- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่ของมณฑลหูหนานส่งมอบรถรางอัจฉริยะให้ UAE

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 บริษัท Hunan CRRC Zhixing Technology จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) เมืองจูโจว ผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่ของมณฑลหูหนาน ได้จัดพิธีส่งมอบรถรางอัจฉริยะหรือรถไฟรางเสมือนระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Rail Rapid Transit) ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยจะขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือของนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ในอีก 10 วันข้างหน้า

การผลิตรถรางอัจฉริยะเพื่อส่งมอบในครั้งนี้ได้รับการปรับแต่งพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศทะเลทราย รวมถึงสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้นสูงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเฉพาะ โดยวัสดุส่วนหลังคาเคลือบพื้นผิวด้วยไฟเบอร์กลาสและฟลูออโรพอลิเมอร์ (Fluoropolymer) เพื่อป้องกันอุณหภูมิสูงจากแสงแดดโดยตรง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบระบายความร้อน อีกทั้งยังสามารถวิ่งได้เป็นระยะทาง 80 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนการออกแบบสีรถใหม่ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและภายในเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อนึ่ง รถรางอัจฉริยะเป็นรถที่ผสมผสานข้อดีของรถรางกับรถโดยสารสาธารณะเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงมีข้อได้เปรียบหลายด้านเมื่อเปรียบเทียบกับรถรางและรถโดยสารทั่วไป เช่น ด้านต้นทุน ซึ่งการสร้างเส้นทางรถรางอัจฉริยะใช้ต้นทุนต่ำกว่าการสร้างรถรางทันสมัย (Modern Tram) ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรถรางอัจฉริยะรักษาสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถโดยสารที่ไม่ใช้ไฟฟ้า และด้านการขนส่ง ซึ่งรถรางอัจฉริยะเหมาะกับการขนส่งผู้โดยสารจำนวนมาก ปัจจุบัน CRRC เมืองจูโจวได้ขยายตลาดรถรางอัจฉริยะไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา: http://www.hn.chinanews.com.cn/news/2022/0906/457718.html