ผู้ประกอบการไทยต้องรู้ ส่านซีประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำครั้งใหม่ เริ่ม 1 พ.ค. 2562 นี้

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 สำนักงานทรัพยากรมนุษย์และสำนักงานประกันสังคมมณฑลส่านซี ประกาศปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทค่าแรงขั้นต่ำ

รายละเอียด

ขั้นที่ 1 1,800 หยวน/เดือน ชั่วโมงละ 18 หยวน
ขั้นที่ 2 1,700 หยวน/เดือน ชั่วโมงละ 17 หยวน
ขั้นที่ 3 1,600 หยวน/เดือน ชั่วโมงละ 16 หยวน

การแบ่งประเภทค่าแรงขั้นต่ำของมลฑลส่านซีได้ปรับเปลี่ยนจาก 4 ประเภท เหลือ 3 ประเภท คือ

ประเภทค่าแรงขั้นต่ำ

รายละเอียด

ประเภทเดิม ประเภทใหม่ จำนวนเขตพื้นที่

รายชื่อเขตพื้นที่

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 1

3

–  เขตหลินถง เขตฉางอาน และเขตเกาหลง
นครซีอาน

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2

8

–  อำเภอหู้และอำเภอโจ้วจื้อ นครซีอาน
–  อำเภอเฉิงกู อำเภอหยาง อำเภอเหมี่ยน อำเภอซีเซียง
และอำเภอลวี่หยาง เมืองฮั่นจง
–  เขตซางโจว เมืองซางลั่ว

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 2

1

–  อำเภอหลานเถียน นครซีอาน

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 3

20

–  อำเภอหลินโหยว เมืองเป่าจี
–  อำเภออี๋จวิน เมืองถงชวน
–  อำเภอเจิ้นปา อำเภอหนิงเฉียง อำเภอหลิวป้า
และอำเภอฝูผิง เมืองฮั่นจง
–  อำเภอผิงลี่ อำเภอสือเฉวี๋ยน อำเภอจื่อหยาง
อำเภอป๋ายเห๋อ อำเภอฮั่นอิน อำเภอเจิ้นผิง
อำเภอหนิงส่านและอำเภอหลานเกา เมืองอัน คัง
–  อำเภอลั่วหนาน อำเภอซานหยาง อำเภอเจิ้นอาน
อำเภอตานเฟิ้ง อำเภอซางหนานและอำเภอจ้าสุ้ย
เมืองซางลั่ว

นอกเหนือจากการพิจารณาศักยภาพในพื้นที่ให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบการไทยยังจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยการลงทุนอย่างรอบด้านก่อนที่จะมาลงทุนในประเทศจีน โดยเฉพาะอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก รวมไปถึงการศึกษาข้อมูลด้านสินเชื่อ ระเบียบและกฎหมายการจ้างงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจสภาพแวดล้อมการลงทุนในพื้นที่ที่สนใจได้ชัดเจนมากขึ้น

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม