- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ปี 2566 เดินทางจากกุ้ยหยางไปหนานหนิงใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายโจว จวินเหว่ย ผู้บัญชาการฝ่ายการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-หนานหนิง เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายนครกุ้ยหยาง (มณฑลกุ้ยโจว)-นครหนานหนิง (เขตฯ กว่างซี) ซึ่งดำเนินไปอย่างราบรื่น คาดว่า จะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในสิ้นปี 2566 และจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างนครกุ้ยหยางกับนครหนานหนิงจาก 5 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมง

อนึ่ง เส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายกุ้ยหยาง-หนานหนิงเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟสำคัญ 16 โครงการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 13 (2559-2563) เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ยากจน มีระยะทางประมาณ 500 กิโลเมตร กำหนดความเร็วเดินรถสูงสุด 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นับเป็นงานก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่มีความท้าทาย เนื่องจากตัดผ่านพื้นที่ภูมิประเทศแบบคาสต์ (karst) ของจีนตอนใต้ที่มีลักษณะส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายหิน จึงทำให้มีสัดส่วนของสะพานและอุโมงค์มากถึงร้อยละ 90 ของเส้นทาง

ที่มา: http://www.gog.cn/zonghe/system/2020/11/18/017773817.shtml