ปี 2563 อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตมือถือของมณฑลหูหนานโต 22%

กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลหูหนานเปิดเผยข้อมูลพัฒนาการอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตมือถือ (mobile internet) ของมณฑลหูหนานในปี 2563 ซึ่งมีรายได้จากการดำเนินงาน 161,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 22 นับว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วติดต่อกันเป็นปีที่ 7 และกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูงของมณฑล

ในปี 2563 หูหนานได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของมณฑลให้ก้าวหน้าและอยู่ในระดับแนวหน้าของจีน โดยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้ก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติ (นครฉางซา) (National Cybersecurity Industrial Park (Changsha)) ภายในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงแห่งชาตินครฉางซา (Changsha National High-Tech Industrial Development Zone) ซึ่งนับเป็นนิคมอุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับชาติแห่งที่สองของจีนต่อจากแห่งแรกที่กรุงปักกิ่ง ปัจจุบัน มีบริษัทเข้ามาลงทุนในนิคมฯ แล้ว 196 ราย คาดว่าจะสร้างมูลค่าการผลิต 14,000 ล้านหยวน ต่อมาในเดือนกันยายน 2563 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศจีน (CNNIC) ได้สนับสนุนให้มณฑลหูหนานติดตั้งโหนด (node) หรือข้อต่อของระบบชื่อโดเมน (Domain Name System: DNS) อินเทอร์เน็ตที่สำคัญ 2 ตัว ได้แก่ Root Server Mirror Node และ Top-level Domain Node ระดับประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ระบบอินเทอร์เน็ตของมณฑลหูหนานมีความเสถียร รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ศูนย์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาตินครฉางซา ได้รับการจัดอันดับ “ประสิทธิภาพด้านปัญญาประดิษฐ์นานาชาติ” ในอันดับที่ 9 เป็นครั้งแรกภายในงาน China Super Computer ครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่ง

สำหรับการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5G มณฑลหูหนานได้ก่อสร้างสถานีฐาน 5G แล้วเสร็จรวม 29,000 แห่ง โดยวางโครงข่ายครอบคลุมทั่วทั้ง 14 เมืองในมณฑล จนทำให้หูหนานติดหนึ่งใน 10 มณฑลที่ได้รับการสนับสนุนการสร้าง 5G ของจีน ขณะเดียวกัน สัญญาณ 4G ของมณฑลยังขยายครอบคลุมพื้นที่ชนบทมากกว่าร้อยละ 95 นอกจากนี้ มณฑลยังประยุกต์ใช้เครือข่าย 5G เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลายสาขาอย่างต่อเนื่อง เช่น อินเทอร์เน็ตในภาคอุตสาหกรรม การผลิตอัจฉริยะ และปัญญาประดิษฐ์

ที่สำคัญ นับจนถึงสิ้นปี 2563 มณฑลหูหนานสามารถดึงดูดให้บริษัทด้านซอร์ฟแวร์และอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียงเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่และบริษัทในมณฑลมากกว่า 50 บริษัท เช่น สำนักงานใหญ่ของ CSDN (Chinese Software Developer Network) สำนักงานใหญ่ของ Wondershare Technology สำนักงานภูมิภาคของ Pactera บริษัท Changsha Jingdong Cloud Computing จำกัด และบริษัท Hunan Han’s Smart Equipment จำกัด นอกจากนี้ ยังมีบริษัทด้านซอร์ฟแวร์และอินเทอร์เน็ตที่มีรายได้มากกว่าร้อยล้านหยวนรวม 150 แห่ง และมีบริษัทท้องถิ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับมณฑลหลายแห่ง เช่น บริษัท Willfar Information Technology ซึ่งเป็นบริษัทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของหูหนานในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท Anker Innovations ซึ่งเป็นบริษัทด้านนวัตกรรมอันดับหนึ่งของหูหนานในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีบริษัทสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นซึ่งมีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2 ราย ได้แก่   บริษัท Hunan Xingsheng Youxian E-Commerce จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ และเครือบริษัท Daojia ซึ่งบริการทำความสะอาดบ้าน เลี้ยงเด็ก ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ในบ้าน และย้ายบ้าน

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1689546395754816478&wfr=spider&for=pc

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม