ปี 2563 ส่งออกสินค้าเกษตรของยูนนานยังเติบโตแม้เผชิญวิกฤตโควิด-19

สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยสถิติการส่งออกของมณฑลยูนนานในปี 2563 ซึ่งมณฑลส่งออกสินค้าเกษตรรวมปริมาณ 3,238,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 คิดเป็นมูลค่า 36,070 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 โดยมีสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่

  1. ผลไม้ มีปริมาณการส่งออก 1,348,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 คิดเป็นมูลค่า 18,360 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 โดยยูนนานมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และมีสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย ส่งผลให้สามารถปลูกผลไม้เมืองหนาว เช่น องุ่น ส้ม พุทรา ลูกพลับ และแอปเปิ้ล ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ขณะเดียวกัน ยูนนานก็สามารถปลูกผลไม้เมืองร้อนได้เช่นกัน เช่น เสาวรส แก้วมังกร กล้วย มะขาม และมะม่วง โดยเฉพาะมะม่วงซึ่งเริ่มได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในยุโรป โดยมณฑลได้ส่งออกมะม่วงจากเมืองเป่าซานจำนวน 20 ตันไปยังกรุงมอสโก ประเทศรัสเซียด้วยรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป ขบวนฉงชิ่ง-ซินเจียง-ยุโรป เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 นอกจากนี้ ผู้นำเข้าผลไม้ในรัสเซียก็ยังสนใจแตงโมและมะเขือเทศของมณฑลยูนนานอีกด้วย
  2. ผัก มีปริมาณการส่งออก 1,356,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 คิดเป็นมูลค่า 10,680 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 โดยมณฑลยูนนานมีพื้นที่ปลูกผักกว่า 20 ล้านหมู่ (ประมาณ 8,300,000 ไร่) มีผลผลิตกว่า 23 ล้านตัน อยู่ในอันดับที่ 10 ของจีน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 100,000 ล้านหยวน ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกผักของมณฑลยูนนานคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 20 ของการส่งออกผักทั้งหมดของจีน โดยมีประเทศไทยและฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกสำคัญ
  3. ดอกไม้สด มีปริมาณการส่งออก 17,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.4 คิดเป็นมูลค่า 500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 โดยแม้การค้าดอกไม้กับต่างประเทศของมณฑลยูนนานจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สร้างอุปสรรคต่อการขนส่งระหว่างประเทศ แต่สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงก็ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจดอกไม้ทั้งในการนำเข้ากล้าพันธุ์ดอกไม้จากต่างประเทศ รวมถึงการส่งออกดอกไม้สดไปยังต่างประเทศ จนทำให้ยูนนานยังคงสามารถรักษาตำแหน่งมณฑลที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกดอกไม้สดสูงที่สุดของจีนได้

นอกจากส่งเสริมการส่งออก “สินค้าเกษตรที่ราบสูงที่มีเอกลักษณ์” แล้ว มณฑลยูนนานยังอำนวยความสะดวกการนำเข้าสินค้าเกษตรที่วิสาหกิจมณฑลยูนนานได้ไปลงทุนปลูกในประเทศเพื่อนบ้านภายใต้นโยบาย “การปลูกสินค้าเกษตรข้ามแดน” อีกด้วย ซึ่งในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวจะมีการนำเข้าสินค้าเกษตรปริมาณมากกลับเข้ามาในมณฑลยูนนาน โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 มณฑลยูนนานได้นำเข้าสินค้าเกษตร 2,568,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 6.9

อนึ่ง สำหรับภาพรวมด้านการค้ากับต่างประเทศในปี 2563 ของมณฑลยูนนานมีมูลค่า 268,040 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 15.4 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศของจีนที่ร้อยละ 1.9 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 151,880 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.4 และมูลค่าการนำเข้า 116,160 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 9.7 มีคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง ได้แก่ อาเซียน ด้วยมูลค่าการค้าทวิภาคี 123,010 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 สำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญของยูนนาน ได้แก่ เครื่องจักรและเครื่องไฟฟ้า และสินค้าเกษตร ขณะที่สินค้านำเข้าที่สำคัญของยูนนาน ได้แก่ เครื่องจักรและเครื่องไฟฟ้า สินค้าเกษตร น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุ  ทั้งนี้ ปัจจุบัน มณฑลยูนนานได้เข้าไปลงทุนในโครงการ
ความร่วมมือและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านหลายโครงการ ส่งผลให้มีความจำเป็นในการใช้เครื่องจักรและ
เครื่องไฟฟ้าจำนวนมาก สอดคล้องกับปริมาณการนำเข้า-ส่งออกเครื่องจักรและเครื่องไฟฟ้าระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้านที่สูงขึ้น

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/30qErn5kEqHFEn7aFBUEZw
https://mp.weixin.qq.com/s/gwHWEgHsVec-cxRfLozWTg
https://mp.weixin.qq.com/s/gwHWEgHsVec-cxRfLozWTg
https://mp.weixin.qq.com/s/wTt10tKRoyBwcQpE3hZrTQ

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม