ปี 2563 ยูนนานทุ่มงบสร้างทางด่วนกว่า 252,360 ล้านหยวน บรรลุเป้าหมายทางด่วนเชื่อมทุกอำเภอ 129 แห่งได้แล้ว

ในช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2564 นับเป็นช่วงเวลาแห่งการประกาศความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความเชื่อมโยงของมณฑลยูนนาน โดยการเปิดใช้ทางด่วนเป่าซาน-หลูสุ่ย (เขตฯ นู่เจียง) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 และทางด่วนม่อเจียง-หลินชาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ส่งผลให้มณฑลยูนนานมีทางด่วนเชื่อมโยงระหว่างเขตการปกครองระดับนคร เมือง และเขตปกครองตนเองครบทั้งหมด 16 แห่งแล้ว

ในระดับจุลภาค มณฑลยูนนานก็สามารถบรรลุเป้าหมายในการก่อสร้างทางด่วนเชื่อมโยงทุกเขตการปกครองระดับอำเภอครบทั้งหมด 129 แห่งด้วยแล้ว โดยภาพรวมปี 2563 มณฑลยูนนานได้ใช้งบประมาณเพื่อการก่อสร้างทางด่วน รวมทั้งสิ้น 252,360 ล้านหยวน สูงเป็นอันดับ 1 ของจีน ส่งผลให้ปัจจุบันมณฑลยูนนานมีทางด่วนที่เปิดใช้งานแล้วระยะทางรวม 9,000 กิโลเมตร

แม้จะมีทางด่วนเชื่อมโยงครบ 129 อำเภอใน 16 เมืองแล้ว แต่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (2564-2568) มณฑลยูนนานยังมีแผนก่อสร้างทางด่วนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยภายในระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ จะมีการก่อสร้างทางด่วนเพิ่มอีก 78 เส้นทาง ระยะทางรวม 6,024 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 1,024,100 ล้านหยวน เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางด่วนเชื่อมโยงระหว่างอำเภอต่าง ๆ ได้โดยตรงโดยไม่ต้องย้อนกลับไปยังเส้นทางหลัก ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและมีต้นทุนการขนส่งลดลง

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/TPc0_dsjdtOHkiGrKTLwwg

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม