ปี 2562 ท่าอากาศยานในมณฑลหูหนานยังคงอัตราเติบโตในหลายด้าน

ในปี 2562 ท่าอากาศยานในมณฑลหูหนานรองรับผู้โดยสารมากกว่า 33.6 ล้านคน คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 11.3 นอกจากนี้ ยังรองรับเที่ยวบินจำนวน 258,000 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 การขนส่งสินค้าปริมาณ 178,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 มีผู้โดยสารต่างชาติใช้บริการท่าอากาศยานในมณฑลจำนวนกว่า 3 ล้านคน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และมีการเปิดเส้นทางบินใหม่จำนวน 50 เส้นทาง เชื่อมโยงท่าอากาศยานในมณฑลกับอีก 115 ท่าอากาศยานในประเทศจีน และกับอีก 51 ท่าอากาศยานในต่างประเทศ

สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัวฉางซานั้น ในปี 2562 มีจำนวนคนเข้าออก 26.91 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 มีเส้นทางบินใหม่ 35 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางระหว่างประเทศจำนวน 8 เส้นทาง เช่น กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และมาเก๊า และเส้นทางภายในประเทศจำนวน 27 เส้นทาง เช่น เมืองคู่เอ่อเล่อ เขตฯ ซินเจียง เขตเฉียนเจียง นครฉงชิ่ง และแชงกรี-ลา มณฑลยูนนาน เหล่านี้ ส่งผลให้จำนวนท่าอากาศยานที่สามารถเชื่อมโยงกับท่าอากาศยานฉางซาเพิ่มขึ้นจากจำนวน 143 แห่งในปี 2561 เป็นจำนวน 155 แห่งในปัจจุบัน

การขยายเส้นทางบินข้างต้นของท่าอากาศยานฉางซานับเป็นการขยายวงกลมเศรษฐกิจระยะ 4 ชั่วโมงของนครฉางซาผ่านอุตสาหกรรรมการบิน ตามแผนพัฒนาเส้นทางบินระยะ 3 ปี มาตรการลดต้นทุน การบูรณาการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบินที่มีนวัตกรรม และการส่งเสริมการเพิ่มเส้นทางบิน โดยขณะนี้วงกลมเศรษฐกิจของนครฉางซาครอบคลุม 34 เมืองใน 16 ประเทศและภูมิภาค และในปี 2562 มีจำนวนผู้โดยสารจากพื้นที่ในวงกลม 2.56 ล้านคน คิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9

สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของท่าอากาศยานฉางซามีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีนและโลกจะชะลอตัว แต่ท่าอากาศยานฉางซามีการเปิดเส้นทางบินขนส่งสินค้าใหม่ไปยังกรุงเทพฯ และนครนิวยอร์ก ส่งผลให้ขณะนี้ท่าอากาศยานฯ มีเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจำนวน 6 เที่ยวบิน และในปี 2562 การขนส่งสินค้าผ่านท่าอากาศยานฯ มีปริมาณ 51,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

นอกจากท่าอากาศยานฉางซาที่มีอัตราการเติบโตในทุกด้านแล้ว ท่าอากาศยานส่วนภูมิภาคในมณฑลหูหนานก็มีอัตราเติบโตเช่นกัน โดยในปี 2562 ท่าอากาศยานเหล่านี้รองรับผู้โดยสารจำนวนมากกว่า 3.8 ล้านคน จำนวน 37,654 เที่ยวบิน คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 38 และร้อยละ 30 ตามลำดับ

ท่าอากาศยานส่วนภูมิภาคที่สำคัญเช่นท่าอากาศยานเหอฮัวจางเจียเจี้ย ในปี 2562 รองรับผู้โดยสารจำนวน 2.87 ล้านคน รวม 25,400 เที่ยวบิน เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.9 และร้อยละ 24.3 ตามลำดับ สำหรับจำนวนผู้โดยสารต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น 330,000 คน เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 99.3 โดยมีการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่ 7 เส้นทาง อาทิ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ กรุงโซลและเมืองชุงจู ประเทศเกาหลีใต้

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานฉางเต๋อยังเปิดเที่ยวบินตรงไปยังกรุงเทพฯ ส่งผลให้กลายเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 3 ของมณฑลหูหนาน ต่อจากท่าอากาศยานฉางซาและท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย

ท้ายที่สุด ในปี 2562 ทั้งท่าอากาศยานฉางเต๋อและท่าอากาศยานเหิงหยางมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้งสองแห่งมากกว่า 1 ล้านคน

http://www.enghunan.gov.cn/News/Localnews/202001/t20200103_5499498.html

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม