ปี 2559 ยูนนานส่งออกสินค้าเกษตร 2.9 หมื่นล้านหยวน ยอดส่งออกผลไม้มากเป็นอันดับ 1 ของจีน

ปี 2559 ยูนนานมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร 29,650 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.7 ของมูลค่าการส่งออกของยูนนาน โดยอาเซียนเป็นตลาดสำคัญของสินค้าเกษตรยูนนาน ด้วยมูลค่าส่งออก 16,870 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.9 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรยูนนาน

ยูนนานส่งออกผลไม้ทุกชนิดรวมกัน 800,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7 คิดเป็นมูลค่า 12,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ครองสัดส่วนร้อยละ 35.9 ของมูลค่าส่งออกผลไม้จีน เป็นมณฑลที่ส่งออกผลไม้อันดับ 1 ของจีน (ปี 2559 จีนส่งออกผลไม้ 34,500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13)

นอกจากนี้ ยูนนานยังส่งออกผัก 890,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 มูลค่า 7,850 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.7 กาแฟ 1,830 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.9 ดอกไม้สด 400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.6 และใบชา 250 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33

ทั้งนี้ เมืองที่ส่งออกสินค้าเกษตรของยูนนานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ยวี่ซี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.8 (มูลค่า 12,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17) รองลงมาคือ คุนหมิง (7,600 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5) ฉู่สง (2,500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2) ฉวี่จิ้ง (1,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า) และตี๋ชิง (แชงกรีล่า) (39 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.7 เท่า)

http://yndaily.yunnan.cn/html/2017-02/05/content_1124944.htm?div=-1

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม