ปิดฉากหลานเชี่ยฮุ่ยครั้งที่ 19 การลงทุนคึกคัก เม็ดเงินสะพัดกว่า 600,000 ล้านหยวน

  • จำนวนโครงการลงทุนทั้งหมดกว่า 1,093 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 612,900 ล้านหยวน ชี้ให้เห็นกระแสการลงทุนในกานซูที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะด้านพลังงาน บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และการท่องเที่ยว

  • พืชเกษตรที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ มะกอก (เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากมะกอก)และ องุ่น (เพื่อผลิตไวน์)

  • ยังคงสานต่อการผลักดันโครงการ Lanzhou New area 

รายงานจากเว็บไซด์ Lanzhou Fair Online รายงานผลการจัดงานมหกรรมการค้าและการลงทุนหลานโจวหรือ “หลานเชี่ยฮุ่ย” ครั้งที่ 19 ด้วยผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ตัวเลขทางการลงทุนปรับตัวสูงขึ้นจากงานเมื่อปีที่แล้วถึงร้อยละ 45.3

ตัวเลขสูงขึ้นในงานหลานเซี่ยฮุ่ย: ทั้งผู้เข้าชมงานและจำนวนการลงทุน

งานหลานเชี่ยฮุ่ย ถือเป็นงานมหกรรมการค้าและการลงทุนประจำปีของมณฑลกานซู ในปีนี้มีตัวแทนจากต่างประเทศรวมไปถึงหน่วยงานระดับสูงของจีนเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งการออกพื้นที่แสดงสินค้ามากกว่า 336 บูธ ผู้เข้าชมงานกว่า 320,000 คน เพิ่มสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 7,000 คน จำนวนโครงการลงทุนทั้งหมดกว่า 1,093 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 612,900 ล้านหยวน โดยอัตราส่วนจำนวนโครงการลงทุนสูงขึ้นจากงานมหกรรมครั้งที่แล้วกว่าร้อยละ 45.3 โดยแบ่งเป็น

                  โครงการลงทุนที่มีขนาด 1,000 ล้านหยวนขึ้นไป มีทั้งสิ้น 173 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 378,700 ล้านหยวน ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 63.8 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในงานมหกรรมครั้งนี้

                  โครงการลงทุนจากต่างประเทศจำนวน 29 โครงการ มูลค่ารวม 33,676 ล้านหยวน

ตารางแสดงมูลค่าการลงทุนภายในงานมหกรรมหลานเชี่ยฮุ่ย 2007-2013

หากพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนในงานมหกรรมนี้แล้วจะพบว่าทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจในนครหลานโจวมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในงานมหกรรมครั้งล่าสุดมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทพลังงาน อุตสาหกรรมการบริการที่ทันสมัย โครงสร้างขั้นพื้นฐาน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากกว่าร้อยละ 63.8 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในงาน

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลจำนวนโครงการลงทุนที่ลงนามภายในงานมหกรรมฯมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี (ปี 2008 ยังคงอยู่ในช่วงการประกาศให้มีการจัดงาน 2 ปี / ครั้ง) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงประกาศการจัดงานให้สามารถจัดได้ทุกปี ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของงานดังกล่าวและความสำคัญที่ผู้นำให้แก่งานนี้ ภายในงานมีการจัดตั้งศูนย์การแนะนำ Lanzhou New area เขตเศรษฐกิจระดับประเทศแห่งใหม่ที่รัฐบาลตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางทางทางเศรษฐกิจที่สามารถกระจายความเจริญและสนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใกล้เคียงอื่นๆ อาทิมณฑลส่านซี ชิงไห่ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย ซินเจียงได้อีกด้วย ภายในงานนายหลิวเวยผิง ผู้ว่าการมณฑลกานซูได้กล่าวถึง “มณฑลกานซูตั้งเป้าหมายในการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงกับตะวันออกกลาง พร้อมทั้งการพัฒนาเส้นทางสายไหมบนบกควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกัน”

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. มะกอกและองุ่น พืชเศรษฐกิจใหม่ของกานซู

รัฐบาลกานซูเดินหน้าผลักดันพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ได้แก่การผลิตองุ่นเพื่อนำมาผลิตเป็นไวน์แดงออร์แกนิกส์บริเวณพื้นที่ตะวันตกของแม่น้ำเหลือง (河西地区)

มะกอก ภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันมะกอกให้กลายเป็นพืชมูลค่าสูงและส่งออกจำหน่าย (งานหลานเชี่ยฮุ่ยปี 2012 พบข้อมูลการลงทุนในอุตสาหกรรมมะกอกกว่า 3,300 ล้านหยวน)

องุ่น ในงานมหกรรมดังกล่าวมีการจัดพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลแก่นักลงทุนที่สนใจและมีการลงนามระหว่าง US Yosemite Wine & Spirit International Trade Group กับรัฐบาลอ.หลินเจ๋อ(临泽县)ลงทุนในโครงการฐานการผลิตไวน์องุ่นอ.หลินเจ๋อด้วยเงินลงทุน 1,200 ล้านหยวน ครอบคลุมพื้นที่ 20,000 หมู่(8,333 ไร่) โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนสิงหาคมนี้ 

2. อุตสาหกรรมมะกอกกานซู อีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจ High value added ที่รัฐบาลจีนเร่งสนับสนุน

3. NDRC อนุมัติ “พื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ นครหลานโจว” เล็งเป็นแหล่งรองรับการถ่ายโอนทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของจีน 

4. ตามผลงานหลานเชี่ยหุ้ย ครั้งที่ 18 ปี 2555 

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://expo.people.com.cn/n/2013/0322/c57922-20879375.html

2. http://www.lanzhoufair.gov.cn/html//2013/06-27/2/8ec3c72f-1c6c-4178-b3cd-00a4bf13ef58.html

3. http://www.lanzhoufair.gov.cn/html//2013/06-24/2/e6b515bc-ed21-493e-a2ee-d10f217f5476.html

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม