- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ปักกิ่งบรรลุเป้าหมายการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561 กรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงปักกิ่งเผยว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของกรุงปักกิ่งอยู่ที่เฉลี่ย 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ต่อปี ซึ่งได้บรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด

ในปี 2560 ความเข้มข้น PM2.5 เฉลี่ยต่อปีของกรุงปักกิ่งลดลงร้อยละ 20.5 เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจำนวนวันที่มีคุณภาพอากาศดีมาก (PM2.5 ≤ 50µg/m3) หรือดี (PM2.5 ≤ 100µg/m3) 226 วัน เพิ่มขึ้น 28 วันเมื่อเทียบกับปี 2559 ส่วนวันที่มีมลพิษทางอากาศหนักมาก (PM2.5 > 300 µg/m3) มีอยู่ 23 วัน ลดลง 16 วันเมื่อเทียบกับปี 2559 นอกจากนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความเข้มข้นเฉลี่ยต่อปีของสารมลพิษทางอากาศประเภทหลักในกรุงปักกิ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลดเหลือเพียง 8 µg/m3

ตามรายงานการวิจัยแหล่งที่มา PM2.5 ประกาศโดยกรุงปักกิ่งในเมื่อปี 2557 มลพิษทางอากาศของกรุงปักกิ่งมาจากไอเสียรถยนต์ การเผาถ่านหิน ภาคอุตสาหกรรม และฝุ่นละอองเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากรุงปักกิ่งมีนโยบาย เช่น การใช้พลังงานสะอาดแทนถ่านหินของหม้อไอน้ำ จัดการการใช้ถ่านหินด้อยคุณภาพในชนบท การโอนย้ายหรือสั่งปิดบริษัทที่ก่อให้เกิดมลพิษ และการกระจายสาขาธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบทบาทของเมืองหลวง (non-capital functions) เช่น ตลาดขายส่งเสื้อผ้าและตลาดขายส่งผักและผลไม้ ไปยังมณฑลข้างเคียง

ในขั้นตอนต่อไป กรุงปักกิ่งมีเป้าหมายจะลดความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเฉลี่ย 56µg/m3 ต่อปี ทั้งนี้ จีนเริ่มใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ซึ่งมณฑลต่าง ๆ ของจีนมีการประกาศมาตรฐานในการเก็บภาษีดังกล่าว ส่วนกรุงปักกิ่งและมณฑลข้างเคียงมีการกำหนดอัตราภาษีในระดับที่สูงที่สุด โดยกรุงปักกิ่งกำหนดจะเก็บภาษีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอัตรา 12 หยวนต่อหน่วยของการปล่อยมลพิษทางอากาศ และ 14 หยวนต่อหน่วยมลพิษทางน้ำ สำหรับผู้ประกอบการไทยในจีนในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก็ควรติดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ของการเก็บภาษีดังกล่าวในท้องถิ่นด้วย