“ปลานิล” ตัวชูโรงอุตสาหกรรมประมงของกว่างซี

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่: การพัฒนาอย่างรวดเร็ซของอุตสาหกรรมการประมงตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้กว่างซีก้าวขึ้นเป็นมณฑลอุตสาหกรรมการประมงชั้นแนวหน้าของประเทศจีน

คาดหมายว่า ปีนี้ (ปี 2558) มูลค่าทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการประมงของกว่างซีจะมีมูลค่ารวม 89,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.26       

 • เป็นมูลค่าการผลิตภาคการประมง 46,400 ล้านหยวน อันดับที่ 7 ของจีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 ของภาคการเกษตร
 • ผลผลิตสัตว์น้ำมีปริมาณรวม 3.42 ล้านตัน อันดับ 8 ของประเทศ แบ่งเป็น สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง 2.63 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 76.9) และสัตว์น้ำจากการจับ 0.78 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 23.1)
 • ผลผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่ กุ้ง (อันดับ 2 ของจีน) ปลานิล (อันดับ 3 ของจีน) หอยนางรม (อันดับ 4 ของจีน) และตะพาบ (อันดับ 6 ของจีน)ชาวประมงกว่างซีมีรายได้เฉลี่ยสุทธิ 20,200 หยวน ซึ่งสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของชาวเกษตรกร 2.4 เท่า

 • ระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2554-2558) รายได้ชาวประมงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.61 อันดับ 1 ในภูมิภาคตะวันตก และอันดับ 5 ของจีน
 • ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2553 (ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อน) 7,982 หยวนคาดการณ์การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีมูลค่า 729 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีการส่งออกสูงที่สุด ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 24.57

 •  ปีที่แล้ว (ปี 2557) การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของกว่างซีมีปริมาณ 1.14 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยะ 23.2 มูลค่าส่งออก 640 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.5 โดยเฉพาะปลานิล (ภาษาจีนเรียกว่า "ปลาหลัวเฟย")
 • lกว่างซีขึ้นแท่นผู้นำการส่งออกปลานิลเป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลไห่หนาน ปีที่ผ่านมามีการส่งออกปลานิลสูงถึงเกือบ 90,000 ตัน (สัดส่วนร้อยละ 22.5 ของจีน) คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของการส่งออกสัตว์น้ำทั้งมณฑล มีมูลค่า 430 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัดส่วนร้อยละ 28.6 ของจีน) ตลาดส่งออกหลักอยู่ในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
 • พื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงปลานิลรวมของมณฑลกวางตุ้ง มณฑลไห่หนาน และเขตฯ กว่างซีจ้วง คิดเป็นร้อยละ 80 ของจีนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รัฐบาลกว่างซีให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงและการผลิตสัตว์น้ำมาโดยตลอด

 • การจัดสรรเงินประมาณเพื่อสนับสนุนปรับปรุงสมรรถนะของเรือประมง การพัฒนระบบช่วยเหลือกู้ภัยของเรือประมง
 • การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและระบบฟาร์มที่มีประสิทธิภาพสูง การพัฒนาพื้นที่ทำการประมงสัตว์น้ำและเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิต
 • การเพิ่มคุณค่าของห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ (การแปรรูป) และขั้นตติยภูมิ (การบริการ)
Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม