ประมวลภาพรวมการลงทุนเขตเมืองใหม่กุ้ยอันปี 2563 อุตสาหกรรมบิ๊กดาต้ายังคงโดดเด่น

ในปี 2563 เขตเมืองใหม่กุ้ยอัน มณฑลกุ้ยโจว (Guizhou Gui’an New Area) ประสบความสำเร็จด้านการดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสาขาบิ๊กดาต้า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง และสุขภาพ โดยสามารถดึงดูดการลงทุนจำนวน 62 โครงการ มูลค่ารวม 116,380 ล้านหยวน (ประมาณ 17,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในจำนวนนี้ มี 31 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ 10 โครงการที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเริ่มดำเนินงานแล้ว  ทั้งนี้ โครงการลงทุนข้างต้นได้สร้างงานกว่า 6,000 ตำแหน่ง และคาดการณ์ว่า เมื่อโครงการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ จะสร้างงานรวมกว่า 15,000 ตำแหน่งในมณฑลกุ้ยโจว

สำหรับอุตสาหกรรมที่โดดเด่นที่สุดในเขตเมืองใหม่กุ้ยอันยังคงเป็นบิ๊กดาต้า โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 อุตสาหกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและซอร์ฟแวร์ในเขตเมืองใหม่ฯ สร้างรายได้รวมกว่า 5,330 ล้านหยวน (ประมาณ 825.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 47.66 มูลค่าผลผลิตของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในเขตเมืองใหม่ฯ ที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 20 ล้านหยวน มีมูลค่ารวม 12,870 ล้านหยวน ธุรกิจด้านโทรคมนาคมในเขตเมืองใหม่ฯ สร้างรายได้รวม 199 ล้ายหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.15 จากปีก่อนหน้า ขณะที่เขตเมืองใหม่ฯ มียอดธุรกรรมจากอีคอมเมิร์ซสูงถึง 8,150 ล้านหยวน ที่สำคัญ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 โครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ 7 โครงการในเขตเมืองใหม่ฯ ยังมียอดการลงทุนรวมกว่า 9,740 ล้านหยวน และเขตเมืองใหม่ฯ ยังสามารถบรรลุเป้าหมายการสร้างสถานีฐาน 5G ของปี 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคมอีกด้วย นอกจากนี้ เขตเมืองใหม่ฯ ยังช่วยแก้ไขปัญหาด้านการลงทุนของอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า โดยเฉพาะเรื่องการใช้ที่ดิน แหล่งพลังงานไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ให้แก่โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ Apple, Huawei และ Tencent ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบริษัทด้านบิ๊กดาต้า โดยสนับสนุนการขอรับทุนส่งเสริมการพัฒนาบิ๊กดาต้าของมณฑลกุ้ยโจวของ 35 โครงการจาก 7 บริษัท รวมมูลค่า 13 ล้านหยวน

ปัจจุบัน เขตเมืองใหม่กุ้ยอันร่วมมือกับนครกุ้ยหยางดำเนินการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ การแบ่งสรรอำนาจ รวมถึงกฎระเบียบและการบริการร่วมของทั้งสองพื้นที่ เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจที่มีมาตรฐานชุดเดียวกัน ที่สำคัญ ยังร่วมกันจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการจัดการข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ การอนุมัติ และการบริหารจัดการสินเชื่ออีกด้วย

สำหรับในปี 2564 เขตเมืองใหม่กุ้ยอันมุ่งวางแผนงานด้านการจัดสรรพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมและโครงการต่าง ๆ ในเขตเมืองใหม่ฯ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานมืออาชีพด้านการส่งเสริมการลงทุน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เขตเมืองใหม่ฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังวางแผนส่งเสริมโครงการที่จะเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ในเขตเมืองใหม่ฯ ได้แก่ บิ๊กดาต้า การผลิตและแปรรูปอาหาร สิ่งทอ รวมถึงนิคมความร่วมมือกุ้ยอัน-เมืองซูโจว ที่สำคัญ เขตเมืองใหม่ฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการของบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนอีกด้วย

ที่มา: http://guizhou.chinadaily.com.cn/2021-01/08/c_581747.htm

http://guizhou.chinadaily.com.cn/2021-01/05/c_580324.htm

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม