- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

บิ๊กโปรเจกต์! เฉิงตูสร้าง “ศูนย์จัดแสดงอัญมณีนานาชาติ” ใหญ่สุดในจีนตะวันตก

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจีน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้น กอปรกับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นตัวแปรทำให้อัตราการบริโภคปรับตัวสูงขึ้น รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ชาวจีนหันมาให้ความสนใจในสินค้าที่มีคุณภาพ แบรนด์ดัง ตลอดจนสินค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะกับ อัญมณี สินค้าที่แสดงออกถึงความหรูหรามีระดับที่ได้รับความนิยมจากประชาชนหมู่มากในปัจจุบัน

โดยตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีของจีนขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรักษาระดับการเติบโตที่ประมาณ 15% และในปี 2555 มูลค่ายอดจำหน่ายอัญมณีทั่วจีนพุ่งสูงทะลุ 4 แสนล้านหยวน โตขึ้นกว่า 11.4% ทำให้จีนกลายเป็นประเทศอันดับหนึ่งทั่วโลกที่ประชาชนมีความต้องการบริโภคสินค้า อัญมณี  

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลเขตจินหนิว นครเฉิงตู ได้เล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอัญมณี โดยได้จับมือกับสมาคมอัญมณีและเครื่องประดับมณฑลเสฉวน ร่วมกันวางแผนโครงการก่อสร้าง ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายอัญมณีนานาชาติแห่งจีนตะวันตก และ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบอัญมณีนานาชาติแห่งจีนตะวันตก ขึ้นในเขตจินหนิว ที่ปัจจุบันกำลังพัฒนาสู่การเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญทางตอนเหนือของนครเฉิงตู

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 300,000 ตร.ม.แบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับการพาณิชย์ประมาณ 100,000 ตร.ม.และพื้นที่ในส่วนที่เหลือจะตกแต่งในบรรยากาศเรียบง่าย แต่คงความหรูหรา ให้เหมาะสมกับการเป็นพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า อัญมณี ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจีนตะวันตก

สำหรับระบบการบริหารของโครงการฯ จะอยู่ภายใต้นวัตกรรมแนวความคิด 1 ศูนย์กลาง 2 ฐาน และ 3 เวที อันได้แก่

           1 ศูนย์กลาง คือ ศูนย์กลางรวบรวมภาคอุตสาหกรรมอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในจีนตะวันตก

           2 ฐาน คือ ฐานการพาณิชย์และฐานการออกแบบ

           3 เวที คือ เวทีการตรวจสอบอัญมณี เวทีการค้าขายบนโลกอินเทอร์เน็ต และเวทีบริการชำระเงินแบบครบวงจร

นอกจากนี้ สมาคมอัญมณีและเครื่องประดับมณฑลเสฉวนและศูนย์การตรวจสอบคุณภาพอัญมณีนครเฉิงตู ก็วางแผนที่จะย้ายเข้ามาจัดตั้งองค์กรดำเินินงานในศูนย์การจัดแสดงอัญมณีดังกล่าวด้วย เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับโครงการฯ

ทั้งนี้ ศูนย์การจัดแสดงอัญมณีฯ จะเปิดให้บริการในเดือน ต.ค.2557 และคาดการณ์ไว้ว่าจะสามารถสร้างยอดการจำหน่ายได้สูงถึง 50,000 ล้านหยวน/ปี เลยทีเดียว

การก่อตั้งขึ้นของ ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายอัญมณีนานาชาติแห่งจีนตะวันตก และ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบอัญมณีนานาชาติแห่งจีนตะวันตก ในนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง พฤติกรรมการบริโภคของชาวนครเฉิงตู มีกำลังซื้ิอสูงและติดในรสนิยมความหรูหรา ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นโอกาสของการลงทุนขยายตลาด สินค้าระดับบนของผู้ประกอบการท้องถิ่นและจากต่างประเทศ โดยรวมไปถึงผู้ประกอบการจากไทยด้วย

อนึ่ง จากการที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2555 ภายใต้แนวความคิด มหัศจรรย์ไทยแลนด์ 2012 โดยเน้นประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณี เครื่องประดับ จากประเทศไทย ซึ่งสินค้าดังกล่าวที่นำมาประชาสัมพันธ์นั้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคท้องถิ่นเป็นอย่างมาก สำหรับ BIC มองว่า แนวโน้มการเติบโตของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดนครเฉิงตูมีอนาคตสดใสรออยู่เลยทีเดียว

หากผู้อ่านใดสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://thaibizchina.com/thaibizchina/th/articles/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_ID=533&ELEMENT_ID=11548 [1] และ https://thaibizchina.com/thaibizchina/th/articles/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_ID=533&ELEMENT_ID=11551 [2]