- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

นำเข้าส่งออกไตรมาสแรกปี 56 เสฉวนโตทะลุ 40%

ด่านศุลกากรนครเฉิงตู เผยตัวเลขนำเข้าส่งออกของมณฑลเสฉวนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 มีมูลค่าทั้งสิ้น 15,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนถึง 42.1% ยังคงจัดอยู่เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคจีนตอนกลางและตะวันตก และอยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศ

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

จากตัวเลขทั้งหมดดังกล่าวแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 9,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 59.60% และเป็นมูลค่านำเข้า 5,090 ล้านดอลลาร์สหัฐ เพิ่มขึ้น 17%

รอง ผอ.ด่านศุลกากรนครเฉิงตู กล่าวว่า สหรัฐอเมริกายังคงเป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดอันดับ 1 ของมณฑลเสฉวน โดยมีมูลค่าการค้ารวม 2,630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 21.2% คิดเป็นสัดส่วน 17.5% ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดของมณฑลเสฉวน

นอกจากนี้เขตอาเซียนก็เป็นคู่ค้าสำคัญของมณฑลเสฉวนที่มีปริมาณการค้าเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าการค้ารวม 2,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 1.4 เท่า คิดเป็นสัดส่วน 17.4% ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดของมณฑลเสฉวน ทว่า การค้าระหว่างญี่ปุ่นนั้นกลับเติบโตลดลงถึง 14.7% เหลือเพียง 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 5.8% ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดของมณฑลเสฉวน

สำหรับรายการสินค้าส่งออกที่สำคัญเป็นอันดับ 1 ของมณฑลเสฉวน คือ สินค้าประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ โดยในไตรมาสแรกของปี 2556 มีปริมาณการส่งออกคอมพิวเตอร์แบบพกพา แผงวงจรไฟฟ้า IC รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 49.5% สามารถกระตุ้นภาคการส่งออกของมณฑลเสฉวนให้เติบโตถึง 33.6%

สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปกับศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีนได้โดยผ่านทางอีเมลล์ [email protected]