นักท่องเที่ยว 44 ล้านคน เยือนเสฉวนฉลองตรุษจีนปี 57 รายได้สะพัดเฉียด 1.8 ล้านหยวน

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ เทศกาลวันหยุดยาวช่วงตรุษจีนประจำปี 2557 สิ้นสุดลงแล้วพร้อมกับตัวเลขการมาเยือนมณฑลเสฉวนของนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีและสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้นทุกครั้ง จนปีนี้เปิดฉากศักราชนักษัตรปีมะเมียมงคลด้วยรายได้การท่องเที่ยวที่เข้ามณฑลเสฉวนที่พุ่งทะยานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 17,933 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 26.8%

นักท่องเที่ยวเยือนเทือกเขาหิมะซีหลิงเสวียซานมากที่สุด

ภาพ เทือกเขาหิมมะซีหลิงเสวียซานช่วงวันที่ 3 ก.พ. 2557 ภาพประกอบจาก http://www.mafengwo.cn/i/2957246.html

ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2557 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังมณฑลเสฉวน 44.16 ล้านคน สร้างรายได้มหาศาล 17,933 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนปีที่แล้วถึง 20.2% และ 26.8%

การเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศแบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยวชนิด ค้างคืน มีจำนวน 12.99 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชนิด เที่ยว 1 วัน มีจำนวน 31.16 ล้านคน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 16.9% และ 21.7%

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปของมณฑลเสฉวนทั้ง 76 แห่งนั้น มีนักท่องเที่ยวมาเยือนในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10.75 ล้านคน มีรายได้จากการเก็บค่าผ่านประตู 168 ล้านหยวน

ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของมณฑลเสฉวนอีก 21 แห่ง มีนักท่องเที่ยวมาเยือนในช่วงเดียวกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 17.95 ล้านคน มีรายได้จากการเก็บค่าผ่านประตู 101 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 6.67% และ 32.38%

ตารางการสำรวจจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการเก็บค่าผ่านประตู 4 ใน 21 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของมณฑลเสฉวน ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือนในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา

แหล่งท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยว

อัตราขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2556

รายได้จากการเก็บค่าผ่านประตู

อัตราขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2556

เทือกเขาหิมะซีหลิงเสวียซาน

9.7 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 18.37%

13.36 ล้านหยวน

เพิ่มขึ้น 15.01%

อุทยานธารน้ำแข็งไห่หลัวโกว

6.78 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 89.68%

2.14 ล้านหยวน

เพิ่มขึ้น 47.91%

อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว

5.35 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 5.74%

3.42 ล้านหยวน

เพิ่มขึ้น 63.4%

เทือกเขาธารนำแข็งต๋ากู่ปิงซาน

5,722 คน

เพิ่มขึ้น 492%

4.17 แสนหยวน

เพิ่มขึ้น 671%

 

ไทยเป็นจุดหมายปลายทางลำดับต้นของชาวเสฉวน

ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาวเสฉวนเริ่มชอบที่จะเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2557 พบว่า มีจำนวน 73,000 คน ส่วนใหญ่มีจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี เสียมราฐ ซาบาห์ เมืองนาตรัง และเมืองดานัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวเสฉวนเกิดใหม่อีก 2 แห่งในปีนี้ คือ กาฐมาณฑุ และ ก.กวม

ซ้าย ชุมชนโบราณลั่วไต้ ขวา งานเทศกาลโคมไฟ ชุมชนโบราณหวงหลงซี ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ในส่วนของนครเฉิงตู พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเมืองเอกของมณฑลเสฉวนในช่วงวันหยุดตรุษจีนปีมะเมียเป็นจำนวน 12.69 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 4,842 ล้านหยวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้ว 19.2% และ 25.2%

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนั้นแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชนิด ค้างคืน มีจำนวน 2.18 ล้านคน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 14.3% โดยนักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 558.2 หยวน ส่วนนักท่องเที่ยวชนิด เที่ยว 1 วัน มีจำนวน 10.50 ล้านคน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 20.3% โดยนักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 193.9 หยวน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวนครเฉิงตูช่วงตรุษจีนนั้น ชอบท่องเที่ยวไปในแถบชานเมือง และหมู่บ้านชนบทเป็นหลัก ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในระยะทางสั้นๆ อาทิ

แหล่งท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยว

อัตราขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2556

ชุมชนโบราณหวงหลงซี (มีอายุกว่า 2,000 ปี)

1 ล้านคน

เพิ่มขึ้น 5.13%

เขาชิงเฉิงซาน

1.06 แสนคน

เพิ่มขึ้น 20.13%

ชุมชนโบราณผิงเล่อกู่เจิ้น (มีอายุกว่า 2,000 ปี)

6.07 แสนคน

เพิ่มขึ้น 10.77%

ชุมชนโบราณลั่วไต้ (มีอายุกว่า 1,000 ปี)

5.59 แสนคน

สวนดอกไม้ซันเซิ่งฮัวเซียง

4.75 แสนคน

พิพิธภัณฑ์จินซา (site museum)

2.75 แสนคน

เพิ่มขึ้น 6.94%

ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า

7.4 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 81.37%

พิพิธภัณฑ์กระท่อมกวีเอกตู้ฝู่

5.65 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 20.47%

 

 

 

 

 

 

 ห้างสรรพสินค้า แหล่งใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวในช่วงตรษจีน

ด้านการจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนนับตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 57 – 6 ก.พ. 57 จากการสำรวจห้างดังรายใหญ่ในนครเฉิงตู อาทิ ห้างหวังฝูจิ่ง ห้างปาร์คสัน ห้างฟาร์ อิสเทิร์น ห้างเม่าเยี่ย ห้าง GOME (国美电器) ห้างเหริน เหริน เล่อ ห้างโอชอง และห้างคาร์ฟูร์ พบว่า มียอดสะพัดรวมทั้งสิ้น 437 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 5.75%

หากเมื่อแยกพิจารณาการจับจ่ายสินค้าประเภทอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันจากห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่อย่าง ห้างเหริน เหริน เล่อ ห้างโอชอง และห้างคาร์ฟูร์ พบว่ามียอดขายรวมขยายตัวเมื่อเทียบจากช่วงตรุษจีนปีก่อน 4.6%

ในส่วนห้างสรรพสินค้าอย่างห้างหวังฝูจิ่ง ห้างฟาร์อิสเทิร์น ห้างปาร์คสัน และห้างเม่าเยี่ย มียอดขายในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ 5.4% สำหรับห้างขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อย่าง ห้าง GOME พบว่ามียอดขยายเพิ่มขึ้นสูงสุด 11.1%

จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่า เสฉวนเป็นมณฑลที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และมีภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญ

ขณะเดียวกัน ชาวเสฉวนซึ่งมีกำลังซื้อสูงเริ่มนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศมากขึ้นเช่นกัน โดยประเทศไทย กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวเสฉวนแล้ว ทั้งนี้ นอกจากการเดินทางไปประเทศไทยมีความสะดวกสบายโดยเที่ยวบินบินตรงจากนครเฉิงตูสู่กรุงเทพฯ แล้ว ชาวเสฉวนยังมีความชื่นชอบประเทศไทย ทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเทียวทางทะเล อาหารไทย ผลไม้ไทยหลากมากชนิด ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย เป็นต้น

ดังนั้น โอกาสทางธุรกิจที่สามารถเกิดขึ้นได้ในมณฑลเสฉวนนั้น หากกล่าวถึงด้านการท่องเที่ยวแล้วมองว่าเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งในรูปแบบการแสวงหาความร่วมมือรวมถึงการร่วมลงทุน อาทิ การสร้างเครือข่ายกับบริษัทนำเที่ยวของเสฉวน การร่วมลงทุนโรงแรม ร้านอาหารไทยในสถานที่ท่องเที่ยวของเสฉวน เป็นต้น

 

จัดทำโดย นายชลพรรษ ตั้งตระการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แหล่งข้อมูล http://ceh.com.cn/cjpd/2014/02/311735.shtml, http://sc.people.com.cn/n/2014/0206/c345509-20511847.html,

http://roll.eastday.com/c1/2014/0207/626437706.html,

http://news.yesky.com/hot/272/36009772.shtml, http://finance.sina.com.cn/roll/20140211/083218172017.shtml

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม