นครหยินชวน ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพิ่มอีก 189 โครงการ กว่า 29,000 ล้านหยวน

รัฐบาลนครหยินชวน เพิ่มการลงทุนในพื้นที่ระยะที่ 2 รวม 189 โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 29,270 ล้านหยวน กระจายการลงทุนใน 8 เขตพื้นที่สำคัญ ได้แก่

 1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครหยินชวน

รัฐบาลเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นสูง ได้แก่ การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์จากวัสดุโพลีคริสตัล การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การวิจัยและพัฒนาฐานการผลิตไนโตรเจน และโครงการก่อสร้างSmart terminal Industrial Park ระยะ 2 ที่จะเป็นแหล่งรองรับการลงทุนวิสาหกิจอุตสาหกรรมไฮเทคทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบัน Smart terminal Industrial Park ระยะ 1 มีวิสาหกิจชั้นนำ 15 บริษัท อาทิ KONKA GlobalCoal เข้าลงทุนแล้ว

 1. เขตซิ่งชิ่ง (XingQing District)

เขตฯ ได้รับการวางตัวให้เป็นแหล่งรองรับการลงทุนด้านธุรกิจและศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่รวม 76 โครงการ มูลค่ากว่า 79,873 ล้านหยวน โดยในปี 2563 เขตฯ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างใน 53 โครงการ มูลค่า 65,370 ล้านหยวน โดยเฉพาะการเร่งก่อสร้าง “SASSEUR LIFE PLAZA” ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง V Leader และ Outlet SCN สร้างศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ ที่คาดว่าหากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถดึงดูดการลงทุนจากผู้ประกอบการรายย่อยนครหยินชวนได้อีกจำนวนมาก

 1. เขตจินเฟิ่ง (JinFeng District)

เขตฯ เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมบริการที่สำคัญของเขตฯ หนิงเซี่ยหุย มีการลงทุนในครั้งนี้รวม 24 โครงการ มูลค่า 13,220 ล้านหยวน มีโครงการก่อสร้างที่สำคัญ อาทิ การก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา 6 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้ราว 5,370 คน การก่อสร้างศูนย์พักผ่อนและบำบัดกลุ่มผู้สูงอายุ You Yue City (优阅城) และการสร้างพื้นที่สาธิตเกษตรแบ่งปัน (Liangtian Township Shared Agricultural Park) ซึ่งจะเป็นแหล่งประสบการณ์ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจให้เข้าชมได้จากเกษตรกรผู้ลงทุนจริง

 1. เขตซีเซี่ย (Xixia District)

เขตฯ เป็นที่ตั้งของ Mega Universities ของเขตฯ หนิงเซี่ยหุย ที่นอกจากจะมีความสำคัญในด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นแหล่งที่ตั้งของ Zhongnan Commercial (Group) ผู้ผลิตผ้าชนิด Non-Woven ส่วนประกอบสำคัญของการผลิตหน้ากากอนามัย และที่ตั้งของเขตเมืองใหม่เทคโนโลยีนครหยินชวน (Yinchuan New Technology City) ซึ่งในปี 2563 เขตฯ จะเร่งลงทุนใน 7 โครงการสำคัญ มูลค่า 248 ล้านหยวน

 1. เขตหย่งหนิง (Yongning District)

เขตฯ ได้รับการวางตัวให้เป็นเขตพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ของเขตฯ หนิงเซี่ยหุย และเป็นเขตฯ ที่มีการลงทุนมากที่สุดกว่า 87 โครงการ มูลค่า 13,927 ล้านหยวน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในโครงการสำคัญๆ ไปแล้ว 56 โครงการ โดยเฉพาะการสร้างแหล่งที่พักอาศัยขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้น สถิติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของเขตฯ ตั้งแต่ ม.ค. – พ.ค. 2563 มีมูลค่า 1,222 ล้านหยวน เติบโตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 29.1

 1. เขตเห้อหลาน (HeLan District)

เขตฯ มุ่งเน้นการลงทุนในการเป็นแหล่งรองรับการค้าและการลงทุนแห่งใหม่ที่มีฟังก์ชั่นรองรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างครบครัน อาทิ แหล่งรวมการค้าส่งและปลีกแห่งใหม่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30,000 ตร.ม. ศูนย์ประชุม แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และศูนย์ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์เด็กเล็ก รวม 28 โครงการ มูลค่า 1,165 ล้านหยวน

 1. เขตหวู่หลิง (Wuling District)

เขตฯ เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน เขตฯ เป็นฐานรีไซเคิลวัสดุจากซากรถยนต์ที่มีศักยภาพรองรับจำนวนได้สูงสุด 40,000 คัน/ครั้ง สามารถแปรรูปเศษเหล็กและเศษตะกั่วจากแบตเตอรี่รถยนต์ได้มากถึง 600,000 และ 100,000 ตันตามลำดับ สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านหยวน/ปี สร้างตำแหน่งงานได้ราว 270 ตำแหน่ง โดยรัฐบาลนครหยินชวนได้อนุมัติโครงการลงทุนเพิ่มเติม 9 โครงการ ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการผลิตขั้นสูง มูลค่ารวม 14,773 ล้านหยวน

 1. นิคมอุตสาหกรรมซูหยิน (Suzhou Yinchuan Industry Park)

นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ เกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลนครซูโจว มณฑลเจียงซู และรัฐบาลนครหยินชวน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุใหม่ การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ การผลิตหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับอานิสงส์จากการแลกเปลี่ยนบุคลากร องค์ความรู้ และวิทยาการต่างๆ จากนครซูโจว ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ

รัฐบาลนครหยินชวนอนุมัติการลงทุนใหม่จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 840 ล้านหยวน ในด้านการผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และโครงการวิจัยและพัฒนาแร่ธาตุเฉพาะทาง สำหรับใช้ในการปลูกพืชที่นำมาทำเป็นอาหาร ซึ่งเป็นโครงการที่ คกก. บริหารนิคมอุตสาหกรรมฯ ให้ความสนใจเป็นอย่างมากพร้อมคาดการณ์หากการลงทุนก่อสร้างในโครงการข้างต้นแล้วเสร็จ จะสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านหยวน/ปี

ปัจจุบัน เขตฯ หนิงเซี่ยหุย มีความพยายามในการยกระดับศักยภาพผ่านการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น ด้วยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนให้เป็นเมืองอัจฉริยะนำร่องตั้งแต่ปี 2556 ทำให้รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยหุยวางเป้าหมายเร่งการก่อสร้างเขตนำร่องการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้หลักการ “วิทยาศาสตร์นำหนิงเซี่ย” ที่ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ อาทิ ปิโตรเคมี การผลิตยาชีวภาพ และการเกษตร รวมไปถึงเร่งผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฮเทค

อย่างไรก็ดี เขตฯ หนิงเซี่ยหุยมีจำนวนวิสาหกิจขนาดใหญ่ลงทุนในพื้นที่ไม่มากนัก ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลท้องถิ่นทั้งในนครหยินชวนและเมืองใหญ่อื่นๆ จึงหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ควบคู่ไปกับการเร่งดึงดูดการลงทุนจากวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งในปี 2562 พบการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพียง 80 โครงการ มูลค่ารวม 50,000 ล้านหยวน อาทิ โครงการผลิตโอเลฟินส์ของ SABIC โครงการผลิตน้ำมันหล่อลื่นและพาราฟินเหลวของ Shenhua Group โครงการผลิตเอทิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol) ของ Ningxia Kunpeng Clean Energy และโครงการผลิตและแปรรูปแร่กราฟีนของ Hanyao Group รวมถึงโครงการทดลองสัญญาณ 5G โครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยให้ทัดเทียมกับมณฑลอื่นๆ ของประเทศ

ข้อมูลอ้างอิง

 1. https://www.sohu.com/a/293771048_114731
 2. http://ningxia.mofcom.gov.cn/article/sjdixiansw/202003/20200302946658.shtml
 3. http://www.nx.xinhuanet.com/newscenter/2020-06/19/c_1126134355.htm
Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม