นครหนานหนิงเปิดใช้ “ศูนย์โลจิสติกส์ระบบราง”ขนาดยักษ์ รองรับการเป็น Hub ขนส่งสินค้าจีน-อาเซียน-ยุโรป

      นครหนานหนิงเปิดใช้ “ศูนย์โลจิสติกส์ระบบรางนครหนานหนิง” ขนาดเท่าสนามฟุตบอล 520 … Continue reading นครหนานหนิงเปิดใช้ “ศูนย์โลจิสติกส์ระบบราง”ขนาดยักษ์ รองรับการเป็น Hub ขนส่งสินค้าจีน-อาเซียน-ยุโรป