นครหนานหนิงที่ตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมดาวเทียมเป๋ยโต่ว” มุ่งรองรับตลาดอาเซียน

     จีนประกาศจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะดาวเทียมเป๋ยโต่วจีน-อาเซียน” ขึ้นที่นครหนานหนิง โดยตั้งเป้าให้โครงการนี้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้งานระบบดาวเทียมนำร่องเป๋ยโต่ว (BDS) และเป็นฐานการส่งเสริมและการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดาวเทียมเป๋ยโต่วสู่สากล

     กว่างซีได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (BRI) และแผนการจัดตั้ง “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Harbor Port/中国东盟信息港) หรือ CAIH โดยมุ่งผลักดันการใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการจากดาวเทียมเป๋ยโต่วกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมดาวเทียมเป๋ยไต่วของกว่างซีพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว นายถาง หนิง (Tang Ning/唐宁) รองเลขาธิการรัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วง กล่าวในงานแถลงข่าวโครงการฯ และพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งวิทยาลัยดาวเทียมเป๋ยโต่ว

     ระบบดาวเทียมนำร่องเป๋ยโต่ว (BeiDou Navigation Satellite System: BDS) เป็นระบบดาวเทียมนำร่องผ่านและบอกพิกัดทั่วโลกที่จีนพัฒนาขึ้นเอง

     ข้อมูลทั่วไปของนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะดาวเทียมเป๋ยโต่วจีน-อาเซียน มีดังนี้

  •   ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง (Wuxiang New District/五象新区) ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ CAIH
  •   มีเนื้อที่ 171 หมู่จีน หรือราว 71.25 ไร่
  •   มีบริษัท Guangxi New Honghao Beidou Navigation Industry Development จำกัด (广西新虹皓北斗导航产业发展有限公司) เป็นผู้ลงทุน ซึ่งเป็นสาขาของบริษัท Shanghai West Hongqiao Navigation Industry Development จำกัด (上海西虹桥导航产业发展有限公司) ผู้เป็นเจ้าของนิคมดาวเทียมเป๋ยโต่ว ( China Beidou Technology. Innovation West Hongqiao Base/中国北斗产业技术创新西虹桥基地) รายใหญ่รายเดียวของจีน
  •   แบ่งพื้นที่เป็น (1) โซนการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง (2) โซนการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (3) ศูนย์การวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ (4) โซนบ่มเพาะนวัตกรรมใหม่ทางธุรกิจ และ (5) ศูนย์บริหารจัดการ
  •   วางเป้าหมายในการดึงดูดและบ่มเพาะธุรกิจและบริษัทผู้ให้บริการได้มากกว่า 120 ราย และรองรับบริษัทที่จะเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคมากกว่า 8 ราย

     ปัจจุบัน จีนกำลังเร่งพัฒนาระบบ BDS ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ

  •   จีนได้ร่วมกับไทยและกัมพูชาจัดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมเป๋ยโต่ว โดยประเทศไทยเป็นต่างชาติรายแรกที่ลงนามข้อตกลงการติดตั้งระบบดาวเทียมบอกพิกัดเป่ยโตวของจีน เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2556 และการจัดตั้ง “เมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวเทียมเป๋ยโต่วจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Beidou Science and Technology City/中国东盟北斗科技城) ในไทย
  •   จีนกับมาเลเซียได้ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์บริการและข้อมูลอาเซียนเป๋ยโต่ว” (BeiDou ASEAN Data and Service Center) ในประเทศมาเลเซีย
  •   จีนกับ สปป.ลาว ได้ร่วมกันจัดตั้ง “สถานีรับสัญญาณดาวเทียมเป๋ยโต่วถาวรตลอด 24 ชั่วโมง  (Beidou Continuously Operating Reference StationCORS) ในเขตพัฒนากวมรวมไชเชษฐา เวียงจันทน์

     ในฐานะ “มืองหน้าด่าน”ของความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน กว่างซีวางเป้าหมายว่า ในปี 2563 จะพัฒนา “ห่วงโซ่อุตสาหกรรมดาวเทียมนำร่องเป๋ยโต่วแบบครบวงจร" ที่มีอัตลักษณ์กว่างซี ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมและการประยุกต์ใช้ และการบริการด้านเทคนิค และวางยุทธศาสตร์ให้ “นครหนานหนิง” เป็นศูนย์กลางการให้บริการ Location Based Services (LBS) แบบครบวงจรระดับภูมิภาค ผ่านระบบ BDS และสามารถพัฒนาให้รองรับระบบอื่นๆ เพื่อตอบสนองตลาดจีนกับอาเซียน

     นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง “วิทยาลัยเป๋ยโต่ว” (北斗学院) ในนครหนานหนิง โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท Guangxi New Honghao Beidou Navigation Industry Development จำกัด กับวิทยาลัยโปลิเทคนิคสารสนเทศกว่างซี (Guangxi Information Polytechnic/广西信息职业技术学院) ในสังกัดมหาวิทยาลัยวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์กว่างซี (Guangxi Open University /广西广播电视大学) โดยวิทยาลัยเป๋ยโต่วเป็นโมเดลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจในการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดาวเทียมบอกพิกัดเป๋ยโต่วในกว่างซี

 

ลิงก์ข่าว

China-ASEAN Information Harbor รุก สปป.ลาว ตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีคลาวด์จับตลาดอาเซียน (13 มิ.ย. 2561)

กว่างซีสานยุทธศาตร์ One Belt One Road ผุดแนวคิด Information Silk Road (24 พ.ค. 2560)

หนานหนิง เป๋ยไห่ กุ้ยหลิน เมืองยุทธศาสตร์การลงทุนในอุตสาหกรรมไอที (8 พ.ค. 2560)

จีนบุกตลาดดาวเทียมทั่วโลก สู้สหรัฐฯ ยุโรป ชิงส่วนแบ่งตลาด (24 มิ.ย. 2556)

 

จัดทำโดย นางสาวหทัยรัตน์ ดวงมูล นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเมืองไป่เซ่อ เขตฯ กว่างซีจ้วง

เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

แหล่งที่มา เว็บไซต์
www.gx.chinanews.com (中国新闻网) วันที่  12 มิถุนายน 2561

ภาพประกอบ https://www.pexels.com/photo/discovery-earth-nasa-research-23789/

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม