ธุรกิจสัตว์เลี้ยงมาแรง โอกาสทำเงินสูงในนครเฉิงตู

ปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น เนื่องมาจากสภาพการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง มีขนาดครอบครัวที่เล็กลง ใช้ชีวิตในแบบสังคมเมืองมากขึ้น ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น และมีคนโสดเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัตว์เลี้ยงจึงเข้ามามีบทบาทเสมือนเพื่อนที่ใกล้ชิด ช่วยผ่อนคลายความเหงา คนในสังคมยินดีใช้จ่ายเงินเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีความสุข สุขภาพแข็งแรงและมีความสวยงาม ดังนั้น อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจึงนับวันยิ่งมาแรงและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นมากมาย ด้วยจำนวนประชากรและกำลังซื้อที่สูงของผู้บริโภคกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงชาวจีน จึงส่งผลให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในจีนเป็นเทรนด์ธุรกิจใหม่ที่ผู้ประกอบการทั้งชาวจีนและทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ  

ภาพรวมของจำนวนสัตว์เลี้ยงในจีนโตต่อเนื่อง

สัตว์เลี้ยงที่นิยมในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงชาวจีน เรียงลำดับได้ดังนี้ สุนัข แมว ปลา หนู เต่า และกระต่าย จากสถิติพบว่า เมื่อปี 2551 จีนมีสัตว์เลี้ยงประมาณ 30 ล้านตัว (ส่วนใหญ่คือ สุนัขและแมว) ปี 2555 มีสัตว์เลี้ยงประมาณ 130 ล้านตัว เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 323.3 ปี 2558 จำนวนสัตว์เลี้ยงในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 180 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 และเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา จำนวนสัตว์เลี้ยงในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 250 ล้านตัว โดยมีครอบครัวชาวจีนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจำนวน 59.12 ล้านครอบครัว   

ตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง เติบโตอย่างก้าวกระโดด

จำนวนของสัตว์เลี้ยงในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กอปรกับความรักและความผูกผันที่ยอมจ่ายเงินเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้นตามไปด้วย เป็นหนึ่งในธุรกิจใหม่ที่ผู้ประกอบการเลือกเพื่อลงทุนเริ่มต้นกิจการ ปัจจุบัน มีธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นมากมาย เช่น โรงพยาบาล คลีนิก สปา อาบน้ำตัดขน โรงเรียนฝึกทักษะ สวนสนุก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ อาหารสัตว์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ และของเล่น เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงชาวจีนจะมีรายจ่ายสำหรับสัตว์เลี้ยงประมาณ 6,436 หยวนต่อปี หรือประมาณ 536 หยวนต่อเดือน       

จากสถิติ พบว่า ระหว่างปี 2555-2559 ตลาดของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในจีนมีพัฒนาการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 5 ปีดังกล่าวมีอัตราเฉลี่ยเติบโตที่ร้อยละ 37.94 ต่อปี ในปี 2559 อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในจีนสร้างรายได้มูลค่ากว่า 122,000 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 24.7 และในปี 2560 สร้างรายได้มูลค่าประมาณ 150,000 ล้านหยวน มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยเป็นรองเพียงสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ทั้งนี้ คาดว่าในช่วง 3-5 ปี ต่อจากนี้ ตลาดของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในจีนจะสามารถรักษาระดับการเติบโตที่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี     

ขณะเดียวกัน ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มการพัฒนาและมีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการบริการที่มีคุณภาพและมีความแปลกใหม่ จากการที่ธุรกิจสัตว์เลี้ยงของจีนได้ศึกษาและสร้างความร่วมมือกับธุรกิจสัตว์เลี้ยงของต่างชาติ ทำให้เกิดนวัตกรรมการบริการ จากเดิมที่มีเพียง โรงพยาบาล คลีนิก และร้านอาบน้ำตัดขน ขณะนี้มีการเกิดขึ้นของร้านตัดชุดสำหรับสัตว์เลี้ยง บริษัทจัดหาคู่สัตว์เลี้ยง บริษัทฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง ตลอดจน การจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดสัตว์เลี้ยง กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมเข้าค่ายของคนรักสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของสัตว์เลี้ยงก็มีคุณภาพและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการสั่งซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงมีความครบวงจร เกิดเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ ซึ่งนับเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บริโภคที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลือกสรรการบริการที่ดี ทันสมัย และสินค้าแปลกใหม่ให้กับสัตว์เลี้ยงของตนเอง

โอกาสสร้างรายได้จากธุรกิจสัตว์เลี้ยงในนครเฉิงตูยังคงเปิดกว้าง

นครเฉิงตู เมืองที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง รักการจับจ่าย มีรสนิยม และชอบทดลองสินค้าแปลกใหม่ไปตามกระแส ปัจจุบัน ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจน้องใหม่มาแรงที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีร้านจำหน่ายสินค้า อาหารและเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาล คลีนิกสัตว์เลี้ยง ทยอยเปิดกิจการขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้บริโภคคนรักสัตว์เลี้ยงในพื้นที่

 

 

เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา นครเฉิงตูได้จัดมหกรรมสัตว์เลี้ยงนานาชาติขึ้น ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ บูธจัดแสดงสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ใหม่ การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการเพื่อสัตว์เลี้ยง การประกวดแข่งขันสัตว์เลี้ยงรายการต่าง ๆ การแนะนำช่องทางการติดต่อและประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์เลี้ยงผ่านแอปพลิเคชั่น รวมถึงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งภาพรวมของการจัดงานถือว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดบูธกว่า 120 ราย จัดแสดงสินค้ากว่า 400 ประเภท อาทิ อาหารสัตว์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของเล่น ยารักษาโรค เป็นต้น และมีผู้เข้าร่วมชมงานกันอย่างคับคั่ง    

 

ผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงนครเฉิงตูรายหนึ่ง ให้ข้อมูลว่า เมื่อปี 2566 นครเฉิงตูมีสัตว์เลี้ยงจำนวน 1 ล้านตัว มีรายได้จากธุรกิจสัตว์เลี้ยงเพียง 2,000 ล้านหยวน/ปี แต่เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา นครเฉิงตูมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มเป็นจำนวน 1.5 ล้านตัว มีรายได้จากธุรกิจสัตว์เลี้ยงเกือบ 10,000 ล้านหยวน คิดเป็นแนวโน้มการขยายตัวกว่าร้อยละ 30 ต่อปี ขณะที่ ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในนครเฉิงตูมีค่าใช้จ่ายประมาณ 700-800 หยวนต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ คือ อาหารสัตว์ เสื้อผ้า การอาบน้ำตัดขน รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพสัตว์      

 

ก่อนหน้านี้ ตลาดอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของจีน เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีฐานอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่ง ขณะที่ปัจจุบัน ภูมิภาคจีนตะวันตกถือเป็นตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพ โดยเฉพาะนครเฉิงตู เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีรายได้มากขึ้นพฤติกรรมการบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง และได้รับทัศนคติใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในพื้นที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงให้เติบโตขึ้นได้อีกมาก

 

ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงในนครเฉิงตูที่กำลังเติบโตอยู่ในขณะนี้ คือ ธุรกิจความงามสัตว์เลี้ยง บริการรับฝากสัตว์เลี้ยง สปาเพื่อสุขภาพ คลีนิกรักษาสัตว์เลี้ยง สตูดิโอถ่ายภาพสัตว์เลี้ยง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักต่าง ๆ เริ่มเปิดรับสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ร่วมกับเจ้าของได้ นอกจากนี้ สินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดี อาทิ อาหารสัตว์ที่เน้นสารอาหารจากธรรมชาติ อาหารบำรุงสุขภาพ อีกทั้ง เสื้อผ้า เครื่องประดับแฟชั่น และของเล่นต่าง ๆ

 

ทั้งนี้ ตลาดธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงในนครเฉิงตูกำลังเปิดกว้าง ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยที่มีนวัตกรรมด้านการบริการและมีสินค้าคุณภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง อาจลองเข้ามาศึกษาสภาพของตลาดธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงในนครเฉิงตู ที่เรียกได้ว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อโอกาสในการขยายตลาดหรือแสวงหาช่องทางความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงในจีนต่อไป

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม