ธนาคารโลกชี้ดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของนครฉงชิ่งเกินค่าเฉลี่ยโลก

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นครฉงชิ่งและธนาคารโลกได้ประเมินสภาพแวดล้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจของนครฉงชิ่งด้วยตัวชี้วัด 5 ข้อ ได้แก่ (1) การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (2) การขอใบอนุญาตก่อสร้าง (3) การขอจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ (4) การดำเนินงานตามสัญญา และ (5) การจัดการด้านการ  ยื่นขอล้มละลาย ซึ่งผลการประเมินปรากฏว่า ตัวชี้วัดทั้ง 5 ข้อดังกล่าวของนครฉงชิ่งเกินค่าเฉลี่ยของโลก โดยเฉพาะดัชนีด้านการขอจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ การดำเนินงานตามสัญญา และการจัดการด้านการยื่นขอล้มละลาย อยู่ในระดับเดียวกับของประเทศพัฒนาแล้ว

ที่ผ่านมา นครฉงชิ่งได้จัดตั้งกลุ่มหน่วยงานระดับเทศบาล 45 หน่วยงานและหน่วยงานระดับเขต 39 หน่วยงาน เพื่อปฏิรูปสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ช่วยแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการผลิตและการดำเนินธุรกิจ โดยอิงมาตรฐานข้อบังคับของธนาคารโลก ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการคลังและกระทรวงต่าง ๆ ของจีน โดยปัจจัยที่ทำให้นครฉงชิ่งมีดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกินค่าเฉลี่ยโลก ประกอบด้วย

  • สามารถลดระยะเวลาและเอกสารในการขออนุมัติโครงการก่อสร้างลงร้อยละ 50 โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่ำสามารถยื่นขออนุมัติเพียง 8 ขั้นตอน ใช้เวลาในการขออนุมัติเพียง 34 วัน
  • ผลักดันการขนส่งทางเรือผ่านแม่น้ำแยงซีจากนครฉงชิ่ง-เซี่ยงไฮ้ได้โดยตรง โดยไม่ต้องพักสินค้า ที่ท่าเรืออื่น เส้นทางนี้จะช่วยลดระยะเวลาโดยเฉลี่ยร้อยละ 40
  • การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีอัตราการขอเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ1 และสามารถลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเหลือเพียง 1 วัน
  • สร้างระบบศาลอัจฉริยะช่วยแก้ปัญหาคดีที่เกิดขึ้น โดยสามารถลดระยะเวลาในการไปศาลได้โดยเฉลี่ยสำหรับคดีที่ไม่ซับซ้อนเหลือ 1.2 ครั้ง สำหรับคดีปกติสามารถลดระยะเวลาเหลือเพียง 1.3 ครั้ง
  • ลดขั้นตอนการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้เสร็จภายใน 1 ขั้นตอน
  • เปิดใช้แพลตฟอร์ม “หยู่ไขว้ป้าน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการยื่นเอกสาร ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์ม 20.66 ล้านคน มีการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มมากกว่า 140 ล้านรายการ ทั้งนี้ เอกสารมากกว่าร้อยละ 95 สามารถยื่นผ่านแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงาน สำหรับเอกสารบางส่วนที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำที่สำนักงาน ถ้ามีการยื่นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว กว่าร้อยละ 99 สามารถใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน
  • อาศัยความร่วมมือกับสำนักงานภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์ ในการเก็บรวมรวบข้อมูลด้านภาษีเพื่อลดเวลาการชำระภาษีเหลือเพียงไม่เกิน 100 ชั่วโมง
  • มีการจัดตั้งศาลล้มละลายแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีน ใช้วิธีการแบบใหม่ในการตัดสิน ช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาคดีเหลือเฉลี่ย 89 วัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของการพิจารณาคดี

ผลการประเมินของธนาคารโลกช่วยยืนยันได้ว่า นครฉงชิ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจการลงทุน เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจที่มีความพร้อม ระบบแพลตฟอร์มทางราชการที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งภาคเศรษฐกิจในนครฉงชิ่งยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสามไตรมาสแรกของปี 2563 มีการเติบโตทาง GDP ที่ร้อยละ 2.6 และมียอดนำเข้าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 มีเส้นทางการขนส่งที่ครอบคลุมซึ่งได้รับการผลักดันโดยรัฐบาลนครฉงชิ่ง นครฉงชิ่งจึงอาจเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะไปลงทุนในประเทศจีน

 

แหล่งที่มา Chongqing Municipal People’s Government (21 ม.ค.2564)
http://www.cq.gov.cn/zwxx/jrcq/202101/t20210120_8787911.html

Chengdu_editor

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม