- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ท่าเรือเมืองชินโจวผงาดขึ้น “ฮับ” ขนถ่ายตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดของกว่างซี

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ท่าเรือเมืองชินโจว (Qinzhou Port, 钦州港) เป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มากที่สุดในบรรดาท่าเรือเลียบชายฝั่งทะเล(อ่าวเป่ยปู้)ของกว่างซี และภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีน

การท่าเรือเมืองชินโจว (Qinzhou Port Authority, 钦州市港口管理局) ให้ข้อมูลว่า ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือของเมืองชินโจวมีจำนวน 5.58 แสน TEUs เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 มีเที่ยวเรือขนส่งจำนวน 2,139 เที่ยว (เฉลี่ยเดือนละกว่า 200 เที่ยว) แบ่งเป็นเที่ยวเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 258 เที่ยว และเที่ยวเรือขนส่งในประเทศ 1,881 เที่ยว

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ท่าเรือเมืองชินโจวก้าวขึ้นเป็นท่าเรือที่มีปริมาณขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุด มีดังนี้

หนึ่ง การขยายเส้นทางเดินเรือโดยตรงสู่ท่าเรือสำคัญๆ ในประเทศ อาทิ ไห่โข่ว (มณฑลไห่หนาน) จ้านเจียง กว่างโจวและเซินเจิ้น (มณฑลกวางตุ้ง) เซี่ยเหมินและเฉวียนโจว (มณฑลฝูเจี้ยน) หนิงโป (มณฑลเจ้อเจียง) เซี่ยงไฮ้ (นครเซี่ยงไฮ้) เหลียนอวิ๋นก่าง (มณฑลเจียงซู) ชิงต่าง (มณฑลซานตง) เทียนจิน (นครเทียนจิน) และอิ๋งโข่ว (มณฑลเหลียวหนิง)

สอง การขยายและฟื้นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ (นอกจีนแผ่นดินใหญ่) เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ และประเทศสมาชิกอาเซียน (ได้แก่ เวียดนาม ไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย)

สาม การพัฒนาระบบงานขนส่งตู้สินค้าร่วมกันระหว่างท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ในเส้นทางเดินเรือในประเทศ โดยมีท่าเรือเมืองชินโจวเป็นศูนย์รวม (ท่าเรืออีก 2 แห่ง คือ ท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ และท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง)

สี่ กระบวนการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งช่วยดึงดูดให้วิสาหกิจหันมาใช้ท่าเรือดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ คาดหมายว่า ปริมาณการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าเรือเมืองชินโจวจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคตจากปัจจัยหนุนหลายประการ

อาทิ การที่สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน (AQSIQ) อนุมัติให้ท่าเรือเมืองชินโจวเป็น ด่านนำเข้าธัญพืช ของประเทศจีน โครงการลงทุนภาคการผลิตของวิสาหกิจชุดแรกในนิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซียกำลังจะเริ่มเดินสายการผลิต และความต้องการทรัพยากรวัตถุดิบในการผลิตภาคอุตสาหกรรมในบริเวณท่าเรือและพื้นที่่ใกล้เคียงมีเพิ่มมากขึ้น

 

ลิงข่าวที่เกี่ยวข้อง

กว่างซีเตรียมขึ้นแท่น ด่านนำเข้าข้าวที่สำคัญของประเทศจีน [1](27 ต.ค. 2557)

เมืองชินโจว เปิดประตูเศรษฐกิจ ลุยเส้นทางเรือสินค้าใหม่ ไทยมีเอี่ยว [2] (20 ต.ค. 2557)