ท่าเรือชินโจวเปิดใช้ “ศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ” ในท่าเรือ 30 มิถุนายนศกนี้

ไฮไลท์

  • “สถานีศูนย์บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟชินโจว” (เฟสแรก) ในบริเวณท่าเรือชินโจวสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขนส่งตู้สินค้าระหว่างเรือกับรถไฟ (โมเดล Multimodal Transportation) โดยจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นี้
  • บริษัท CR Intermodal Co.,Ltd. สาขากว่างซี (中铁联合国际集装箱广西有限公司) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนจาก 6 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งทางเรือและรถไฟ เป็นผู้บริหารจัดการสถานีศูนย์บริการดังกล่าว
  • “ท่าเรือชินโจว นับเป็นตัวเลือกการขนส่งสินค้าที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้าไทยในการส่งออกสินค้าไปยังจีน เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้มีข้อได้เปรียบด้านระยะทางที่ใกล้กับไทย มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำ มีความสะดวกรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการขนส่งสูงเมื่อเทียบกับท่าเรือใหญ่แห่งอื่น ๆ ที่มีความแออัด ทำให้มีต้นทุนค่าเสียเวลา

 

สิ้นสุดการรอคอย สำหรับเฟสแรกของ “สถานีศูนย์บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟชินโจว” (钦州铁路集装箱中心站) เพื่อรองรับเส้นทางการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor – ILSTC) ที่พร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

เพื่อให้การบริหารจัดการสถานีศูนย์บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มีประสิทธิภาพ เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งทางเรือและรถไฟ 6 แห่ง ได้ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท CR Intermodal Co.,Ltd. สาขากว่างซี (中铁联合国际集装箱广西有限公司) ขึ้น

“สถานีศูนย์บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟชินโจว” สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าแบบไร้รอยต่อระหว่าง “เรือ(ท่าเรือชินโจว) กับรถไฟ(สถานีรถไฟชินโจวตะวันออก)” ตามกรอบยุทธศาสตร์ “เส้นทางการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่” (ILSTC) ที่จะช่วยให้เมืองชินโจวกลายเป็นศูนย์กลางระบบงานขนส่งโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค

กล่าวคือ ตู้สินค้าจากต่างประเทศสามารถขนถ่ายจากเรือเพื่อขึ้นรถไฟต่อไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศจีน รวมทั้งผ่านประเทศจีนไปยังประเทศในเอเชียกลางและฝั่งยุโรปได้ ในทางกลับกัน สินค้าในจีนก็สามารถใช้รถไฟขนส่งตู้สินค้ามาที่ท่าเรือชินโจวเพื่อขึ้นเรือไปต่างประเทศได้เช่นกัน

สำหรับโครงการเฟสแรก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 458 ไร่ (1,100 หมู่จีน) ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ (1) เขตปฏิบัติการสถานีตะวันออก ใช้รองรับงานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟในประเทศเป็นหลัก ซึ่งเปิดใช้งานแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2562 และ (2) เขตปฏิบัติการท่าเรือ ใช้รองรับงานขนถ่ายตู้สินค้าเชื่อมระหว่างเรือกับรถไฟเป็นหลัก สามารถรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าได้ปีละ 9 แสน TEUs และพร้อมเปิดใช้งานได้ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้

นัยสำคัญของการพัฒนา “สถานีศูนย์บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟชินโจว” คือ

  • การเป็นจุดเชื่อมระบบงานขนส่งตู้สินค้าแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ที่สามารถเชื่อมอาเซียน จีน เอเชียกลาง และยุโรปให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น
  • ระยะทางที่สั้นกว่า ใช้เวลาในการขนส่งสั้นกว่า มีความปลอดภัยมากกว่า มีความคล่องตัวกว่า และตรงเวลามากกว่า เมื่อเทียบกับการเดินเรือสมุทร (อ้อมช่องแคบมะละกา)
  • ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และต้นทุนการประกอบการของภาคธุรกิจลดลง ขณะที่การขนส่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  • การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของท่าเรือและการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยให้ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการเดินเรือระหว่างประเทศที่มีความสำคัญระดับภูมิภาค และเป็นท่าเรือที่มีระบบงานขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟไปทั่วทั้งจีน

คาดว่า ในอนาคต ท่าเรือชินโจว” จะกลายมาเป็นท่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นานาชาติที่มีบทบาทสำคัญในเวทีการค้า เนื่องจากทำเลที่ตั้งใกล้กับประเทศสมาชิกอาเซียน ท่าเรือชินโจวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจขนส่งสินค้าไทยไปยังจีน หรือใช้ช่องทางดัวกล่าวเพื่อการขนส่งสินค้าไปยังเอเชียกลาง และยุโรป ซึ่งปัจจุบัน ท่าเรือชินโจวมีเส้นทางเดินเรือไปยังท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพของไทยด้วยแล้ว

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม2562
รูปประกอบ www. pixabay.com

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม