“ท่าเรือข้ามฟากอู่ทง” พร้อมให้บริการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Visa on Arrival) แก่ผู้โดยสารชาวต่างชาติ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 58

ท่าเรือข้ามฟากอู่ทง พร้อมให้บริการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Visa on Arrival)

แก่ผู้โดยสารชาวต่างชาติ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 58

 

Wutong Ferry Terminal

 

ท่าเรือข้ามฟากอู่ทง (Wutong Ferry Terminal) ในเมืองเซี่ยเหมิน ได้รับการอนุมัติให้สามารถตรวจลงตราประเภท Visa-on-Arrival (VOA)ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาถึง ณ ท่าเรือแห่งนี้ได้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

คาดว่านโยบายใหม่นี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของท่าเรือข้ามฟากอู่ทง และเป็นการลดความซับซ้อนในขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ       

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท VOA ได้ จะต้องมีคุณสมบัติอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

1. อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

2. ถูกเชิญให้มาจัดการปัญหาหรือธุรกิจเร่งด่วน หรือการซ่อมแซมงานวิศวกรรมที่เร่งด่วน พร้อมทั้งมีหลักฐานพิสูจน์สำหรับการยื่นขอทำวีซ่าจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3. กลุ่มนักท่องเที่ยวขาเข้า (Inbound tourist groups) ที่จัดโดยบริษัทท่องเที่ยว (travel agencies )      

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถยื่นขอทำวีซ่าประเภท VOA เป็นรายบุคคลได้ ที่แผนกวีซ่าของท่าเรือ เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรืออู่ทง หรือสามารถส่งใบสมัครผ่านตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาติ เพื่อยื่นขอวีซ่าที่แผนกวีซ่าของท่าเรืออู่ทงก็ได้เช่นกัน          

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีหนังสือเชิญหรือได้รับคำเชิญให้เดินทางมายังจีนแผ่นดินใหญ่ (โดยผ่านท่าเรือข้ามฟากอู่ทง) สามารถขอให้หน่วยงาน/องค์กร หรือส่วนบุคคลที่ส่งคำเชิญให้บุคคลดังกล่าวเดินทางมาจีนแผ่นดินใหญ่ ดำเนินการเรื่องขอวีซ่าให้กับบุคคลนั้นๆ แทนได้เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงท่าเรือข้ามฟากอู่ทง

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยื่นขอทำวีซ่าประเภท VOA จะต้องแสดงหลักฐานดังนี้ คือ หนังสือเดินทางที่ยังใช้งานได้หรือเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศอื่นๆ รูปถ่ายส่วนบุคคล จดหมายเชิญในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินจากองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและการตอบคำถามจากแผนกวีซ่า (Visa Department) ของท่าเรืออู่ทง

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตำแหน่ง A คือ ท่าเรือข้ามฟากอู่ทง (Wutong Ferry Terminal)

1. ท่าเรืออู่ทง (Wutong Port) หรือ ท่าเรือข้ามฟากอู่ทง (Wutong Ferry Terminal) ตั้งอยู่บนเลขที่ 2500 ถนน Huandao Dong เขตหูหลี่ ในเขตท่าเรืออู่ทง อ่าวอู่เหยียน (Wuyuan Bay) ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเซี่ยเหมิน ท่าเรืออู่ทงตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเซี่ยเหมิน 11 ก.ม. ห่างจากสนามบินนานาชาติเกาฉี 7 ก.ม. และห่างจากเกาะจินเหมินของไต้หวัน 8 ไมล์ทะเล โดยใช้เวลาโดยสารเรือข้ามฟากเพื่อเดินทางไปจินเหมินเพียง 15 นาที เท่านั้น เป็นเส้นทางโดยสารสัญจรที่สะดวกสบายและรวดเร็วที่สุดในการเดินทางระหว่างเมืองเซี่ยเหมินและเกาะจินเหมินของไต้หวัน 

2. ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท VOA ที่มีคุณสมบัติอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งตามคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น หมายรวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยด้วย โดย วีซ่าที่ได้รับจะเป็นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวที่มีอายุ 5 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ  ถือเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองเซี่ยเหมินมีความทันสมัยและทัดเทียมกับระดับสากลมากขึ้น

 

 

* * * * * * * * * *

 

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม