ท่าอากาศยานไป๋หยุนเป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเซีย -แปซิฟิก

สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ[1] (THE AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONALACI) ประกาศ ให้ท่าอากาศยานไป๋หยุน นครกว่างโจว เป็นสนามบินในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ที่ดีที่สุด

เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค เป็นครั้งแรก โดย
ACI ได้ทำการสำรวจความเห็นของผู้โดยสารกว่า 550,000 คน ที่ใช้บริการ 300 สนามบิน ใน 80 ประเทศทั่วโลก
ครอบคลุม 34 หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใน 8 สาขา ในสนามบินแต่ละแห่ง อาทิ การเข้าถึงสนามบิน การเช็คอิน ความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน อาหารและเครื่องดื่ม

ท่าอากาศยานไป๋หยุน เป็นท่าอากาศยานที่รัฐบาลต้องการที่จะผลักดันให้เป็นฮับของการบริการและการขนส่งทางอากาศที่สำคัญของจีนตอนใต้ โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่คอยสนับสนุนและปรับปรุง

การทำงานและบริการต่าง ๆ ภายในสนามบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปี 2559 นี้มีโครงการสำคัญกว่า 21 โครงการและกว่า 129 โครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 ท่าอากาศยานไป๋หยุดได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนและปรับปรุงสนามบินดังนี้

1.    ปรับปรุงห้องน้ำในสนามบิน โดยเพิ่มจำนวนห้องน้ำให้มีมากถึง 175 จุด โดยห้องน้ำชาย-หญิงสัดส่วน 2:3 รวมถึงการปรับปรุงบริเวณห้องน้ำให้น่าดูขึ้น

2.    อัพเกรดคุณภาพ Wi-Fi ให้เป็น 1 G จากเดิม 132 จุด เป็น 721 จุด

3.    เพิ่มช่องด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติ โดยเพิ่มจาก 45 ช่องเป็น 65 ช่อง เพิ่มพื้นที่กว่า 600 ตารางเมตรสำหรับการเข้าแถว ช่องตรวจสอบความปลอดภัย 67 ช่อง

4.    เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง โดยเพิ่มจำนวนรถบัสรอบดึกที่มุ่งหน้าไปยังเมืองสำคัญ

ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง ให้สอดคล้องกับเที่ยวบิน

5.    เพิ่มเส้นทางการบินต่างประเทศ ในปี 2558 ท่าอากาศยานไป๋หยุนมีเที่ยวบินที่มีจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 เส้นทาง โดยเป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสาร 14 เส้นทาง

และเส้นทางขนส่งสินค้า 3 เส้นทาง

6.    เพิ่มเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ โดยเพิ่มไปแล้วกว่า 16 เครื่อง เพิ่มความเร็วในการเช็คอินผู้โดยสารได้มากกว่าร้อยละ 60

7.    ปรับปรุงทัศนียภาพของสนามบิน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสนามบิน 10,000 ตารางเมตร

8.    พัฒนาพื้นที่สำหรับร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันมีพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ในอนาคตจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าที่สำคัญ

ท่าอากาศยานไป๋หยุน ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพอย่างไม่อยุดยั้ง ซึ่งไม่เพียงต้องการเป็นแค่ฮับของการเดินทางทางอากาศที่สำคัญของจีนตอนใต้เท่านั้น แต่ในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์ขนส่งและจำหน่ายสินค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีนลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

[1] ) เป็นสภาสมาคม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสภาผู้ดำเนินงานท่าอากาศยานระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์คือ สร้างแรงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม