ท่องเที่ยววันแรงงานยูนนานโตติดลบ ทางการใช้บิ๊กดาต้าจัดการนักท่องเที่ยวลดเสี่ยงติดเชื้อ

กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลยูนนานเปิดเผยข้อมูลการท่องเที่ยวช่วงวันแรงงานประจำปี 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วันระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 โดยมณฑลยูนนานต้อนรับนักท่องเที่ยวรวม 9.96 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.8 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงเดียวกันของปีก่อน สร้างรายได้ให้แก่มณฑลรวม 7,858 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.6 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ภาคการท่องเที่ยวในมณฑลในช่วงวันหยุดแรงงานของปีก่อน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวเลขผลประกอบการภาคการท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานในปีนี้โตติดลบ ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้รัฐบาลมณฑลต้องออกมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นหลักการ “ควบคุมจำนวน นัดหมายล่วงหน้า สลับเวลา” กล่าวคือ มณฑลกำหนดให้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในปริมาณไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุสูงสุด รวมทั้งกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องนัดหมายล่วงหน้าหรือสำรองบัตรผ่านประตูล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์เข้าเยี่ยมชมได้เท่านั้น โดยจะมีการกำหนดช่วงเวลาการเข้าชมเพื่อลดความแออัดภายในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคได้

นอกเหนือจากมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาด มณฑลยูนนานยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้าในการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว โดยจะมีการแจ้งสถานะและจำนวนนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชัน “Go Yunnan” (游云南) โดยหากมีจำนวนนักท่องเที่ยวถึงร้อยละ 24 จะมีการแจ้งเตือนระดับสีเหลืองและจะเปลี่ยนเป็นระดับสีแดงเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวถึงร้อยละ 30

จากการประมวลข้อมูลนักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว มณฑลยูนนานยังพบว่า สัดส่วนนักท่องเที่ยวจากนอกมณฑลช่วงวันแรงงานปีนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 35 โดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากมณฑลโดยรอบ ขณะที่นักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 60 ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเป็นชาวยูนนานเอง นอกจากนี้ ยังพบว่า กว่าร้อยละ 63 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดหรือคิดเป็น 6.29 ล้านคน เดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เวลาท่องเที่ยวระยะสั้น เช่น เที่ยวแบบวันเดียว และเลือกเดินทางท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางระยะใกล้ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดจากการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารทางไกล รถไฟ และเครื่องบิน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อโรค

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2020/05/05/030664796.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม