ท่องเที่ยวยูนนานช่วงหยุดยาววันชาติจีนและเทศกาล ไหว้พระจันทร์ปี 2563 ฟื้นตัวกว่าร้อยละ 80

ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ มณฑลยูนนานต้อนรับนักท่องเที่ยวรวม 23,166,000 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 อัตราการฟื้นตัวอยู่ในระดับเดียวกับภาพรวมทั่วประเทศจีน โดยมีรายได้รวม 19,200 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.4 ของรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันของปี 2562 อัตราการฟื้นตัวสูงกว่าภาพรวมทั่วประเทศจีนที่ฟื้นตัวร้อยละ 70.4

ทั้งนี้ จากสถิติของ Fliggy และแอปพลิเคชันท่องเที่ยวชั้นนำของจีน พบว่า “คุนหมิง” ติด 1 ใน 10 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา โดยมีนักท่องเที่ยว 8,866,800 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 1.37 โดยมีรายได้รวม 5,571 ล้านหยวน ฟื้นตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 95.36

นอกจากนี้ สถิติของ Quark แอปพลิเคชันเสิร์ชเอนจิ้นอัจฉริยะในเครือ Alibaba ระบุว่า “ต้าหลี่” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุไม่เกิน 30 ปีค้นหาข้อมูลมากที่สุด โดยมีนักท่องเที่ยว 1,738,800 คน และมีรายได้รวม 2,970 ล้านหยวน ที่สำคัญ “ลี่เจียง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวค้นหาข้อมูลมากที่สุด โดยมีนักท่องเที่ยว 1,276,900 คน ฟื้นตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2562 กว่าร้อยละ 80 มีรายได้รวม 1,588 ล้านหยวน ฟื้นตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 88

ขณะที่ “ยวี่ซี” เป็นแหล่งท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดทั้งในด้านจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ โดยมีนักท่องเที่ยว 2,403,500 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.83 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 และมีรายได้รวม 1,682 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.63 จากช่วงเดียวกันของปี 2562

แม้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนใกล้จะกลับเข้าสู่ระดับเดียวกับในปี 2562 แต่ยังมีข้อสังเกตบางประการที่น่าสนใจ ได้แก่

(1) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานมีระดับการฟื้นตัวไม่สมดุลกันในแต่ละพื้นที่ โดยเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ยวี่ซี มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดี ขณะที่เมืองท่องเที่ยวชายแดนอย่างสิบสองปันนา เต๋อหงและหงเหอ ยังคงฟื้นตัวได้ไม่ดีนักอันเป็นผลมาจากความกังวลต่อสถานการณ์โรคระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน

(2) การพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่เมืองรุ่ยลี่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างมณฑลตัดสินใจยกเลิกการเดินทางมาเที่ยวมณฑลยูนนาน โดยแม้นักท่องเที่ยวยังคงต้องการเดินทางท่องเที่ยว แต่ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา มณฑลยูนนานมีนักท่องเที่ยวจากต่างมณฑลเพียงร้อยละ 33.5 ขณะที่กว่าร้อยละ 65 เป็นนักท่องเที่ยวภายในมณฑลยูนนาน
โดยนักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 76.8 เดินทางท่องเที่ยวในระยะใกล้โดยรถยนต์ส่วนตัว

(3) ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครบวงจรรูปแบบใหม่มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ครบครัน สะดวกสบาย และประหยัดเวลา

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/x_9hr3d6cybeunMN3KHwxQ

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม