- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ท่องเที่ยวยูนนานช่วงวันหยุดแรงงาน 2564 ฟื้นตัวดี เขตฯ สิบสองปันนาขยายตัวสูงสุด

ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าในช่วงวันหยุดแรงงานปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม จำนวนนักท่องเที่ยวในจีนจะขยายตัวแบบก้าวกระโดด โดยมีตัวเลขประมาณการที่ 200 ล้านคน เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ “อัดอั้น” จาก
ข้อจำกัดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลหยุดยาวสำคัญก่อนหน้านี้ ทั้งเทศกาลตรุษจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเทศกาลเชงเม้งเมื่อเดือนเมษายน

ล่าสุด มณฑลยูนนานเปิดเผยข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดแรงงานที่ผ่านมาพบว่า มณฑลยูนนานมีจำนวนนักท่องเที่ยว 17.838 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 12,860 ล้านหยวน โดยฟื้นตัวกลับไปอยู่ในระดับร้อยละ 119.7
และ 122.7 ของปี 2562 ตามลำดับ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ขณะนี้มณฑลยูนนานมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวสูงกว่าปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โรคโควิด-19

สำหรับเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมดั้งเดิมของมณฑลยูนนาน ได้แก่ เขตฯ สิบสองปันนา นครคุนหมิง เขตฯ ต้าหลี่
และเมืองลี่เจียง ล้วนมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 มากกว่าร้อยละ 75 โดยเฉพาะเขตฯ สิบสองปันนา ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 147 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดของมณฑลยูนนาน ขณะที่นครคุนหมิงตามมาเป็นอันดับที่ 2 ด้วยอัตราการขยายตัวร้อยละ 141 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 5.191 ล้านคน ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง เช่น  เขตฯ เหวินซาน เมืองยวี้ซี เขตฯ นู่เจียง เขตฯ ฉู่สง และเมืองผูเอ่อร์ ก็ล้วนมีอัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้ แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวของมณฑลยูนนาน “Go Yunnan” เปิดเผยสถิติว่า ขณะนี้สัดส่วนนักท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานมีนักท่องเที่ยวภายในมณฑลมากกว่านักท่องเที่ยวจากต่างมณฑล โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.1  เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 65.3 ซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โรคระบาดที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในมณฑลหรือมณฑลโดยรอบแทนการเดินทางข้ามมณฑลระยะไกล อีกทั้งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในเมืองรุ่ยลี่ระลอกล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ยังกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างมณฑล

ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับสถิติของ “รายงานประเมินสัปดาห์ทองการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดแรงงานปี 2564” ของแพลตฟอร์ม Ctrip ซึ่งระบุให้ไห่หนาน เสฉวน หูหนาน กว่างซี ยูนนาน ปักกิ่ง ฝูเจี้ยน เจ้อเจียง กุ้ยโจว และส่านซี เป็น 10 มณฑลที่ได้รับความนิยมมากทีสุดในการเดินทางท่องเที่ยวข้ามมณฑล โดยการจัดอันดับครั้งนี้มณฑลยูนนานหลุดจากการรั้ง 3 อันดับแรกในครั้งที่ผ่าน ๆ มา มาอยู่ในอันดับที่ 5 ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในมณฑลยูนนานเปิดเผยว่า ปกติในช่วงวันหยุดแรงงานค่าเช่ารถขนาดต่าง ๆ จะมีราคาเพิ่มสูงเกือบเท่าตัว แต่ค่าเช่ารถช่วงวันหยุดแรงงานในปีนี้กลับไม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวประมาณร้อยละ 20 ยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง จึงอาจกล่าวได้ว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ในเมืองรุ่ยลี่รอบล่าสุดส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวยูนนานในช่วงวันหยุดแรงงานปีนี้ค่อนข้างมาก

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/atqpBGr9YpcSJnuV8QVUiw
https://mp.weixin.qq.com/s/wwNXDGpwTCLOJiPAiguWFQ