“ทางด่วนอัจฉริยะ” สุดล้ำ รองรับยุครถยนต์ไร้คนขับที่แรกในกว่างซี

ไฮไลท์

  • นครหนานหนิงเปิดตัวโครงการก่อสร้าง “ทางด่วนอัจฉริยะ” (Smart Highway) สายแรกของมณฑล ระยะทาง 25.8 กิโลเมตร ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 5,370 ล้านหยวน ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เพื่อรองรับการเข้าสู่ “ยุคแห่งรถยนต์อัจฉริยะ”
  • การสร้าง “ทางด่วนอัจฉริยะ” ต้องอาศัยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 5G เป็นตัวขับเคลื่อน โดยทางด่วนสายนี้จะตั้งสถานีฐานเครือข่าย 5G ห่างกันทุก 125 เมตร เพื่อให้สัญญาณครอบคลุมตลอดเส้นทาง เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
  • โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นโครงการหลักที่ช่วยเสริมสร้างให้ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง (Nanning Wuxu International Airport/南宁吴圩国际机场) กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

 

นครหนานหนิงทุ่มเงินลงทุนราว 5,370 ล้านหยวน เพื่อก่อสร้าง “ทางด่วนอัจฉริยะ” (Smart Highway) ที่สามารถรองรับยานยนต์ไร้คนขับ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น จุดพักรถ ด่านเก็บค่าผ่านทาง ศูนย์ซ่อมบำรุงทาง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 3 ปีข้างหน้า

ทางด่วนอัจฉริยะ หรือ Smart Highway เส้นนี้มีระยะทาง 25.8 กิโลเมตร ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง งานก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระยะทาง 20.9 กิโลเมตร เป็นแบบ 6 ช่องจราจร และช่วงที่สอง ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร เป็นแบบ 8 ช่องจราจร นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงถนนวงแหวนรอบนอกนครหนานหนิง ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อระบายการจราจรและรองรับปริมาณรถยนต์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

หัวใจสำคัญของ ทางด่วนอัจฉริยะ” (Smart highway) คืออะไร  

คำตอบ คือ ระบบสัญญาณสื่อสารไร้สายยุคที่ 5 หรือ 5G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนนวัตกรรม ยานยนต์ไร้คนขับ นั่นเอง เนื่องจากการขับขี่ต้องอาศัยการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง มีค่าความหน่วงสัญญาณต่ำ เพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานยนต์ไร้คนขับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (ระบบควบคุมการหยุดรถสามารถตอบสนองได้อย่างทันที) โดยมีการตั้งสถานีฐานเครือข่าย 5G ตามเส้นทางห่างกันทุก 125 เมตร ครอบคลุมตลอดเส้นทาง ทำให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

นอกจากนี้ ยังมีการนำพัฒนาเทคโนโลยี 5G ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรองรับระบบการจราจรอัจฉริยะที่สามารถแสดงการจราจรแบบเรียลไทม์ (real-time) รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสภาพการจราจรบนท้องถนนแบบอัตโนมัติ ผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยตัวระบบจะสามารถแจ้งเตือนรถที่วิ่งบนทางด่วนให้ทราบถึงสภาพการจราจรบนท้องถนนล่วงหน้า รวมถึงข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย

เทคโนโลยี 5G จึงเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างรถและถนนอัจฉริยะได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้กว่างซีก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างครบวงจรในอนาคตอันใกล้

หลายปีมานี้ นครหนานหนิงเร่งพัฒนาโครงข่ายการจราจรเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางบก ทางราง ทางอากาศ และทางน้ำ ให้เกิดความสมบูรณ์แบบ ทั้งภายในมณฑลและเชื่อมสู่ภายนอก (นอกมณฑล/อาเซียน) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้นครหนานหนิง (กว่างซี) ก้าวขึ้นเป็น ศูนย์กลางการขนส่งโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค และในอนาคตจะมีการต่อยอดโครงการก่อสร้างทางด่วนอัจฉริยะจีน-อาเซียนอีกด้วย

ทางด่วนอัจฉริยะเป็นโครงการนำร่องที่ใช้เทคโนโลยี “ยานยนต์ไร้คนขับ” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ในยุคดิจิทัล และใช้รองรับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับที่มีความปลอดภัยออกสู่สาธารณะ แต่โจทย์ที่น่าขบคิด คือ สังคมจะยอมรับและไว้วางใจให้ระบบดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราได้มากน้อยเพียงไร รวมไปถึงปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปัญหาการว่างงาน ซึ่งเป็นโจทย์ที่น่าติดตามคำตอบ แม้จีนจะกำลังเข้าสู่สังคมวัยชราและมีอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ยานยนต์ไร้คนขับอาจกลายเป็นนวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมมนุษย์อย่างสิ้นเชิง

 

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
รูปประกอบ www.pixabay.com และ www.shutterstock.com

 

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม