ทดลองเดินรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-กว่างทง-ต้าหลี่ คาดเปิดใช้งาน ก.ค. 2561

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 พ.ค. 2561 ได้มีการทดลองเดินรถไฟความเร็วสูงเส้นทางคุนหมิง-กว่างทง-ต้าหลี่ ตลอดเส้นทาง (เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกในภาคตะวันตกของยูนนาน) ใช้ความเร็วสูงสุด 220 กม./ชม. โดยออกจากสถานีคุนหมิง เวลา 8.10 น. เดินทางถึงสถานีต้าหลี่เวลา 10.05 น. และเดินทางออกจากสถานีต้าหลี่ เวลา 11.05 น. กลับไปยังสถานีคุนหมิง

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-กว่างทง-ต้าหลี่ ช่วงกว่างทง-ต้าหลี่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อช่วงกลางเดือน เม.ย. 2561 และได้ทดลองเดินรถและทดลองเชื่อมระบบระหว่างสถานีกว่างทงเหนือของเมืองฉู่สงกับสถานีต้าหลี่ของเมืองต้าหลี่เป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน จากนั้นจึงได้ทดลองเดินรถตลอดเส้นทางจากคุนหมิง-กว่างทง-ต้าหลี่ ซึ่งเป็นสัญญาณว่า เส้นทางดังกล่าวจะสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ในระยะอันใกล้นี้ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือน ก.ค. 2561

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ได้มีพิธีเริ่มต้นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง หมีเล่อ-เหมิ่งจื้อ (เมืองเอกของเขตฯ หงเหอ ซึ่งมีชายแดนติดเวียดนาม) อย่างเป็นทางการ โดยมีระยะทางยาว 107 กม. ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. คาดใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี หากการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากคุนหมิงถึงเหมิ่งจื้อเหลือเพียง 2 ชม.

เส้นทางรถไฟความเร็วสูง หมีเล่อ-เหมิ่งจื้อ แยกออกจากเส้นทางรถไฟยูนนาน-กว่างซี ที่สถานีหมีเล่อ (เมืองอันดับ 2 ของเขตฯ หงเหอ) ไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่เมืองเหมิ่งจื้อ โดยบรรจบกับเส้นทางรถไฟ (ธรรมดา) ระหว่างประเทศคุนหมิง-ยวี่ซี-เหมิ่งจื้อ-เหอโข่ว ซึ่งเชื่อมต่อกับเวียดนามอยู่แล้ว ปัจจุบันยังไม่มีแผนขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากเหมิ่งจื้อไปยังเหอโข่ว ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาความจำเป็นด้านการใช้งาน และการค้าระหว่างยูนนานกับเวียดนามในอนาคต

http://yn.yunnan.cn/html/2018-05/26/content_5223270.htm

http://yn.yunnan.cn/html/2018-05/30/content_5229195.htm

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม