ตู้จำหน่ายสินค้าอัจฉริยะเพื่อบรรเทาความยากจนกระจายสู่ย่านธุรกิจนครฉงชิ่งแล้ว

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นครฉงชิ่งได้ลงนามสัญญาซื้อตู้จำหน่ายสินค้าอัจฉริยะเพื่อบรรเทาความยากจนจำนวน 1,000 ตู้ และได้เปิดตัวตู้ดังกล่าวแล้วใน 20 เขต/อำเภอ ผู้บริโภคสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สแกนคิวอาร์โค๊ดที่ตู้ดังกล่าวซึ่งถูกติดตั้งในย่านธุรกิจ แหล่งชุมชน หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล และโรงเรียนต่าง ๆ ของนครฉงชิ่งรวมกว่า 60 ตู้ (ย่านธุรกิจกวนอินเฉียว 30 ตู้) และจะมีการจัดตั้งอีก 500 ตู้ในเขตอื่น ๆ อาทิ เขตเจียงเป่ย เขตเจียงจิน เขตหย่งชวน การติดตั้งตู้อัจริยะดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระจายการจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรจากพื้นที่ยากจนไปสู่ประชาชนโดยตรง ถือเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริโภคสินค้าเพื่อบรรเทาความยากจนของประชาชน สินค้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำดื่ม อาหารว่าง และผลไม้ที่มีชื่อเสียงของนครฉงชิ่งและเมืองต่าง ๆ อาทิ น้ำแร่เฉิงโข่วจิ่วฉงซานและชุดเนื้อวัว ชาดอกเก๊กฮวยจากอำเภอหยุนหยาง น้ำมันหู่โพ่ของอำเภอซีหยาง น้ำผึ้งของอำเภอฉือจู้ เนื้อแกะหวานหว่านของเขตอู่หลง ซอสปรุงรสเห็ดหอมจากอำเภอเฟิ้งเจี๋ย แอปเปิ้ลอาเค่อซูของเขตการปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ซินเจียง และขนมอบกรอบเสียวหมี่กัวปาจากมณฑลหูเป่ย

ข้อมูลจากแพลตฟอร์มของ China Career Star ระบุว่า ยอดจำหน่ายของตู้ดังกล่าวที่ตั้งอยู่  บริเวณย่านธุรกิจกวนอินเฉียว รวม 6 วัน มีรายได้เฉลี่ย 1,200 หยวน/วัน ขึ้นไป ขณะที่นายจ้าว ชวน ซึ่งรับผิดชอบบรรจุสินค้าในตู้อัจฉริยะกล่าวว่า ตนสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือและสามารถเติมสินค้าที่ใกล้หมดได้ทันเวลา และอาหารว่างเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด

นายหลิว ฮุย รองผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Chongqing Zhongke Ruixing Technology Developmentกล่าวว่า ตู้ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการทำงานที่หลากหลาย อาทิ จำหน่ายได้ 24 ชั่วโมง มีขนาดเล็ก มีความยืดหยุ่น ในการวางสินค้า สะดวกรวดเร็ว และสามารถวางจำหน่ายได้เกือบทุกพื้นที่ โดยเชื่อว่าตู้ดังกล่าวจะช่วยให้สามารถเชื่อมสินค้าเพื่อบรรเทาความยากจนกับผู้บริโภคโดยตรง สนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวยากจน ถือเป็นการส่งเสริมการบรรเทาความยากจนผ่านผู้บริโภค เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายการจำหน่ายสินค้าเพื่อบรรเทาความยากจน และช่วยขยาย  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบรรเทาความยากจนในวงกว้างได้ด้วย

 แหล่งที่มา เว็บไซต์ทางการของ Chongqing Daily ฉบับวันที่ 4 ม.ค. 63
https://www.cqrb.cn/content/2021-01/04/content_295365.htm

Chengdu_editor

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม