ซอกแซก 4 ท่าเรือหลักของมณฑลกวางตุ้ง (ท่าเรือจูไห่)

ทำเลที่ตั้ง

ท่าเรือปิโตรเคมีจูไห่ ตั้งอยู่ในอำเภอเกาหลาน ละติจูดที่ 21° 44′องศาเหนือ ลองกิจูดที่ 114 °20 ′องศาตะวันออก ตอนใต้ติดกับมาเก๊า ตอนเหนือติดกับเมืองจงซาน

ข้อมูลทั่วไป

ท่าเรือปิโตรเคมีจูไห่เป็นท่าเรือน้ำลึกในเขตปากแม่น้ำไข่มุกตะวันออก ใช้ขนส่งน้ำมัน ปิโตรเคมี ปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ บริหารจัดการโดยบริษัท Zhuhai Port Holdings Group Co.,Ltd (ZPH) เปิดให้บริการเมื่อปี 2551 ด้วยเงินลงทุน 3 พันล้านหยวน มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 110.56 กม. ใช้สอยแล้ว 33.67 กม. ห่างจากฮ่องกง 36 ไมล์ทะเล ตอนเหนือห่างจากเซี่ยงไฮ้ 928 ไมล์ทะเล ท่าเรือปิโตรเคมีจูไห่มีทั้งหมด 7 ท่า ประกอบด้วย ท่าเรือเกาหลาน (Gaolan Port) ตั้งอยู่ทางตะวันออกถือเป็นท่าเรือหลักในปัจจุบัน และท่าเรือทางตะวันตกคือ ท่าเรือวานซัน (Wansan Port) ท่าเรือเฉียงโจว (Xiangzhou Port) ท่าเรือจิงอัน (Jingan Port) ท่าเรือหงวาน (Hongwan Port) ท่าเรือถางเจีย(Tangjia Port) และท่าเรือจิ๋วโจว (Jiuzhou Port) ปี 2557 ท่าเรือปิโตรเคมีจูไห่มีปริมาณจำนวนการขนส่งสินค้า 1.07ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.8

รายละเอียดท่าเรือหลัก

ท่าเรือเกาหลาน (Gaolan Port) เป็นท่าเรือสินค้าแร่ ปิโตรเลียมเหลว ถ่านหิน อุปกรณ์การยกขนสินค้าท่าเรือ ความยาวหน้าท่า 69.6 กม. พื้นที่ใช้สอย 380 ตร.กม. ความจุรวม 3 แสนตัน เป็นท่าเรือขนส่งปิโตรเคมีใหญ่สุดสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไข่มุก กำลังขยายความจุ 15 ตัน สำหรับสินค้าเทกอง คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 ซึ่งบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) มีฐานการขนส่งที่นี้



ท่าเรือวานซัน (Wansan Port) เป็นท่าเรือสินค้าปิโตรเคมี ขนถ่ายถ่านหิน ความยาวหน้าท่า 30.56 กม. น้ำลึก -20 เมตร ในอนาคตกำลังพัฒนาให้เป็นท่าเรือที่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง และแหล่งท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่น้ำลึก

ที่มา : Zhuhai port report

การบรรทุกขนถ่ายสินค้า

การเชื่อมต่อภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนจุดเด่นด้านทำเลที่ตั้ง ทางการจีนได้วางเส้นทางการคมนาคมของท่าเรือจูไห่ให้สามารถเชื่อมโยงการขนส่งได้สะดวกและรวดเร็ว แบ่งเป็น

1. ทางถนน : เครือข่ายการขนส่งเส้นทางด่วนที่เชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง ได้แก่

– เส้นทางด่วนจูไห่-กว่างโจว เชื่อมต่อเมืองทางชายฝั่งตะวันตก

– เส้นทางด่วนท่าเรือเกาหลาน

– เส้นทางด่วนจูไห่ – เจียงเหมิน

– เส้นทางด่วนเจียงจู ทางด่วนเจียงจง เชื่อมต่อจูไห่กับเมืองในมณฑลกวางตุ้ง

– ทางด่วนไท่อ้าว เชื่อมต่อกับมาเก๊า

– เส้นทางด่วนสนามบินจูไห่ ระยะทางจากสนามบินจูไห่ไปยังท่าเรือเกาหลานเพียง 20 กม.

2. ทางรถไฟ : มีรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมต่อถึงท่าเรือเกาหลาน โดยขนส่งจากท่าเรือเกาหลานไปยังมณฑลตอนกลางของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในรถไฟขนส่งสินค้าที่ดีที่สุดในจีน

การเชื่อมต่อกับต่างประเทศ

ปัจจุบัน ท่าเรือปิโตรเคมีจูไห่มีเส้นทางการเดินเรือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด 62 เส้นทาง แบ่งเป็น ภายในประเทศ 38 เส้นทาง ชายฝั่ง 13 เส้นทาง ชายฝั่งตะวันตก 21 เส้นทาง ต่างประเทศมีการเดินเรือระหว่าง เวียดนาม อินโดนีเซีย และ กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางการเพิ่มศักยภาพการขนส่ง กับนโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทาง (One Belt One Road)

1. โครงข่ายเชื่อมโยงฝั่งทะเลตะวันออกกับตะวันตก (East-West Coastal Land Bridge) กับแนวคิดรูปแบบการขนส่งที่เรียกว่า Sea to Land เป็นรูปแบบการขนส่งโดยอาศัยสะพานเศรษฐกิจทางแผ่นดิน ในการเชื่อมโยงชายฝั่งทะเลตะวันออกกับตะวันตกและแผ่นดินตอนในของจีน

2. ท่าเรือเกาหลานได้ลงนามเซ็นสัญญากับอ่าววิคตอรี่ของประเทศบราซิลสำหรับโครงการ “Cross-border e –commerce”

3. อีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่าในอนาคตท่าเรือจูไห่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว จะเป็นหนึ่งในท่าเรือสำคัญของการขนส่งสินค้าปิโตรเคมีและสามารถรองรับการเชื่อมโยงขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภทยิ่งขึ้น ทั้งการนำเข้า และส่งออกไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ ต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะท่าเรือเกาหลาน จะตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ เพื่อการปฏิบัติในการดูแลรักษาพื้นที่เขตท่าเรือทั้งในทางน้ำและบนบกให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

4. โครงการสำคัญด้านการคมนาคมทางถนนที่สำคัญซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมณฑลกวางตุ้ง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าคือ สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge) มีลักษณะเป็นรูปตัว Y จึงเรียกกันสั้น ๆ ว่า “Y bridge” ซึ่งจะเชื่อมฮ่องกง (Lantau Island) เมืองจูไห่ และมาเก๊า (Macao Peninsula) ความยาวของสะพานประมาณ 50 กม. ใช้งบลงทุนกว่า 70,000 ล้านหยวน คาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานในปี 2559 ซึ่งจะเชื่อมโยงเส้นทางถนนเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะทาง ภาคตะวันตกของมณฑลกวางตุ้งที่ยังไม่มีเส้นทางเชื่อมไปยังฮ่องกง แต่เดิมเป็นเส้นทางถนนอ้อมกว่า 200 กม. จากจูไห่เข้านครกว่างโจวและไปเซินเจิ้นถึงจะเข้าฮ่องกง

ที่มา :การสำรวจท่าเรือจูไห่เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

จัดทำโดย น.ส จุฑามาศ สิงห์บำรุง

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว  

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม