ซอกแซกเสฉวน-ฉงชิ่ง: ท่าอากาศยานเจียงเป่ย นครฉงชิ่ง กับก้าวย่างที่สำคัญแห่งการพัฒนาสู่สากล

ปัจจุบัน กระแสการพัฒนาและยกระดับเมือง ได้กลายเป็นกลไลสำคัญในการสานต่อความสำเร็จของพัฒนาการในปัจจุบัน และเป็นการปูทางเชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จในอนาคต เป็นสิ่งที่ไม่มีจุดสิ้นสุด มีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

แนวคิดทางการพัฒนา ถือเป็นกลยุทธ์หลักที่ทุกเมืองเน้นย้ำและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามสภาพการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนจุดเด่นและจุดด้อยของเมืองนั้นๆ

นครฉงชิ่ง เมืองระดับแนวหน้าแห่งภาคตะวันตกของจีน ที่หลายปีมานี้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อีกทั้งเปี่ยมด้วยศักยภาพสำหรับการพัฒนาในระยะยาว โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งเป็นที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศ ที่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นระบบการขนส่งที่สอดคล้องกับวิถีชิวิตยุคใหม่อย่างแท้จริง ด้วยขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว

การเดินทางทางอากาศ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเมือง อีกทั้งเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากทั้งในและนอกประเทศ ตอบโจทย์กระแสการพัฒนาเมืองและรองรับความเป็นสากลในยุคโลกาภิวัฒน์ได้เป็นอย่างดี

โดยรัฐบาลจีนมีแผนนโยบายพัฒนานครฉงชิ่งให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศ มีโครงข่ายคมนาคมที่กว้างขวางและเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีครบวงจรที่สุดในจีน

ในปัจจุบัน นครฉงชิ่งมีท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ย ท่าอากาศยานว่านโจว และท่าอากาศยานเฉียนเจียง นอกจากนี้ ยังมีสนามบินอีก 2 แห่ง ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ ท่าอากาศยานอู่หลงและท่าอากาศยานอูซานภาพตำแหน่งที่ตั้งสนามบินทั้ง 5 แห่งของนครฉงชิ่ง

ท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ย นครฉงชิ่ง 1 ใน 3 ท่าอากาศยานสำคัญของจีนตะวันตก 1 ใน 10 ท่าอากาศยานขนาดใหญ่ของจีน และ1 ใน 100 อันดับท่าอากาศยานของโลก ที่ในปัจจุบันได้รับการจับตามองอย่างยิ่งจากทั่วโลกในด้านพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ท่าอากาศยานเจียงเป่ย เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี 2533 ตั้งอยู่ในเขตอวี๋เป่ย ห่างจากศูนย์กลางนครฉงชิ่งประมาณ 21 กม.มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน 3 แห่ง ปัจจุบันมีสายการบินตรงทั้งภายในและต่างประเทศกว่า 50 เมือง และมีสายการบินที่เปิดให้บริการทั้งสิ้น 43 สาย

ทวีป สถานีปลายทางระหว่างประเทศ ของท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ย รวม เส้นทางบิน
เอเชีย กรุงเทพฯ ภูเก็ต (ไทย) ฮ่องกง มาเก๊า โซล เกาะเซจู (เกาหลีใต้)โตเกียว นาโกยา (ญี่ปุ่น) ไถเป่ยถาวหยวน ไถเป่ยซงซาน ไถจง เกาสง (ไต้หวัน) สิงคโปร์ เสียมราฎ (กัมพูชา) ฮานอย (เวียดนาม) ดาร์กา (บังกลาเทศ) โดฮา (กาตาร์) มัลดีฟส์ 18
ยุโรป มิวนิค (เยอรมัน) เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) 2

ตารางเส้นทางการบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ย

ในปีแรกของการเปิดให้บริการ รองรับจำนวนผู้โดยสารเพียง 440,000 ราย ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำ ต่อมาท่าอากาศยานเจียงเป่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และได้เร่งเดินหน้าพัฒนาอย่างเต็มกำลัง จนในปี 2541 ได้เปิดให้บริการเส้นทางการบินตรงสู่ทวีปยุโรปแห่งแรกในจีนตะวันตก ยกระดับขึ้นเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ย

หลังจากนั้น ตัวเลขของผู้โดยสารก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2547 รองรับจำนวนผู้โดยสารถึง 8,050,000 ราย และสามารถแทรกตัวเข้าเป็น 1 ใน 10 อันดับสนามบินยักษ์ใหญ่ของประเทศ

และไม่นานมานี้ “วอชิงตัน” หนังสือพิมพ์ชื่อดังของสหรัฐฯ รายงานสถิติท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุดระหว่างปี 2548 – 2553 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ย นครฉงชิ่งได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่ง โดยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นสูงถึง 137%

นอกจากนี้ ยังมีท่าอากาศยานของจีนอีกหลายแห่งที่ติด 1 ใน 10 ของการจัดอันดับดังกล่าว ได้แก่ นครซีอัน อันดับ 3 เพิ่มขึ้น 126% เมืองเซี่ยเหมิน อันดับ 4 เพิ่มขึ้น 110% นครเฉิงตู อันดับ 7 เพิ่มขึ้น 79% และนครหางโจว อันดับ 10 เพิ่มขึ้นที่ 77%

ผู้โดยสารส่วนใหญ่ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงจากการที่นครฉงชิ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญในจีนตะวันตก และเป็นฐานการผลิตยานยนต์และคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใหญ่ที่สุดในจีน อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนวัฒนธรรมการเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ภาพจาก www.cq.xinhuanet.com

โดยในปี 2555 ท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ย รองรับผู้โดยสารทั้งสิ้น 22,030,000 ราย ซึ่งตัวเลขการใช้บริการของผู้โดยสารยิ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเติบโตที่โดดเด่น

นอกจากนี้ ช่วงกลางปี 2555 คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนานครฉงชิ่ง ได้อนุมัติโครงการสร้างอาคารผู้โดยสารตะวันออกและสร้างรันเวย์แห่งที่ 3 ของท่าอาศยานฯ โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 26,300 ล้านหยวน ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารทางทิศตะวันออกขนาด 4.5 แสน ตร.กม. และโครงการก่อสร้างรันเวย์แห่งที่ 3 มีความยาว 3.8 กม.

โครงการดังกล่าวมีกำหนดที่จะดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2563 หากแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารทั้งจากในและต่างประเทศได้ถึง 45 ล้านคนต่อปี และรองรับการขนส่งสินค้าได้ถึง 1.1 ล้านตัน

จากความสำเร็จในการเป็นท่าอากาศยานยอดนิยม 6 ปีซ้อน สามารถทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ยมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก แต่เป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นท่าอากาศยานระดับสากลอย่างเต็มตัว และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่สำคัญของทวีปเอเชียให้ได้ภายในปี 2578 ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลนครฉงชิ่งต่อการยกระดับในทุกด้านของการคมนาคมทางอากาศ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการเติบโตของนครฉงชิ่ง หากท่ากาศยานนานาชาติเจียงเป่ยสามารถพัฒนาก้าวหน้าจนประสบความสำเร็จบรรลุดั่งเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว “นครฉงชิ่ง” ก็จะยกระดับขึ้นสู่ความเป็นสากล ครองความยิ่งใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในจีนตะวันตกอย่างเต็มภาคภูมิ

สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปกับศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีนได้โดยผ่านทางอีเมล์ [email protected]

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม