ซอกแซกเวินโจว : รู้จัก “แม่ทัพเศรษฐกิจ” อันดับ 3 ของมณฑลเจ้อเจียงหากพูดถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงแล้ว หลายท่านคงต้องเอ่ยถึงนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู และมณฑลเจ้อเจียง และหากพูดถึงมณฑลเจ้อเจียงแล้ว นครหางโจว เมืองหนิงโป หรือเมืองอี้อู มักจะเป็นชื่อเมืองแรกๆ ที่ถูกกล่าวถึง ทว่า จะมีสักกี่คนที่นึกถึงชื่อของ "เมืองเวินโจว (温州)" ในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญในพื้นที่เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง

ที่ผ่านมา หลายท่านได้เห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลเจ้อเจียงจากการเติบโตของนครหางโจว ซึ่งอยู่ตอนเหนือของมณฑลจึงได้รับอิทธิพลความเจริญจากนครเซี่ยงไฮ้ ทว่า ถึงแม้เมืองเวินโจวจะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑล (ค่อนข้างไกลจากเซี่ยงไฮ้) แต่ก็เป็นเมืองยักษ์ใหญ่อันดับ 3 ของเจ้อเจียงด้วยขนาดพื้นที่ประมาณ 11,784 ตารางกิโลเมตร ประกอบกับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วยมูลค่า GDP ที่ 400,386 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 ซึ่งจัดเป็นอันดับ 3 รองจากนครหางโจวและเมืองหนิงโป จึงไม่อาจปฏิเสธว่าเวินโจวเป็น “ 1 ใน 3 แม่ทัพทางเศรษฐกิจ” ที่สำคัญของมณฑลเจ้อเจียงในปัจจุบัน

เมืองเวินโจวตั้งอยู่ไกลจากศูนย์กลางความเจริญอย่างนครเซี่ยงไฮ้และนครหางโจว แต่ทำไมจึงยังมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับแนวหน้าของมณฑลเจ้อเจียง? และมีความโดดเด่นอย่างใดในฐานะแม่ทัพทางเศรษฐกิจของเจ้อเจียง? สามารถค้นหาคำตอบได้ในบทความ เรื่อง รู้จัก “แม่ทัพเศรษฐกิจ” อันดับ 3 ของมณฑลเจ้อเจียง4 เครือข่ายระบบขนส่ง.. เส้นทางสายตรงพัฒนาเมืองเวินโจว

ระยะทางไกลไม่ใช่อุปสรรค!! แม้ว่าเมืองเวินโจวจะอยู่ห่างจากนครหางโจวกว่า 325 กิโลเมตร และห่างจากเซี่ยงไฮ้กว่า 470 กิโลเมตร แต่ด้วยเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่ทันสมัยครบด้านทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จึงทำให้การเดินทางระหว่างเมืองเวินโจวกับทั้ง 2 เมืองดังกล่าว และพื้นที่อื่นๆ ของจีนมีความสะดวก อันเป็นผลทำให้ความเจริญในหลากหลายพื้นที่สามารถไหลเข้าสู่เมืองเวินโจว โดยมีรายละเอียดเครือข่ายระบบขนส่งที่สำคัญ 4 เส้นทาง ดังนี้

1. การขนส่งทางถนน

เมืองเวินโจวเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการคมนาคมทางบกเมืองหนึ่งของจีน มีทางหลวงที่ตัดผ่านเวินโจว ซึ่งเชื่อมโยงกับเมืองต่างๆ ทั่วมณฑลเจ้อเจียง 4 เส้นทาง ได้แก่ G1513 , G15 , S26 และ S10 โดยผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาลเวินโจว คือ การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโอว(瓯江)ที่เป็นถนนทางหลวงข้ามแม่น้ำยาวที่สุดในจีน ซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้เครือข่ายการคมนาคมทางบกของเมืองเวินโจวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นจุดรองรับการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเวินโจวอีกด้วย

2. การขนส่งระบบราง

การคมนาคมระบบรางเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่รัฐบาลเวินโจวให้ความสนใจในการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยในเดือนสิงหาคม 2557 เวินโจวจะเปิดใช้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจินหัว-เวินโจว(金温铁路)ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างเมืองเวินโจวกับนครหางโจวเหลือเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น จากเดิมที่ต้องเวลานานประมาณ 5 ชั่วโมง นอกจากนี้ เมืองเวินโจวยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางขนส่งระบบรางภายในเมือง โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2558 ประกอบด้วย 4 เส้นทาง รวม 77 สถานี คิดเป็นระยะทางทั้งสิ้น 301.3 กิโลเมตร

3. การขนส่งทางน้ำ

เมืองเวินโจวมีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น 1 ใน 25 ท่าเรือสำคัญของจีน โดยมีการเชื่อมโยงกับท่าเรือสำคัญหลายพื้นที่ ได้แก่ ทิศเหนือติดต่อกับท่าเรือหนิงโป ทิศใต้ติดต่อท่าเรือของเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน และทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่ตรงกันข้ามกับ 2 ท่าเรือสำคัญของไต้หวัน คือ ท่าเรือจีหลง(基隆)และท่าเรือเกาสง(高雄)โดยท่าเรือเวินโจวมีเส้นทางการเดินเรือมากถึง 350 เส้น ซึ่งจัดอยู่ในเครือข่ายการเดินเรือของกลุ่มเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงอีกด้วย (มีท่าเรือเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลาง)

4. การขนส่งทางอากาศ

เมืองเวินโจวมีสนามบินนานาชาติหลงวาน(龙湾)ขนาดพื้นที่ 160,000 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเวินโจวประมาณ 21 กิโลเมตร โดยมีการรองรับเที่ยวบินจากหลายเมืองทั่วจีน และที่สำคัญ คือ มีเที่ยวบินตรงไปยังฮ่องกงเป็นประจำ

มุ่งมั่นอุตสาหกรรมโดดเด่น.. สู่การเป็น “แม่ทัพทางเศรษฐกิจ”

เวินโจวได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองที่มีภาคเอกชนเข้มแข็งระดับแนวหน้าของจีน ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุนของคนเวินโจวตั้งแต่อดีต จึงทำให้ชาวจีนทั่วไปขนานนามให้แก่นักธุรกิจเวินโจวว่าเป็น “ยิวแห่งตะวันออก”

เวินโจวได้ชื่อว่าเป็นเมืองบุกเบิกการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ จากระบบระบบเศรษฐกิจแบบควบคุมมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด นอกจากนี้ ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีนักธุรกิจออกไปลงทุนทำการค้าในต่างประเทศมากที่สุดเมืองหนึ่งของจีนอีกด้วย

ปัจจุบัน รัฐบาลเวินโจวมีการจัดการพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นระบบระเบียบในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเวินโจว เขตนิคมอุตสาหกรรมหลงวาน เขตนิคมอุตสาหกรรมโอวไห่ และเขตนิคมอุตสาหกรรมรุ่ยอาน เป็นต้น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ อุปกรณ์ที่จำเป็นในโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ และอุตสาหกรรมเบา ได้แก่ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ

ล่าสุด เมื่อปี 2556 รัฐบาลเวินโจวได้ดึงดูดโครงการลงทุนใหม่จากต่างชาติรวมทั้งสิ้น 45 โครงการ คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนกว่า 502 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 55.2 และร้อยละ 25.9 ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้ต่างชาติมีความเข้าใจถึงสภาพการพัฒนาของเมืองเวินโจวมากขึ้น และมีการลงทุนในเวินโจวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลเวินโจวจึงได้จัดกิจกรรมสำรวจศักยภาพเศรษฐกิจของเมืองเวินโจวขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2557 โดยได้เชิญให้ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ต่างชาติเข้าร่วม ซึ่งนอกจากจะมีการสำรวจเส้นทางคมนาคม นิคมอุตสาหกรรมสำคัญแล้ว ยังมีการจัดประชุมหารือถึงความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนอีกด้วย

ทั้งนี้ การส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการจัดกิจกรรมสำรวจศักยภาพเป็นประจำทุกปีของรัฐบาลเวินโจวถือเป็นแรงสนับสนุนที่ทำให้เมืองเวินโจวก้าวสู่การเป็น “ 1 ใน 3 แม่ทัพทางเศรษฐกิจ” ของมณฑลเจ้อเจียง ด้วยมูลค่า GDP เป็นอันดับที่ 3 รองจากนครหางโจวและเมืองหนิงโป รวมถึงเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้นักธุรกิจเวินโจวสามารถ “ก้าวออกไป (Go Global)” ลงทุนและทำการค้ากับต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาลกลางจีนได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลทั้งหมด คือ ปัจจัยเบื้องต้นสู่หนทางการเดินหน้าของเมืองเวินโจวในบทบาท “แม่ทัพเศรษฐกิจ” ของเจ้อเจียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความฉบับนี้จะทำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักเมืองเวินโจว ในฐานะเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งของมณฑลเจ้อเจียง และอาจพิจารณาคัดเลือกเวินโจวเป็นพื้นที่ลงทุนทำธุรกิจ หรือดึงดูดให้นักธุรกิจเวินโจวเข้าไปทำการค้าหรือการลงทุนในไทยได้เช่นกัน

———————————————

จัดทำโดย นางสาววรางคณา ศศิธร เรียบเรียงโดย นายโอภาส เหลืองดาวเรือง

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

ข้อมูลอ้างอิง :

(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจศักยภาพเมืองเวินโจวระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2557 จัดโดยสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเจ้อเจียง

(2) http://baike.baidu.com

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม