ซอกแซกงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมบริการสุขภาพนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประจำปี 2557


จากการพัฒนาของเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนจีนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมาก และมีกำลังซื้อสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ชาวจีนยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพมากขึ้น อีกทั้ง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด วันนี้ BIC ศูนย์ปักกิ่งจะพาทุกท่านไปชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมบริการสุขภาพนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประจำปี 2557 (2014 Beijing International Health Services Expo) เพื่อเป็นข้อมูลและแนวคิดให้กับผู้ประกอบการไทยที่สนใจบุกตลาดธรุกิจสุขภาพ


งานแสดงสินค้าดังกล่าวนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 ส.ค. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ กรุงปักกิ่ง จัดโดยสมาคมบำรุงสุขภาพ สมาคมธุรกิจผู้สูงอายุ และสมาคมโภชนาการแห่งชาติจีน ภายในงาน มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเช่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาชีวภาพ ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ สมุนไพร น้ำผลไม้ และผลิตภัณฑ์

เสริมความงาม เป็นต้น ผู้ประกอบการที่มาออกบูธได้ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ดึงดูดลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น

ให้เปิดให้ลองชิม แจกของที่ระลึก จัดการแสดง ฯลฯ

ในงานแสดงสินค้าฯมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง …. ตามBIC ปักกิ่งไปดูกันเลยค่ะ/ครับ!

ภายในงาน มีบูธขายสินค้าสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือผู้สูงอายุที่เดินทางไม่สะดวก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างมาก บูธดังกล่าวนี้ได้จัดเป็นพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของบ้าน เพื่อสาธิการใช้งานของสินค้าที่ขายในบูธ อาทิ ในห้องน้ำ ติดตั้งราวพยุงตัวข้าง ๆ โถส้วม พร้อมกับที่นั่งเสริมความสูงโถส้วมซึ่งคำนึงถึงความสะดวกในการลุกนั่งของผู้สูงอายุ อีกทั้ง ยังมีอ่าง Spa ที่มีเสาติดตั้งเก้าอี้ไว้เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ใช้ลงในอ่าง ส่วนในห้องรับแขกมีอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่าง ๆ ที่มีการออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้งานเป็นหลัก นอกจากนี้ ราวบันไดยังได้ติดรางและเก้าอี้เพื่อช่วยย้ายผู้ป่วยขึ้นลงบันได

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านแล้ว ยังมีเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับผู้สูงอายุใช้นอกบ้านด้วย เช่น รถผู้สูงอายุ และสินค้าอิเล็กทรอนิค ซึ่งสามารถบันทึกภาวะสุขภาพและความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ และสามารถกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อติดต่อกับ Call Center ในการขอความช่วยเหลือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน

นอกจากสินค้าสำหรับผู้สูงอายุต่าง ๆ แล้ว ยังมีสินค้าเพื่อสุขภาพได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างมาก อาทิ กระเทียมดำ สมุนไพรสือหู (ชื่อวิทยาศาสตร์:Dendrobium nobile Lindl) เครื่องดื่มผลไม้ และยาชีวภาพเป็นต้น

ข้อสังเกตเพิ่มเติม:

ตลาดผู้สูงอายุของจีนเป็นตลาดที่มีศัยกภาพสูง จากการคาดการณ์ของสหประชาชาติ จีนจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วระหว่าง ปี 2543 – 2593 โดยในระยะแรก อัตราส่วนของผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไปของจีนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.7 จากปี 2543 ซึ่งมีเพียงร้อยละ 6.97 และจะพุ่งขึ้นเป็นร้อยละ 21.80 ในปี2583อีกทั้ง ผลจากการพัฒนาของเศรษฐกิจ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบประกันสังคมของจีนดีขึ้นอย่างมาก ทำให้ผู้สูงอายุมีความต้องการดูแลสุขภาพ และมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุของจีนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างประหยัดและชอบสะสมเงิน นับว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง

จากการเหตุการณ์เรื่องความปลอดภัยในอาหารซึ่งเกิดขึ้นในจีนบ่อยครั้ง ทำให้ผู้บริโภคชาวจีน

เสียความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์อาหารจีน และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาหารมากขึ้น ทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าอาหารสุขภาพจะมีราคาสูงกว่า แต่ผู้บริโภคก็ยอมเสียเงินซื้ออาหารสุขภาพที่เป็นธรรมชาติมากกว่าอาหารที่ผลิตจากการสังเคราะห์สารเคมี ผู้ประกอบไทยที่สนใจจะบุกตลาดจีนควรจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าวนี้ด้วย

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม