“ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนาน” การพัฒนาเมืองจูไห่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง มีการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสกลับไปสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองนี้อีกครั้ง เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดสวนป่าไม้กงสุล ณ สวนสาธารณะไห่ปินในการเดินทางไปเมืองจูไห่ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่การเข้าร่วมพิธีเปิดสวนป่าไม้กงสุล เท่านั้น เรายังได้เดินทางไปดูงานในที่ต่างๆ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของเมืองจูไห่ เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยพลังในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความเป็นมาของเมืองนี้กันก่อนนะคะ

เมืองจูไห่เป็น 1 ในเมืองสำคัญของเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง มีพื้นที่ติดกับเมืองมาเก๊า และห่างจากเมืองฮ่องกงเพียง 36 ไมล์ทะเล และในปี พ.ศ. 2523 เมืองจูไห่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลาง ณ กรุงปักกิ่ง ให้เมืองจูไห่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน

ในปี พ.ศ. 2552 มีประชากรประมาณ 1.48 ล้านคน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,653 ตร. กม. และพื้นที่ทางทะเล 6,000 ตร. กม. อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 23.2 องศาเซลเซียส เมืองจูไห่เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อทางธรรมชาติ มีทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมอันงดงาม เป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศจีน

ในปี พ.ศ. 2551 GDP ของเมืองจูไห่มีมูลค่า 9,920 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9% มูลค่าการนำเข้าส่งออกรวม 4,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.5% และ FDI (การลงทุนจากต่างชาติ) 1,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11%

ด้านการศึกษา เมืองจูไห่ได้รับความนิยมและมีผู้สนใจมาศึกษามากเป็นอันดับ 2 ของมณฑลกวางตุ้ง (รองจากนครกวางโจว) มีนักศึกษาประจำกว่า 90,000 คน มีมหาวิทยาลัยสาขาของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศจีนมาตั้งที่เมืองจูไห่ เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น และมหาวิทยาลัยจี้หนาน เป็นต้น

รูปที่ 1-2 บรรยากาศในเมืองจูไห่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพัฒนามากขึ้นเป็นลำดับ เมืองจูไห่มีบ่อน้ำพุร้อน 2 แห่ง และสนามกอล์ฟถึง 5 แห่ง มีโรงแรม 3 ดาวกว่า 30 แห่ง และโรงแรม 5 ดาวกว่า 7 แห่ง

เพื่อระชับความสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างเมืองจูไห่กับต่างประเทศ เมืองจูไห่ได้จัดสร้างเขตสวนป่าไม้กงสุลในสวนสาธารณะไห่ปิน เพื่อให้คณะกงสุลในมณฑลกวางตุ้งมาร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ด้านความร่วมมือที่ดีต่อกันของเมืองจูไห่และประเทศต่างๆ ที่มีสถานกงสุลใหญ่ในนครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง

สวนสาธารณะไห่ปิน ตั้งอยู่ในเขตเซียงโจว (香洲)เมืองจูไห่ อยู่ห่างจากเมืองมาเก๊าประมาณ 5 กม. เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองจูไห่ ทิศเหนือมีเขา “สือจิ้งซาน” (石景山)สูงจากระดับน้ำทะเล 80 ม. ตรงข้ามกับรูปปั้น “นางเงือกจูไห่” (สัญลักษณ์ประจำเมืองจูไห่) เป็นแหล่งพักผ่อน และจุดชมทัศนียภาพของเมืองจูไห่ที่สวยงาม และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

โดยเมืองจูไห่ได้มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมเมืองจูไห่ให้พัฒนาเป็นเมืองแห่งป่าไม้ระดับประเทศ และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ระหว่างประเทศ อีกด้วย

จากนโยบายการเปิดประเทศจีนมากว่า 30 ปี และนโยบายการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง ที่ต้องการสร้างเมืองจูไห่ให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่าเรือตะวันตกของปากแม่น้ำจูเจียง นั้น ปัจจุบันมีโครงการพัฒนาหลายโครงการ เช่น การก่อสร้างสะพานมาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง การพัฒนาเขตเกาะเหิงฉิน (横琴) จูไห่-มาเก๊า เป็นต้น

ปัจจุบันเมืองจูไห่ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกเหมือนกับเมืองอื่นๆ ในประเทศ แต่เมืองจูไห่ก็ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาหลักของเมืองจูไห่ในปัจจุบันเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การคมนาคม (2) อุตสาหกรรม และ (3) สังคม โดยการพัฒนาเมืองจูไห่นั้น ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศ และการสนับสนุนอันดีจากต่างประเทศ

รูปที่ 3 สวนป่าไม้กงสุลเมืองจูไห่ในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างบรรดาสถานกงสุลใหญ่ในนครกวางโจวกับเมืองจูไห่จะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพราะไม่เพียงแต่จะกลับมาเยี่ยมชมต้นไม้ที่คณะกงสุลใหญ่ฯ ปลูกแล้ว ยังสามารถกลับมาดูการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการร่วมมือในการพัฒนาก้านต่างๆ ของเมืองจูไห่ อีกด้วยรูปที่ 4 เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนเกาะฉีเอ้า (棋澳)รูปที่ 5 สะพานแขวนที่กำลังสร้างใหม่การจัดงานในครั้งนี้
นับว่าประสบความสำเร็จด้วยดี ทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ มีสถานกงสุลใหญ่ในนครกวางโจวจำนวน 23 ประเทศ จาก 33 ประเทศ กงสุลใหญ่ฯ หรือผู้แทน 48 คน เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงในเมืองจูไห่ในการทำข่าว และการประชาสัมพันธ์

รูปที่ 6 “ต้นหอมหมื่นลี้” ต้นไม้ที่กงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจวปลูกในสวนป่าไม้กงสุลฯ

นับว่าเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีในทุกๆ ด้านระหว่างต่างประเทศกับเมืองจูไห่ ดังคำกล่าวรายงานของผู้นำเมืองจูไห่ที่ต้องการสร้างความร่วมมืออันดีกับต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองจูไห่ และยังเป็นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในเมืองจูไห่ให้มากยิ่งขึ้น ผ่านความร่วมมืออันดีระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลในอนาคต ต่อไป

การจัดกิจกรรมในการเยือนครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองจูไห่ได้ดียิ่งขึ้น เมืองจูไห่ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้คนสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก และยังเป็นส่วนเชื่อมต่อกับเมืองมาเก๊า สามารถสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันได้ ประกอบกับเมืองจูไห่เป็นเมืองที่ทัศนียภาพอันงดงาม อันจะเห็นได้จากคณะกงสุล ณ นครกวางโจว ให้ความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองจูไห่เป็นอย่างมาก

จากการสำรวจและเยี่ี่ยมชมสภาพบ้านเมืองของเมืองจูไห่ในการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ สภาพบ้านเมืองของเมืองจูไห่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจากที่เคยเดินทางมาเยือนเมื่อปี พ.ศ. 2551 มีการพัฒนาสภาพบ้านเมืองดีขึ้น สวนสาธารณะ และเขตสีเขียวมีเพิ่มขึ้น การดูแลสภาพแวดล้อมและความสะอาดดีขึ้น ถือเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมและอากาศบริสุทธ์อันดับต้นๆ ของมณฑลกวางตุ้ง มีการจัดการด้านสาธารณูปโภคอันทันสมัยตามนโยบายแผนปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงที่ทางรัฐบาลมอบนโยบายได้อย่างเห็นผล

ท่านผู้อ่านสามารถติดตามคอลัมน์ “ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนาน” ได้ทุกวันพุธ ถ้าผู้อ่านท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือติชม หรืออยากให้เราซอกแซกเรื่องใดก็สามารถติดต่อมาได้ที่ e-mail: [email protected] และ[email protected]

โดย: เสี่ยวจู

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2552

แหล่งข้อมูลและภาพถ่าย: จากการเดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดสวนป่าไม้กงสุลและการดูงาน ณ เมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง เมื่อวันที่ 28 ก.พ. -1 มี.ค. 2552
ข้อมูลเพิ่มเติม

สนามแข่งรถ Zhuhai International Circuit

สนามแข่งรถ Zhuhai International Circuit สร้างเสร็จเมื่อเดือน พ.ย. พ.ศ. 2539 เป็นสนามแข่งรถนานาชาติแห่งแรกของประเทศจีน เป็นการร่วมทุนกับประเทศมาเลเซีย มีกิจการนอกเหนือจากสนามแข่งรถในเครืออีก 2 บริษัท คือ สนามกอล์ฟ 36 หลุม และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ถนนของสนามแข่งรถมีความยาว 4.3 กม. 14 ช่วงการแข่งขันตามระดับความยากง่าย และเป็นศูนย์กลางการแข่งขันรถระดับเอเซีย และเป็นสนามจัดการแข่งรถสำคัญระดับประเทศหลายงาน เช่น The Pan Delta Super Racing Festival, Asian Festival of Speed, FIA GT (China Round) and America Champ Car (china Round) เป็นต้น
เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนเกาะฉีเอ้า

เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนสร้างขึ้นเมื่อเดือน เม.ย. พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณเกาะฉีเอ้า เมืองจูไห่ มีพื้นที่ 51.1 ตร. กม. มีต้นโกงกางกว่า 7 ตร. กม. เป็นเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีต้นไม้อนุรักษ์ 695 ชนิด สัตว์ป่า 347 ชนิด และนกย้ายถิ่นฤดูหนาวกว่า 90 ชนิด


แบ่งออกเป็น 4 เขต ได้แก่

1. เขตแสดงการศึกษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลน แบ่งเป็นเขตการแสดงพื้นที่ป่าชายเลน ศูนย์การแสดงระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน และเขตความร่วมมือด้านการศึกษาแลกเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของป่าชายเลนระหว่างกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

2. เขตแสดงระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน เป็นแหล่งปลูกต้นโกงกางกว่า 33 ชนิด สามารถศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลนได้ในทุกด้าน

3. เขตชมนก บริเวณป่าชายเลนเป็นเขตที่มีนกย้ายถิ่นฤดูหนาวและนกพลัดถิ่นจำนวนมาก สามารถศึกษาการดำรงชีวิตและการเป็นอยู่ของนกเหล่านี้ได้อย่างใกล้ชิด

4. เขตล่องเรือสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นเขตอนุรักษ์ที่สามารถนำนักท่องเที่ยวและผู้สนใจล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติของป่าชายเลน

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม