“ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนาน” กวางตุ้งมณฑลที่มีมหาเศรษฐีมากเป็นอันดับ 2 ของจีน

มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลชายฝั่งทางใต้ของจีน มีการติดต่อทางการค้ากับต่างประเทศมาช้านาน ตลอดจนเป็นมณฑลที่มีชาวจีนอพยพไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากที่สุด และในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา จีนได้ใช้มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลนำร่องในการดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความร่ำรวยให้กับประชาชนในกวางตุ้ง

จากรายงานผลสำรวจของหูรุ่น (Hurun Report) สถาบันจัดอันดับมหาเศรษฐีของจีน เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ได้แถลงรายงานความร่ำรวยของมหาเศรษฐีจีนในปี 2552 (The Hurun 2009 Wealth Report, 2009胡润财富报告) จากการสำรวจมูลค่าทรัพยสินทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของมหาเศรษฐีจีนแผ่นดินใหญ่ทั้ง 31 มณฑล/เขตการปกครองระดับมณฑล (ไม่นับฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) โดยอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยมูลค่าธุรกิจของตนเองที่สร้างขึ้นมา อาคารที่พักและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ส่วนสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยหุ้น กองทุนต่างๆ หุ้นกู้ บัญชีเงินฝาก เป็นต้น

โดยในปี 2551 ที่ผ่านมานั้นมหาเศรษฐีของจีนที่มีมูลค่าสินทรัพย์ 10 ล้านหยวนขึ้นไป (50 ล้านบาท) มีจำนวนมากถึง 825,000 คน และที่มีมูลค่าสินทรัพย์ 100 ล้านหยวนขึ้นไป (500 ล้านบาท) มีจำนวนถึง 51,000 คน นั่นคือเมื่อคิดจากประชากรจีนในปี 2551 ที่มีจำนวน 1,328 ล้านคน พบว่าทุกๆ 1,610 คนจะพบมหาเศรษฐีระดับ 10 ล้านหยวนขึ้นไป 1 คน หรือในทุกๆ 10,000 คนจะมีมหาเศรษฐีระดับ 10 ล้านหยวนขึ้นไปถึง 6 คน

10 อันดับมณฑล/เขตการปกครองระดับมณฑลของจีนที่มีมหาเศรษฐีระดับมูลค่าสินทรัพย์ 10 ล้านหยวนขึ้นไป

ลำดับ

มณฑล/เขตการปกครองระดับมณฑล

จำนวน (คน)

เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด

จำนวน (คน)/ประชากร 10,000 คน

1

ปักกิ่ง

143,000

17.4

88

2

กวางตุ้ง

137,000

16.6

14

3

เซี่ยงไฮ้

116,000

14.1

62

4

เจ้อเจียง

110,500

13.4

22

5

เจียงซู

59,500

7.2

8

6

ฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน)

31,200

3.8

9

7

ซานตง

27,900

3.4

3

8

เหลียวหนิง

25,700

3.1

6

9

เสฉวน

21,200

2.6

3

10

เหอหนาน

14,200

1.7

2

อื่นๆ

138,800

16.7

2

รวม

825,000

100

6

10 อันดับมณฑล/เขตการปกครองระดับมณฑลของจีนที่มีมหาเศรษฐีระดับมูลค่าสินทรัพย์ 100 ล้านหยวนขึ้นไป

ลำดับ

มณฑล/เขตการปกครองระดับมณฑล

จำนวน (คน)

เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด

จำนวน (คน)/ประชากร 10,000 คน

1

ปักกิ่ง

8,800

17.3

54

2

กวางตุ้ง

7,800

15.2

8

3

เซี่ยงไฮ้

7,000

13.7

38

4

เจ้อเจียง

6,300

12.5

12

5

เจียงซู

3,900

7.6

5

6

ฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน)

1,960

3.8

5

7

ซานตง

1,540

3

2

8

เหลียวหนิง

1,530

3

4

9

เสฉวน

1,350

2.6

2

10

ซานซี

1,050

2.1

3

อื่นๆ

9,770

19.2

1

รวม

51,000

100

4

จากตารางดังกล่าวจะพบว่าในกรุงปักกิ่ง มณฑลกวางตุ้งและนครเซี่ยงไฮ้ มีจำนวนมหาเศรษฐีระดับมูลค่าสินทรัพย์ 10 ล้านหยวนขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนถึง 48.4% ของทั้งหมด และระดับมูลค่าสินทรัพย์ 100 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนถึง 46.2% ของทั้งหมด

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่ามณฑลชายฝั่งตะวันออกของจีนนั้นมีมหาเศรษฐีจำนวนมาก ไล่ตั้งแต่ทางตะวันออกเฉียงเหนือมาทางตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เหลียวหนิง ซานตง เจียงซู เซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง ฝูเจี้ยน และกวางตุ้ง เนื่องจากมีภูมิประเทศติดตทะเลเป็นช่องทางในการติดต่อค้าขายที่สำคัญมาช้านาน ทำให้มีการพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆ มากกว่าพื้นที่ตอนในของประเทศ

ในรายงานผลการสำรวจของหูรุ่นยังพบว่า มหาเศรษฐีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ 10 ล้านหยวนขึ้นไปนั้น มีอายุเฉลี่ยเพียง 39 ปี โดยส่วนใหญ่อยู่ใน 4 แวดวงคือ

1. นักธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ทรัพย์สินจะอยู่ในธุรกิจ มีสินทรัพย์หมุนเวียนและการลงทุนในหุ้นไม่มาก โดยมีจำนวนสัดส่วนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับแวดวงอื่นๆ

2. คนที่มีรายรับมาก ประกอบด้วย ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทข้ามชาติ ซึ่งมีเงินรายได้ประจำปีค่อนข้างสูง และมีการให้โบนัสและค่าตอบแทนค่อนข้างสูง ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่กระจุกตัวในบริเวณที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดี เช่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

3. นักค้าอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่นำเงินที่สะสมได้ไปลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่นการซื้อบ้านไว้หลายหลังเพื่อปล่อยขายภายหลังเมื่อราคาสูงขึ้น

4. นักเล่นหุ้น ส่วนใหญ่นำเงินที่สะสมได้ไปลงทุนในตลาดหุ้น

ส่วนมหาเศรษฐีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ 100 ล้านหยวนขึ้นไปนั้น มีอายุเฉลี่ย 43 ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งบริษัทและดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในการลงทุนในธุรกิจ และอาจมีอสังหาริมทรัพย์และหุ้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมหาเศรษฐีกลุ่มนี้มีกำลังในการซื้อบ้านราคา 10 ล้านหยวนขึ้นไป รถยนต์ราคา 1 ล้านหยวนขึ้นไป เป็นต้น นับเป็นลูกค้าชั้นดีของร้านอัญมณีและกลุ่มเป้าหมายของธนาคารในการให้บริการธนาคารส่วนบุคคลนายหวง กวงอวี้ว์ (黄光裕, Huang Guangyu) อายุ 39 ปี เกิดที่มณฑลกวางตุ้ง อดีตประธานบริหารบริษัทPengrun Investments (鹏润投资) มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงปักกิ่งและ ผู้ก่อตั้งบริษัท GOME (国美) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศจีน มีสินทรัพย์มากที่สุดในจีน มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 43 พันล้านหยวน หรือประมาณ 6.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐนางหยาง หุ้ยเหยียน (杨惠妍, Yang Huiyan) อายุ 27 ปี เกิดที่มณฑลกวางตุ้ง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มCountry Garden (碧桂园) มีสำนักงานใหญ่ที่มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีสินทรัพย์มากที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง (มากอันดับสามของจีน) มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 33 พันล้านหยวน หรือประมาณ 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับมณฑลกวางตุ้งนั้นมีมหาเศรษฐีที่มีสินทรัพย์ 10 ล้านหยวนขึ้นไป จำนวน 137,000 คน หรือในจำนวนคนทุก10,000 คน จะมีมหาเศรษฐีที่มีสินทรัพย์ 10 ล้านหยวนขึ้นไปจำนวน 14 คน และมีมหาเศรษฐีที่มีสินทรัพย์ 100 ล้านหยวนขึ้นไป จำนวน 7,800 คน หรือในจำนวนคนทุก 10,000 คน จะมีมหาเศรษฐีที่มีสินทรัพย์ 100 ล้านหยวนขึ้นไปจำนวน 8 คน โดยสาเหตุที่จำนวนสัดส่วนมหาเศรษฐีต่อประชากร 10,000 คน ของกวางตุ้งน้อยกว่ากรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลเจ้อเจียงนั้นเนื่องมาจากว่ามณฑลกวางตุ้งมีประชากรมากถึง 95.44 ล้านคน มากกว่ากรุงปักกิ่งที่มีประชากร 16.95 ล้านคน นครเซี่ยงไฮ้ 18.88 ล้านคน และมณฑลเจ้อเจียง 51.20 ล้้านคน

มหาเศรษฐีของนครกวางโจวและเมืองเซินเจิ้นเมื่อเทียบกับมณฑลกวางตุ้ง

พื้นที่

มหาเศรษฐีระดับมูลค่าสินทรัพย์ 10 ล้านหยวนขึ้นไป

มหาเศรษฐีระดับมูลค่าสินทรัพย์ 100 ล้านหยวนขึ้นไป

จำนวน (คน)

เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด

จำนวน (คน)/ประชากร 10,000 คน

จำนวน (คน)

เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด

จำนวน (คน)/ประชากร 10,000 คน

มณฑลกวางตุ้ง

137,000

14

7,800

8

นครกวางโจว

43,800

32.0

44

3,300

42.3

33

เมืองเซินเจิ้น

40,600

29.6

47

2,760

35.4

32จากตาราง พบว่ามหาเศรษฐีในมณฑลกวางตุ้งส่วนใหญ่อยู่ที่นครกวางโจวกับเมืองเซินเจิ้น โดยมหาเศรษฐีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ 100 ล้านหยวนขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในนครกวางโจว คิดเป็นสัดส่วนถึง 42.3% เมื่อเทียบกับมณฑลกวางตุ้ง มากกว่าในเซินเจิ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่จำนวนของมหาเศรษฐีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ 10 ล้านหยวนขึ้นไปในนครกวางโจวมากกว่าเมืองเซินเจิ้นเล็กน้อย

รูปแบบและรสนิยมของมหาเศรษฐีจีน

ส่วนใหญ่มหาเศรษฐีของจีนพักผ่อนด้วยการท่องเที่ยว ว่ายน้ำและเล่นกอล์ฟ จากการทำงานหนักและเคร่งเครียด การพักผ่อนจึงเป็นสิ่งที่มหาเศรษฐีจีนให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยกว่า 68% ของมหาเศรษฐีที่ได้รับการสำรวจนั้นมีการกำหนดเวลาตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

เวลาในการพักผ่อนส่วนใหญ่จะใช้ไปในการท่องเที่ยว ซึ่งมหาเศรษฐีจีนส่วนใหญ่มีช่วงเวลาหยุดพักผ่อนท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีการเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยต่างประเทศส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและฝรั่งเศส ส่วนในประเทศนิยมเดินทางไปยังมณฑลยูนนาน เมืองซานย่าและเมืองฮ่องกง เป็นต้น

สินค้าแบรนด์เนมที่เป็นที่นิยมในหมู่มหาเศรษฐีชาวจีนได้แก่ เครื่องประดับยี่ห้อ Louis Vuitton นาฬิกายี่ห้อPatek Philippe อัญมณียี่ห้อ Cartier แฟชั่นเครื่องแต่งกายของ Giorgio Armani รถยนต์หรู ยี่ห้อ Rolls-Royce Phantom และรถยนต์ยี่ห้อ BMW และ Mercedes Benz สุรายี่ห้อ Royal Salute เป็นต้นป้ายโฆษณา Louis Vuittonแหวน ยี่ห้อ Cartierท่านผู้อ่านสามารถติดตามคอลัมน์ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนานได้ทุกวันพุธ ถ้าผู้อ่านท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือติชม หรืออยากให้เราซอกแซกเรื่องใดก็สามารถติดต่อมาได้ที่ e-mail: [email protected] และ[email protected]

เรื่องโดย: อาหลิว

วันพุธที่ 29 เมษายน 2552

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ www.hurun.net และหนังสือพิมพ์ซินซีสือเป้า (信息时报) ประจำวันที่ 16 เมษายน 2552

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม