“ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนาน” งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ณ นครกวางโจว

ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และได้เพิ่มศักยภาพในการประยุกต์นำพลาสติกและยางเข้าสู่ภาคการผลิตในสาขาต่างๆ มากยิ่งขึ้น เช่น ภาคยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม การก่อสร้าง การบรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ ของเล่นเด็กและอื่นๆ จนทำให้ปัจจุบันจีนถือเป็นตลาดพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีปริมาณการใช้พลาสติกมากถึง 40 ล้านตันต่อปี และยาง 3.8 ล้านตันต่อปี

จากการที่พลาสติกและยางเพิ่มบทบาทมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำของโลกยุคปัจจุบัน ก็ส่งผลให้การพัฒนาเครื่องจักร การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการแปรรูปพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีการรีไซเคิล เป็นส่วนสำคัญยิ่งในปัจจุบัน

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและยางนานาชาติของจีน (Chinaplas: International Exhibition on Plastics and Rubber Industries) จัดเป็นงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากงาน K Fair ของเยอรมนีและงาน NPE ของสหรัฐอเมริกา

พิธีเปิดงาน Chinaplas 2009 ณ นครกวางโจว

โดยงาน Chinaplas มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสถานที่จัดงานจะสลับกันระหว่างนครกวางโจวและนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นที่นครกวางโจว ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้านำเข้าและส่งออกผาโจว (China Import & Export Fair Pazhou Complex)

เวลาจัดงาน

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.30 – 17.00 น.

วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.30 – 15.00 น.

ผู้ดำเนินการและผู้ร่วมจัดงาน

1. Adsale Exhibition Services Ltd.

2. China Foreign Trade Centre

3. China National Light Industry Council – China Plastics Processing Industry Association

4. China Plastic Machine Industry

5. Guangdong Plastics Industry Association

6. Messe Düsseldorf China Ltd.

7. Shanghai Society of Plastics Industry

8. Beijing Yazhan Exhibition Services Ltd.

เจ้าภาพ

China Foreign Trade Guangzhou Exhibition Corporation

ผู้สนับสนุนหลัก

European Committee of Machinery Manufacturers for the Plastics and Rubber Industries (EUROMAP)

ผู้สนับสนุนจากต่างชาติ

Association of Japan Plastics Machinery

ผู้สนับสนุนจากจีน

1. Anhui Province Plastics Association

2. China United Rubber Corporation

3. Fujian Plastics Industry Association

4. Jiangsu Plastics Processing Industry Association

5. Jiangxi Plastics Industry Association

6. Shandong Plastics Industry Association

7. Shenzhen Plastics & Rubber Association

8. Zhejiang Plastics Industry Association

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและยางนานาชาติของจีนครั้งที่ 23 (Chinaplas 2009) มีพื้นที่การจัดงานถึง 140,000 ตร.ม. เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับงาน Chinaplas 2007 ที่จัดขึ้นในนครกวางโจว และมีพื้นที่มากกว่าการจัดงาน Chinaplas 2008 ในครั้งที่ 24 ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อปี 2551 ที่ผ่านมาถึง 4%

บูธของบริษัทต่างๆ ในงาน Chinaplas 2009

ในส่วนของผู้ออกร้านแสดงสินค้าในงานครั้งนี้มีผู้ออกร้านแสดงสินค้าจำนวน 1,900 รายจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมากกว่าครั้งที่ผ่านมาที่มีจำนวนเพียง 1,767 ราย เพิ่มขึ้นถึง 7.5% และพบว่า 200 กว่ารายเป็นการเข้าร่วมงาน Chinaplas ครั้งแรก โดยมีการจัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภท เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักรที่ล้ำสมัยตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านพลาสติกและยางให้กับผู้เข้าชมงาน รวมถึงมีการแนะนำและเปิดตัวเครื่องจักรและวัตถุดิบใหม่กว่า 1,800 รายการด้วยตัวอย่างเครื่องจักรที่นำมาแสดงในงานการประยุกต์นำพลาสติกมาเป็นส่วนประกอบของยานยนต์การเจราจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)บรรยากาศภายในงาน

สินค้าที่นำมาจัดแสดงในงาน Chinaplas 2009 แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

§ อุปกรณ์การทดสอบและควบคุม เครื่องวัดและอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ (Ancillary equipment, Measuring, control & test equipment)

§ เครื่องหล่อ/ขึ้นรูปพลาสติกแบบเป่าลม (Blow moulding machines)

§ วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ (Chemicals & raw materials)

§ เครื่องฉีดและสายฉีด (Extruders & extrusion lines)

§ เครื่องหล่อ/ขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด (Injection moulding machines)

§ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการออกแบบ (IT applications / CAD-CAM)

§ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกระบวนการแปรรูปและรีไซเคิล (Machines & equipment for preprocessing & recycling)

§ เครื่องจักรที่ใช้ในการพิมพ์และตกแต่งบรรจุภัณฑ์ (Machinery & plant for finishing, decorating, printing & marking)

§ เครื่องจักรสำหรับการผลิตโฟมและเครื่องทำปฏิกิริยาหรือเพิ่มความแข็งให้กับเรซิน (Machinery for foam, reactive or reinforced resins)

§ แท่นหล่อและแม่พิมพ์ (Moulds & dies)

§ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (Parts & components)

§ เครื่องจักรในงานปรับแต่งภายหลังการแปรรูปและขั้นตอนอื่นๆ ในกระบวนการ (Post processing & other processing machines)

§ เครื่องกด (Presses)

§ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (Semi-finished products)

§ เครื่องเชื่อมและเครื่องจักรอื่นๆ (Welding machines, etc)

งานในครั้งนี้มีบริษัทจากประเทศไทยเข้าร่วมจัดงานด้วย คือ บริษัท PTT Polymer Marketing Company Ltd. ในเครือของกลุ่มปตท. โดยมีพื้นที่ของบูธ 250 ตร.ม. แบ่งเป็นโซนแนะนำผลิตภัณฑ์ โซนเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โซนเจรจาด้านธุรกิจ และโซนแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น

มีการแนะนำประวัติการก่อตั้งบริษัท โซนการแนะผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิต และส่วนการเจรจาธุรกิจ ไม่เพียงแต่ด้านธุรกิจ บริษัทปตท. ยังมีการเชิญอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาแสดงการแกะสลักผลไม้ แกะสบู่ การสานปลาตะเพียน การแสดงรำไทยมาแสดงในงานนี้ อีกด้วย เพื่อเผื่อแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยบูธของบริษัท PTT Polymer Marketing Company Ltd. มีการจัดแสดงคล้ายๆ บ้านทรงไทยโดยมีลานพื้นที่ตรงกลางเป็นการเจราการซื้อขายนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร กงสุลใหญ่ฯ และมล. สิทธิเดช ศุขสวัสดิ กงสุลฝ่ายศุลกากรฯ เข้าเยี่ยมชมบูธฯบูธจัดแสดงของบริษัท PTT Polymer Marketing Company Ltd. ที่ให้บรรยากาศแบบไทยๆผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ ส่งออกมาจีนคือเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้กว่า 30% ส่งออกมายังตลาดจีน

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและยางนานาชาติของจีนครั้งที่ 23 (Chinaplas 2009) จัดขึ้นท่ามกลางสภาวะที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจมากบ้างน้อยบางแตกต่างกัน ซึ่งการจัดงาน Chinaplas 2009 นี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งแรงในการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ประกอบการจีนและของประเทศต่างๆ ในอุตสาหกรรมด้านพลาสติกและยางให้ผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

ท่านผู้อ่านสามารถติดตามคอลัมน์ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนานได้ทุกวันพุธ ถ้าผู้อ่านท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือติชม หรืออยากให้เราซอกแซกเรื่องใดก็สามารถติดต่อมาได้ที่ e-mail: [email protected] และ [email protected]เรื่องโดย
: อาหลิว

ภาพถ่ายในส่วนของบูธปตท. โดย น.ส.เบญจภา จิรพงศ์บัณฑิต

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552

แหล่งข้อมูล: การเข้าชมงาน Chinaplas 2009 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 และข้อมูลจากเว็บไซต์ www.chinaplasonline.com

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม