“ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนาน” เทศกาลแข่งเรือมังกรกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจแห่งใหม่ของนครกวางโจว

ผ่านพ้นไปแล้วกับเทศกาลแข่งเรือมังกร หรือที่คนไทยเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง” (端午节) ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ทางรัฐบาลจีนเล็งเห็นความสำคัญและต้องการฟื้นฟูเทศกาลสำคัญของจีน โดยประกาศให้เทศกาลสำคัญต่างๆ ของจีนเป็นวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนที่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเฉพาะบางเทศกาล เท่านั้น

จุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณอันดีงามในสมัยอดีตของจีน และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เล็งเห็นความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลเช็งเม็ง เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นต้นซึ่งในปีนี้เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างตรงกับวันที่ 28 พ.ค. 52 (วันที่ 5 เดือน พ.ค. ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติจีนโบราณ) หลายท่านคงจะรู้ประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเป็นอย่างดี แต่อาจมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบ เรามาทำความรู้จักกับความเป็นมาของเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เทศกาลอันมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน รวมไปถึงกิจกรรมการแข่งเรือมังกรอันมีชื่อเสียง จนกลายมาเป็นเทศกาลสำคัญที่เดินหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลกวางตุ้งในปัจจุบัน

รูปที่ 1 ภาพวาดกวีเอกผู้รักชาติ “ชวีหยวน”

หากจะพูดถึงประวัติของเทศกาล ไหว้บ๊ะจ่าง คงต้องขอกล่าวถึงกวีเอกผู้รักชาตินามว่าชวีหยวน(屈原)เมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน (ก่อน ค.ศ. 340-278) สมัยจ้านกว๋อ (战国)มีผู้ครองแคว้นฉู่ (楚)นามว่า ฉู่เซียงอ๋อง (楚襄王) หลงผิดฟังคำพูดของขุนนางกังฉิน ไม่สนใจฟังคำเตือนและคำเสนอแนะของชวีหยวน จนทำให้สุดท้ายแคว้นฉู่ต้องตกเป็นของแคว้นฉิน (แคว้นฉินซึ่งสามารถรวม 7 แคว้นในยุคชุนชิวจ้านกว๋อให้เป็น 1 ประเทศจีน) ชวีหยวนผู้มีใจรักชาติทนเห็นความล่มสลายของแคว้นเกิดไม่ได้จึงกระโดดแม่น้ำมี่หลัวเจียง (汨罗江)ฆ่าตัวตาย ชาวบ้านแถวนั้นเมื่อทราบข่าวก็ต่างพากันรีบพายเรือไปช่วยเหลือ แต่ก็ไม่มีผู้ใดพบศพของชวีหยวน ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านจึงต่างพากันกลัวปลาในแม่น้ำกัดกินศพของชวีหยวน จึงนำข้าวเหนียวห่อด้วยใบกก หรือที่เรียกว่าบ๊ะจ่าง(粽子)โยนลงไปในแม่น้ำมี่หลัว เพื่อหวังให้หมู่ปลาในแม่น้ำกินบ๊ะจ่างแทนศพชวีหยวน ซึ่งในวันนั้นตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ประเพณีการทำขนมบ๊ะจ่างเป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศจีน

และเพื่อเป็นการระลึกถึงการจากไปของกวีเอกผู้รักชาติของจีนท่านนี้ ในทุกๆ วันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ประเทศจีนจึงมีการจัดงานแข่งขันพายเรือ ซึ่งในปัจจุบันพัฒนาการออกแบบเรือมาจนกลายเป็นเรือมังกรที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากของประเทศจีน และการทำขนมบ๊ะจ่างเพื่อไหว้บูชาบรรพบุรุษตามความเชื่อของจีน นั่นเอง

กิจกรรมการแข่งเรือมังกร ณ นครกวางโจวถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของมณฑลกวางตุ้งเช่นกัน โดยมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ติดต่อกันมาหลายปี และลักษณะการต่อเรือถือเป็นเอกลักษณ์แบบจีนตอนใต้ ซึ่งต่อเรือ ณ เขตพานหยู เขตพัฒนาเศรษฐกิจแห่งใหม่ของนครกวางโจว

และเป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ. 2553 นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้งได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ โดยในปัจจุบัน นครกวางโจวได้ลงทุนก่อสร้างสถาปัตยกรรมอันทันสมัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ โรงละคร สนามกีฬา รวมไปถึงการขยายการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน และอื่นๆ อีกมากมาย

รูปที่ 2 เขตพานหยู นครกวางโจว

โดย 1 ในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ คือ การพัฒนาเขตพานหยู เขตฯ ที่ได้รับเลือกให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจแห่งใหม่ในนครกวางโจว และเป็นเขตที่มีการก่อสร้างเมืองเอเชียนเกมส์ พร้อมกับการจัดงานสำคัญต่างๆ ของนครกวางโจว

เขตพานหยูถือเป็น 1 เขตที่สำคัญของนครกวางโจวที่มีการพัฒนาอย่างมากในช่่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของนครกวางโจว โดยในปัจจุบันเขตพานหยูมีการคมนามที่สะดวกสบาย และยังได้รับรางวัลเขตที่มีสภาพแวดล้อมดีเด่นด้านที่อยู่อาศัยและการลงทุน รวมถึงยังมีด่านท่าเรือเหลียนฮวาซาน (莲花山港岸)ซึ่งมีการเดินเรือคมนาคมขนส่งไปเมืองฮ่องกง และเมืองต่างๆ อีกด้วย

เขตพานหยูถือเป็นเขตเมืองใหม่ที่นครกวางโจวเร่งพัฒนา มีการจัดตั้งเมืองมหาวิทยาลัย และเมืองเอเชียนเกมส์ รวมไปถึงการก่อสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ของนครกวางโจวในเขตพานหยู จากการพัฒนาอันรวดเร็วของเขตพานหยู ทำให้เขตพานหยูได้รับความสนใจจากนักธุรกิจชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเขตพานหยู จึงทำให้เขตพานหยูเป็นเขตที่ได้รับเลือกให้จัดงานการแข่งเรือมังกรประจำปีของนครกวางโจว ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 28 พ.ค. 52 ณ บริเวณศูนย์การประชุมเขตพานหยู ตั้งแต่เวลา 9.30 – 16.00 น. โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วงคือ ตั้งแต่เวลา 9.30 – 11.00 น. เป็นงานแนะนำและส่งเสริมเศรษฐกิจเขตพานหยู และช่วงเวลา 12.30 – 16.00 น. เป็นงานการแข่งขันเรือมังกรพานหยูครั้งที่ 12รูปที่ 3 การตีกลองเปิดงานการแข่งเรือมังกร ณ เขตพานหยูรูปที่ 4 การแข่งเรือมังกรโดยงานในครั้งนี้มีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เขตพานหยูเป็นประธานในการเปิดงานฯ ซึ่งงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการเชิญคณะกงสุลและชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน จุดประสงค์หลักเพื่อแนะนำการพัฒนาของเขตพานหยูในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการก่อสร้างสถาปัตยกรรมอันทันสมัย เศรษฐกิจ สังคม และโครงการสำคัญต่างๆ ฯลฯ รวมไปถึง การสร้างกรอบความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนการสนับสนุนระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล และระหว่างนครกวางโจวกับนักธุรกิจต่างชาติ

แม้ในช่วง 3-4 วันก่อนจะถึงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง มณฑลกวางตุ้งมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และบางพื้นที่มีฝนตกอย่างหนักจนกลายเป็นอุทกภัยและเกิดอุบัติเหตุในหลายพื้นที่ แต่่ประชาชนในมณฑลกวางตุ้งก็ยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันคนในนครกวางโจวนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในการอวยพรเพิ่มมากขึ้น อาจเป็นเพราะประชากรที่อาศัยอยู่ในนครกวางโจวเป็นคนต่างถิ่นที่ส่วนใหญ่เดินทางมาทำงานในนครกวางโจว และไม่มีโอกาสกลับบ้านเพื่อไปฉลองเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง แม้รัฐบาลจีนจะประกาศให้ช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเป็นวันหยุดยาวติดกัน 3 วัน คือในวันที่ 28-30 พ.ค. 52 แล้วก็ตาม

รูปที่ 5-6 บรรยากาศการแข่งเรือมังกรซึ่งจากการรายงานขององค์การโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำมณฑลกวางตุ้งเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 52 รายงานว่า ในวันที่ 28 พ.ค. 52 ซึ่งเป็นเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างและเป็นปีแรกที่ทางรัฐบาลจีนประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียวนั้น ในช่วงเวลาประมาณ 2 ทุ่มในวันเดียวกันมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากถึง 100 ล้านครั้งต่อ 1 นาทีเลยทีเดียว

รูปที่ 7 ทีมที่ชนะการแข่งเรือมังกรอันดับที่ 1 จะได้รับหมูย่างพร้อมถ้วยรางวัล

รูปที่ 8 บรรยากาศความคึกคักในการเข้าชมงานการแข่งเรือมังกรเฉพาะวันที่ 28 พ.ค. 52 ในมณฑลกวางตุ้งมีการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM ถึง 20.65 ล้าน erl (erl หมายถึง จำนวนชม. การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งเครือข่ายภายใน 1 ชม. ) เพิ่มขึ้นจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาปกติถึง 13.9% และเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง 9.7% โดยเฉพาะช่วงเวลา 2 ทุ่มในวันเดียวกันมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากถึง 1.65 ล้าน erl หรือภายใน 1 นาทีมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากถึง 99.05 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง 19.83% และมีการส่งข้อความมากถึง 490 ล้านข้อความภายในวันเดียว เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง 9.04%

จากจำนวนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนแสดงให้เห็นว่าประชากรในมณฑลกวางตุ้งให้ความสำคัญและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเทศกาลสำคัญมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปพร้อมๆ กับการสืบสานวัฒนธรรมและเทศกาลสำคัญของจีนเอาไว้ อีกด้วย

อนาคตจะไม่เกิดขึ้นได้ หากไม่มีเหตุการณ์ในอดีต และการกระทำในปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่างๆ จะเดินหน้าไปไม่ได้หากไม่มีการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในอดีต ความก้าวหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้อาศัยแนวความคิด ภูมิปัญญา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในอดีตมาเป็นฐานในการพัฒนา ดังนั้น การผสมผสานระหว่างสิ่งใหม่และสิ่งเก่าจะทำให้การพัฒนามีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และยิ่งจะทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นตามลำดับ อีกด้วย

ท่านผู้อ่านสามารถติดตามคอลัมน์ ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนานได้ทุกวันพุธ ถ้าผู้อ่านท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือติชม หรืออยากให้เราซอกแซกเรื่องใดก็สามารถติดต่อมาได้ที่ e-mail: [email protected] และ [email protected]

โดย: เสี่ยวจู

วันพุธ ที่ 3 มิ.ย. 2552

แหล่งข้อมูลและภาพถ่าย: www.gd.chinanews.com, www.gzmtr.cn, www.ycwb.com

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม