“ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนาน” เขตพานหยู นครกวางโจวกับการพัฒนาเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ปี 2010

ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเขตพานหยู ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานการแข่งเรือมังกรในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างของนครกวางโจวไปบ้างแล้วอย่างสั้นๆ หลายคนคงเริ่มสนใจเขตนี้ขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขตพานหยู เขตเมืองใหม่ของนครกวางโจวในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในปี พ.ศ. 2553

<!–

–>

เขตพานหยู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของนครกวางโจว เป็นศูนย์กลางของมณฑลกวางตุ้ง เมืองฮ่องกง และมาเก๊าในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 785.15 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 2 ล้านคน (ปี พ.ศ. 2551) ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 2,200 ปี

เขตพานหยูเป็นเขตที่ได้รับการขนานนามหลากหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นเมืองแห่งข้าวปลาอาหาร” “แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมหลิ่งหนาน” “เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของมณฑลกวางตุ้งและอื่นๆ อีกมากมาย

และเขตพานหยูยังถือเป็นเขตเมืองใหม่ที่ทางเทศบาลนครกวางโจวต้องการพัฒนาให้เป็นเมืองตัวอย่าง เมืองแห่งความทันสมัย เมืองมหาวิทยาลัย เมืองแห่งการท่องเที่ยว และเมืองอุตสาหกรรมอันมีชื่อเสียงของนครกวางโจว อีกด้วย

นอกจากจะเป็นเขตที่มีฐานการส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของนครกวางโจวแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพานหยูก็มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เขาเหลียนฮวา (莲花山)สวนสนุกและสวนสัตว์ฉางหลง (长龙欢乐世界)สวนเป่าโม่หยวน(宝墨园)สนามกอล์ฟ และบ้านพักตากอากาศ เป็นต้น

<!–

รูปที่ 1 แผนที่เขตพานหยู นครกวางโจว

–>

เขตพานหยูถือเป็นหนึ่งในเขตที่มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง โดยมีสถิติที่น่าสนใจในปี พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. มี GDP สูงถึง 72,760 ล้านหยวน

2. มี GDP per capita สูงถึง 8,000 เหรียญสหรัฐ

3. มีมูลค่าการผลิตสูงถึง 142,008 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2550

4. มีมูลค่าการนำเข้าส่งออกประมาณ 14,988 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2550

5. มีมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติประมาณ 4,415 ล้านเหรียญสหรัฐ

6. มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตพานหยูกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีการลงทุนจากต่างชาติมากกว่า 3,000 โครงการ

รูปที่ 2 โครงการอาคารอันทันสมัยในเขตพานหยู

มณฑลกวางตุ้งถือเป็นมณฑลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างมากและได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะมีโครงการก่อสร้างและการพัฒนาอันทันสมัยในการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ดังเช่น

1. การสร้างให้เขตพานหยูเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของนครกวางโจว

สถานีซินเค่อ” ( 新客站) ถือเป็นศูนย์รวมในการเชื่อมต่อสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของนครกวางโจว มีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าในนครกวางโจว และรถไฟต่างเมือง ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับเมืองอู่ฮั่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น ซึ่งเมื่อสถานีดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกอันทันสมัยแห่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง โดยในอนาคตจะสามารถเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียงได้อย่างสะดวกภายใน 45 นาที – 1 ชั่วโมงเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น การเดินทางโดยรถไฟต่างเมืองไปยังเมืองอู่ฮั่นจะใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงเท่านั้น และคาดว่าปลายปี พ.ศ. 2552 นี้จะสามารถเปิดใช้บริการรถไฟใต้ดินสถานีซินเค่อ ในเขตจงชุนได้

2. การสร้างให้เขตพานหยูเป็นเขตเมืองใหม่ของนครกวางโจว

โครงการลงทุนก่อสร้างเมืองใหม่ของนครกวางโจวในเขตพานหยู ถือเป็นโครงการสำคัญที่ทางเทศบาลนคกวางโจวเร่งผลักดัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในปี พ.ศ. 2553 ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเขตพานหยู โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสร้างหมู่บ้านนักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ พื้นที่การก่อสร้างประมาณ 2.73 ตร.กม. ด้วยเงินลงทุนรวมกว่า 410 ล้านหยวน3. การสร้างเมืองมหาวิทยาลัยในเขตพานหยู

จากความแออัดของมหาวิทยาลัยในตัวเมืองของนครกวางโจว และแต่ละมหาวิทยาลัยอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย นครกวางโจวจึงได้ก่อสร้างเมืองมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ขึ้นในเขตพานหยู มีพื้นที่ประมาณ 43.3 ตร.กม. สามารถรองรับนักเรียนนักศึกษาได้มากถึง 180,000 – 200,000 คน จุดประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็เพื่อต้องการจะพัฒนาให้นครกวางโจวเป็นศูนย์รวมมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตจีนตอนใต้เข้าไว้ด้วยกัน โดยประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงชั้นนำในเขตจีนตอนใต้จำนวน 10 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเขตจีนตอนใต้ เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในด้านการพัฒนาให้เขตพานหยูเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า การนำเข้าส่งออก การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค การลงทุนก่อสร้างเขตอุตสาหกรรมการผลิตยาชีวภาพ และอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นต้น

รูปที่ 3 สวนสนุกชางหลงในเขตพานหยู

ไม่เพียงแต่การพัฒนาด้านสังคม และเศรษฐกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงด้านเดียว เขตพานหยูยังได้มีการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ซึ่งเขตพานหยูยังถือเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมหลิ่งหนานที่สำคัญแห่งหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง อีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นนักประพันธ์บทเพลงที่มีชื่อเสียง แม่น้ำเหลืองซึ่งประพันธ์โดย นายซิ่ง ชิงไห่ ชาวพานหยู วัฒนธรรมธรรมต่างๆ ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ราชวงศ์ชิง วัฒนธรรมการแข่งขันเรือมังกรในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง และอื่นๆ อีกมากมาย

เขตพานหยูถือเป็นเขตที่มีการจัดงานการแข่งขันเรือมังกรแห่งแรกของประเทศจีน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าในปัจจุบันได้มีการจัดการแข่งขันเรือมังกรชิงถ้วยเหลียนฮวาเป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ. 2552 ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 12 แล้วรูปที่ 4 สวนเป่าโม่หยวน สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพานหยูรูปที่ 5 บ้านพักตากอากาศและสนามกอล์ฟในเขตพานหยู

โดยการจัดงานการแข่งขันเรือมังกรในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ซึ่งตรงกับเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ประกอบกับในปี พ.ศ. 2553 นครกวางโจวจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ เขตพานหยูได้มีการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการจัดงานงานในครั้งนี้ภายใต้สโลแกนที่ว่า “Get Ready for the Asian Games, help promote social harmony” นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่มีพิธีเปิดเทศกาลวัฒนธรรมเรือมังกรจีนเป็นครั้งแรกภายในงานด้วย

ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในปี พ.ศ. 2553 ที่นครกวางโจวเป็นเจ้าภาพ ได้บรรจุการแข่งขันเรือมังกรเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันกีฬา อีกด้วย

รูปที่ 6 การแข่งขันเรือมังกรครั้งที่ 12 ของเขตพานหยูประจำปี พ.ศ. 2552

โดยการพัฒนาด้านต่างๆ ในปัจจุบันก็เป็นไปเพื่อการสร้างรากฐานที่ดีในอนาคตของเขตพานหยูและนครกวางโจวให้ก้าวไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และเพื่อการตอบสนองความต้องการของประชากร เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ นั่นเอง

ท่านผู้อ่านสามารถติดตามคอลัมน์ ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนานได้ทุกวันพุธ ถ้าผู้อ่านท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือติชม หรืออยากให้เราซอกแซกเรื่องใดก็สามารถติดต่อมาได้ที่ e-mail: [email protected] และ [email protected]โดย: เสี่ยวจู


วันพุธ ที่ 10 มิ.ย. 2552

แหล่งข้อมูล: จากรายงานการเข้าร่วมงานส่งเสริมเศรษฐกิจและพิธีเปิดการแข่งขันเรือมังกรครั้งที่ 12 ของเขตรัฐบาลพานหยูของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 52

ภาพถ่าย:
www.lifeofguangzhou.com, www.hereischina.com, www.newsgd.com, www.6088.com, www.cn.tabimado.net.cn

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม