ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนาน “แนะนำงานแสดงสินค้าไฮเทคของจีน 2009 (China Hi-Tech Fair 2009)”

ในปัจจุบันจีนนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าชั้นนำระดับโลก โดยหนึ่งในศูนย์กลางพัฒนาทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและไฮเทคโนโลยีในจีนนั้นก็คือเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง จากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โดดเด่นและต่อเนื่องของเมืองเซินเจิ้นรวมถึงการสนับสนุนให้เมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีของจีน ทางรัฐบาลกลางจึงได้มีดำริให้จัดงานแสดงสินค้าไฮเทคของจีน (China Hi-Tech Fair: CHTF) ขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับเป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานแรกของจีนและเป็นงานแสดงสินค้าด้านไฮเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเซินเจิ้นและการแนะนำงาน China Hi-Tech Fairครั้งที่ 11 ณ นครกวางโจว เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2552

งานแสดงสินค้าไฮเทคของจีน (China Hi-Tech Fair: CHTF) ในปี พ.ศ. 2552 ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 นั้นจะจัดขึ้นในวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2552

ผู้จัดงาน

1. กระทรวงพาณิชย์

2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศ

4. คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติ

5. กระทรวงศึกษาธิการ

6. กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสังคม

7. สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

8. สถาบันวิทยาศาสตร์ของจีน

9. สถาบันวิศวกรรมของจีน

10. เทศบาลเมืองเซินเจิ้น

ผู้ร่วมจัด

1. กระทรวงเกษตร

สถานที่จัดงาน

ศูนย์แสดงสินค้าและจัดการประชุมเซินเจิ้น (Shenzhen Convention & Exhibition Center , 深圳会展中心) ตั้งอยู่ที่เขตฝูเถียน ถนนฝูหัวซานลู่ (福田区福华三路) ห่างจากสถานีรถไฟเซินเจิ้น สนามบินนานาชาติเป่าอันเซินเจิ้นและด่านหลัวหูประมาณ 30 นาทีเมื่อเดินทางโดยรถยนต์ และ 15 นาที เมื่อเดินทางโดยรถไฟใต้ดินจากหลัวหู (รถไฟใต้ดินสาย 1 และ 4)

แผนที่การเดินทางไปศูนย์แสดงสินค้าและจัดการประชุมเซินเจิ้นศูนย์แสดงสินค้าและจัดการประชุมเซินเจิ้นนั้นมีเนื้อที่ 220,000 ตร.ม. โดยมีพื้นที่ของชั้นต่างๆ ในอาคารรวม 280,000 ตร.ม. ในการจัดงานแสดงสินค้าไฮเทคของจีนในครั้งนี้จะมีพื้นที่จัดแสดงประมาณ 130,000 ตร.ม.

ลักษณะพิเศษของงาน China Hi-tech Fair

1. มีความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ มีการออกร้านแสดงสินค้าไฮเทคโนโลยีในด้านต่างๆ จากผู้ประกอบการมณฑลและเขตการปกครองระดับมณฑลของจีน รวมทั้งไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า และมีบริษัทไฮเทคโนโลยีชั้นนำของโลกกว่า 30 แห่งจาก 80 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไฮเทค ด้วย นับเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าไฮเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่น่าสนใจงานหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในด้านเทคโนโลยี

2. ขนาดพื้นที่การจัดงานใหญ่ มีขนาดพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าถึง 130,000 ตร.ม. โดยในส่วนของการจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีเฉพาะทางและการประชุมนานาชาติก็มีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานมากกว่า 4 ล้านคน

3. ผลกระทบกว้าง ในแต่ละปีมีผู้นำระดับสูงของทั้งรัฐบาลกลางตลอดจนผู้มีชื่อเสียงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงาน ตลอดจนมีผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวทั้งในและนอกประเทศกว่า 200 รายเข้ามารายงานข่าวในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้การจัดงานและผลของงานเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

4. ประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่จัดงานมา 10 ครั้ง มีโครงการลงทุนและร่วมมือต่างๆ มากกว่า 16,000 โึครงการ มูลค่ารวมกว่า 120,000 ล้านหยวน ซึ่งได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จมากกว่า 40%

5. การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้ว่างานแสดงสินค้าไฮเทคของจีนจะเสร็จสิ้นและปิดฉากลงในแต่ละครั้ง แต่ก็ยังคงมีเวทีในการเจรจาการค้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มีกิจกรรมในการจับคู่นักธุรกิจที่ต้องการลงทุนในโครงการต่างๆ การจับคู่ธุรกิจในการเสนอซื้อ-ขาย ตลอดจนการประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นในงานแสดงสินค้าด้านไฮเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ

พิธีเปิดงาน China Hi-Tech Fair ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 51

พิธีปิดงาน China Hi-Tech Fair ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 51

ทั้งนี้ รัฐบาลจีนให้ความสำคัญและสนับสนุนงานแสดงสินค้าไฮเทคนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งมีวิสาหกิจต่างๆ ของหลายประเทศใช้เวทีนี้เป็นตัวกลางเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคนิคระหว่างกัน โดยในการจัดงานครั้งที่ 10 ที่ผ่านมา พบว่ามีวิสาหกิจ 30,000 กว่าบริษัท ผู้ลงทุน 16,000 กว่ารายจากกว่า 40 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการเจรจานี้ด้วยในด้านฟอรัมการประชุมแลกเปลี่ยนระดับสูงนั้น มีเจ้าหน้าที่ีระดับสูงของรัฐบาล
11 ท่านจาก 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ ฮังการี อิสราเอล ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศและจีนเข้าร่วมการประชุมฟอรัมระดับรัฐมนตรี ซึ่งหัวข้อหลักๆ คือการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจการค้าในส่วนของผู้เข้าชมงานนั้น ในครั้งแรกของการจัดงานมีผู้เข้าชมงานเพียง 300,000 คน-ครั้ง แต่ในครั้งที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 552,000 คน-ครั้งและตั้งแต่ปี
2548 เป็นต้นมา ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้มีการจัดประชุมด้านการประชุมปรึกษาหารือและความร่วมมือโครงการเกี่ยวกับไฮเทคโนโลยีในต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรีย สเปน ฟินแลนด์ และฮังการี เป็นต้น เพื่อเป็นการประสานและเพิ่มความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างจีนกับนานาชาติด้วย โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดที่ประเทศเยอรมนีและฮังการี

งานแสดงสินค้าไฮเทคของจีนครั้งที่ 11

งานแสดงสินค้าไฮเทคของจีนครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2552 ในเมืองเซินเจิ้น ภายใต้ธีมของงานการพัฒนานวัตกรรมและริเริ่มธุรกิจใหม่” (创新创业发展) เพื่อสนับสนุนและผลักดันการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการช่วยเหลือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมและเป็นเวทีแห่งการพัฒนาผู้ประกอบการที่ริเริ่มธุรกิจใหม่โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วย โดยปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมนั้นประกอบด้วย เทคโนโลยี เงินทุน สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และตลาดซึ่งต่างก็มีการนำเสนอในงานด้วยองค์ประกอบของงานแสดงสินค้าไฮเทคของจีนครั้งที่
11 นั้นประกอบด้วย

1. Commercialization of Technological Innovations เป็นการแสดงความสำเร็จและผลงานด้านเทคโนโลยีไฮเทคของจีนและนานาชาติ รวมถึงนวัตกรรมไฮเทคของท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย เป็นต้น

2. Specialized Show แสดงผลิตภัณฑ์สินค้าด้านไอที เช่น ผลิตภัณฑ์ดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ แอพลิเคชั่นอินเตอร์เน็ตและการบริการทางด้านซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ด้านเครือข่ายการสื่อสารและระบบ 3G โปรแกรมซอฟแวร์ประยุกต์ต่างๆ อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์และการสัมมนาทางด้านไอที เป็นต้น รวมถึงมีการแสดงนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมด้านจอแสดงผล LCD, PDP, OLED ตลอดจนเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่และการประหยัดพลังงานด้วย

3. Forum มีการจัดฟอรัมการประชุมแลกเปลี่ยนระดับต่างๆ ได้แก่ Ministerial Forum เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศต่างๆ, Global CEO Forum เป็นการประชุมผู้บริหารวิสาหกิจด้านเทคโนโลยี Capital Market Forum เป็นการประชุมบุคลกากรด้านตลาดทุนจากทั่วโลก และ Chinese Entrepreneur Forum เป็นการประชุมผู้ประกอบการจีนในการแนะนำการสร้างธุรกิจและนวัตกรรมด้านไอที

4. super-SUPER Special Events (S-Service, U-Unique, P-Presidents, E-Executives, R-Relationship) เป็นกิจกรรมที่ให้บริการเพื่อพบปะแลกเปลี่ยน การเจรจาระดับสูงกับแขกผู้มีเกียรติจากประเทศต่างๆ ซีอีโอ ผู้บริหารตลากหลักทรัพย์และอื่นๆ

5. Hi-tech Human and Intellectual Resources Exchange เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลด้านไอทีและเทคโนโลยีของจีนและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ เข้ามาร่วมงานในวิสาหกิจและบริษัทด้านไอทีและเทคโนโลยีของจีน

6. A year-round Fair มีการจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนและแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีไฮเทคในประเทศและต่างประเทศตลอดปี เพื่อเป็นการเพิ่มการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีไฮเทคกับนานาชาติ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.chtf.com/english/

ท่านผู้อ่านสามารถติดตามคอลัมน์ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนานได้ทุกวันพุธ ถ้าผู้อ่านท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือติชม หรืออยากให้เราซอกแซกเรื่องใดก็สามารถติดต่อมาได้ที่ e-mail: [email protected] และ [email protected]

เรื่องโดย: อาหลิว

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552

แหล่งข้อมูล: จากการเข้าร่วมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเซินเจิ้นและการแนะนำงาน China Hi-Tech Fair ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2552 ณ โรงแรมตงฟางและเว็บไซต์ http://www.chtf.com

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม