ช่วง 8 เดือนแรกปี 2562 ยูนนานนำเข้า-ส่งออก 146,650 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 ศุลกากรนครคุนหมิงได้เปิดเผยว่า ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก 146,650 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.7 ในจำนวนนี้ เป็นมูลค่าการส่งออก 63,290 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8 และมูลค่าการนำเข้า 83,360 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12

การค้าระหว่างมณฑลยูนนานกับกลุ่มประเทศตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีมูลค่า 104,230 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.1 ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของมณฑลยูนนาน

การค้ากับอาเซียนมีมูลค่า 72,530 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 การค้ากับเอเชียใต้มีมูลค่า 3,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.2 โดยเฉพาะการค้ากับอินเดียมีมูลค่า 2,760 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 นอกจากนี้ การค้ากับละตินอเมริกา และการค้ากับแคนาดามีอัตราการขยายตัวร้อยละ 45.1 และ 3 เท่า ตามลำดับ

สินค้าเกษตรมีมูลค่าการส่งออก 18,040 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 โดยเป็นการส่งออกผลไม้มูลค่า 6,880 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.8 ขณะที่ การส่งออกปุ๋ยเคมี เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าที่ใช้แรงงานในการผลิตหนาแน่น โลหะ เหล็กกล้า และไฟฟ้า ล้วนมีการขยายตัวทั้งสิ้น

มีการนำเข้าน้ำมันดิบ 6,929,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 คิดเป็นมูลค่า 24,320 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 มีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 2,266,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 คิดเป็นมูลค่า 7,980 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.2 และมีการนำเข้าผงแร่โลหะ 18,080 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9

นอกจากนี้ มณฑลยูนนานยังได้นำเข้าสินค้าเกษตรคิดเป็นมูลค่า 7,660 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 โดยเป็นการนำเข้าผลไม้มูลค่า 3,410 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 117.5

http://yn.yunnan.cn/system/2019/09/18/030382293.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม