ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 นำเข้า-ส่งออกยูนนานโต 10.0% ส่งออกโตต่อเนื่อง 4 เดือน

สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยสถิติการนำเข้า-ส่งออกของมณฑลยูนนานในช่วง 4 เดิอนแรกของปี 2562 มีมูลค่ารวม 67,860 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.1 แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 28,150 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และมูลค่าการนำเข้า 39,710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 โดยมีจุดเด่น 4 ประการ ดังนี้

  1. ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการค้าทั่วไปมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 ทำให้การค้าทั่วไปครองสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ในมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกของมณฑลยูนนาน ขณะที่ มูลค่าการค้าตลาดชายแดนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1
  2. การค้ากับประเทศในแนวเส้นทาง “BRI” มีมูลค่า 48,460 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.4 ในมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกของมณฑลยูนนาน อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ด้วยมูลค่า 34,580 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 การค้ากับละตินอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.8 โดยการค้ากับชิลี เปรู และบราซิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.2 40.1 และ 11.8 ตามลำดับ
  3. สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 กลุ่มสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 ในจำนวนนี้ ผลไม้และปุ๋ยเคมีล้วนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 19 ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ใช้แรงงานจำนวนมาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.5
  4. สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตร มีมูลค่า 3,880 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.8 ในจำนวนนี้ ผลไม้มีการนำเข้ามูลค่า 1,630 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว

http://yn.yunnan.cn/system/2019/05/14/030276090.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม