“ชาผูเอ่อร์” ครองอันดับสองชาจีนที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในปี 2564

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบทจีนของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (China Academy for Rural Development (CARD), Zhejiang University) ได้ประกาศผลสิบอันดับ “การประเมินมูลค่าแบรนด์ชาจีน” ประจำปี 2564 โดยชาผูเอ่อร์ของมณฑลยูนนานครองอันดับสองด้วยมูลค่า 7,352 ล้านหยวน มีมูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งก่อนที่มีมูลค่า 6,410 ล้านหยวน ขณะที่ชาหลงจิ่งซีหูของมณฑลเจ้อเจียงครองอันดับหนึ่งด้วยมูลค่า 7,403 ล้านหยวน

สำหรับชาจีนที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดสิบอันดับแรก ได้แก่ ชาหลงจิ่งซีหูของมณฑลเจ้อเจียง (7,403 ล้านหยวน) ชาผูเอ่อร์ของมณฑลยูนนาน (7,352 ล้านหยวน) ชาเหมาเจียนซิ่นหยางของมณฑลเหอหนาน (7,108 ล้านหยวน)       ชาเซียวเซียงของมณฑลหูหนาน (6,783 ล้านหยวน) ชาขาวฝูติ่งของมณฑลฝูเจี้ยน (5,215 ล้านหยวน) ชาปี้หลัวชุนของมณฑลเจียงซู (4,872 ล้านหยวน) ชาหลงจิ่งต้าฝอของมณฑลเจ้อเจียง (4,774 ล้านหยวน) ชาขาวอานจีของมณฑลเจ้อเจียง (4,517 ล้านหยวน) ชาดำอานฮว่าของมณฑลหูหนาน (4,132 ล้านหยวน) และชาเหมิงติ่งซานของมณฑลเสฉวน (4,099 ล้านหยวน)

ทั้งนี้ การจัดอันดับดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบทจีนของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง กับศูนย์วิจัยแบรนด์เกษตรจีนของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Center for China Agriculture Brand(CCAB), Zhejiang University) นิตยสาร “China Tea” ของสถาบันวิจัยชาภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรจีน (Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences) สถาบันวิจัยชาของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Tea Research Institute, Zhejiang University) สถาบันวิจัยวัฒนธรรมชานานาชาติจีน (China International Tea Culture Institute) และสถาบันวิจัยแบรนด์เกษตรเพื่อความยั่งยืนมณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang Sustainable Agricultural Brand Research Institute) โดยเริ่มการประเมินชาจีน 123 ชนิดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 และมีชาจีน 108 ชนิดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมูลค่าแบรนด์โดยมีมูลค่ารวม 239,562 ล้านหยวน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยแบรนด์ละ 2,218 ล้านหยวน

แม้ว่ามณฑลยูนนานจะมีชาผูเอ่อร์เป็นชาเพียงชนิดเดียวที่ผ่านมาตรฐานการประเมินมูลค่าแบรนด์ในครั้งนี้ แต่มณฑลยูนนานยังอยู่ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาชาแดงยูนนานและชาเขียวยูนนานทั้งในแง่คุณภาพการผลิตและการตลาด ปัจจุบัน มณฑลยูนนานมีพื้นที่ปลูกชาครอบคลุมเขตการปกครองระดับอำเภอกว่า 100 แห่ง มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชากว่า 11 ล้านคน โดยครอบคลุมตั้งแต่ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ ในจำนวนนี้ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกชากว่า 6 ล้านคน มีพื้นที่ปลูกชา 6.76 ล้านหมู่ (ประมาณ 2.81 ล้านไร่) มีปริมาณผลผลิตชา 431,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 93,600 ล้านหยวน

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/nbMgefsSoHPR_YEk6oCbTQ
https://www.163.com/dy/article/G7KRG8A405387RYL.html

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม