ฉางซาร่วมมือสามเมืองใหญ่ในหูหนานเร่งพัฒนาเครือข่ายทดสอบรถยนต์อัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นครฉางซาได้ประกาศเริ่มการทดสอบรถยนต์อัจฉริยะในพื้นที่เปิดขนาดใหญ่ระดับเมือง รวมถึงได้สร้างความร่วมมือกับเมืองอื่นของมณฑลหูหนาน ได้แก่ เมืองจูโจว เมืองเซียงถาน และเมืองเยว่หยาง เพื่อขยายพื้นที่การทดสอบรถยนต์อัจฉริยะในเขตเมือง ซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์อัจฉริยะของมณฑลหูหนาน

ความร่วมมือของทั้งสี่เมืองข้างต้นครอบคลุมการดำเนินการทดสอบรถยนต์อัจฉริยะ การทดสอบรถยนต์อัจฉริยะในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ มาตรฐานทางเทคนิค การประยุกต์ใช้รถยนต์อัจฉริยะเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการทำตลาดรถยนต์อัจฉริยะ  ทั้งนี้ ทั้งสี่เมืองจะจัดตั้งกลไกการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือข้างต้น

ในภาพรวม นับตั้งแต่ปี 2559 นครฉางซาได้ดำเนินแผนบูรณาการ “ระบบถนน รถยนต์ คลาวด์ และระบบเครือข่าย” รวมทั้งพัฒนาการทดสอบรถยนต์อัจฉริยะในสถานการณ์จำลองรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการจัดตั้ง “เขตทดสอบรถยนต์อัจฉริยะแห่งชาตินครฉางซา” (National Intelligent Connected Vehicle (Changsha) Testing Zone) ที่สำคัญ นครฉางซายังเป็นเมืองแรกของจีนที่ทดสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะอัจฉริยะ เปิดทางด่วนอัจฉริยะความยาว 100 กิโลเมตร และถนนอัจฉริยะในเขตเมืองขนาด 100 ตารางกิโลเมตร เพื่อทดสอบรถยนต์อัจฉริยะ จัดตั้งแพลตฟอร์มคลาวด์ควบคุมระบบรถยนต์อัจฉริยะ ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับที่ 4 (การขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ) ของรถแท๊กซี่ รถเทศบาล รถโดยสารสาธารณะ ระบบโลจิสติกส์และการจอดรถ โดยจนถึงขณะนี้ นครฉางซาได้ปรับปรุงทางแยกเพื่อรองรับรถยนต์อัจฉริยะแล้วเสร็จจำนวน 139 แห่ง ออกใบอนุญาตแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์อัจฉริยะ (Electronic Registration Identification: ERI) ให้รถยนต์กว่า 6,500 คัน ก่อสร้างสนามทดสอบอัตโนมัติที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ยกระดับรถโดยสารสาธารณะ 73 สายเป็นระบบอัจฉริยะ รวมถึงปรับปรุงรถโดยสารสาธารณะ 2,072 คันเป็นรถยนต์อัจฉริยะ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารเขตเมืองใหม่เซียงเจียงมณฑลหูหนานเปิดเผยข้อมูลว่า ภายในสามปี นครฉางซาจะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ระบบอัจฉริยะ โดยเฉพาะถนนในเขตเมืองและนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งยกระดับรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ให้เป็นอัจฉริยะ เช่น รถโดยสารสาธารณะ รถเทศบาล และรถขยะ โดยเมื่อถึงเวลาดังกล่าว รถยนต์กว่าร้อยละ 30 ในนครฉางซาจะเป็นรถยนต์อัจฉริยะ ขณะที่การปรับปรุงทางแยกเพื่อรองรับรถยนต์อัจฉริยะจะเสร็จสมบูรณ์กว่าร้อยละ 80 รวมทั้งด้วยสัญญาณเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุมทั่วถึง ประชาชนในนครฉางซากว่าร้อยละ 60 จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบรถยนต์อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202010/t20201023_13891209.html

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม