ฉงชิ่ง เริ่มต้นโครงการท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 2 แล้ว

รัฐบาลมหานครฉงชิ่ง เลือกท่าอากาศยานว่านโจว ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของท่าอากาศยานในมหานครฉงชิ่ง ในการดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศแห่งที่ 2 ของมหานครฉงชิ่ง เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของนักเดินทางต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาท่าอากาศยานว่านโจว เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2546 ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในปี 2560 ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รองรับผู้โดยสารจำนวน 656,000 ราย ปัจจุบัน มีเส้นทางการบินภายใน ประเทศแล้ว 18 เส้นทาง ทั้งนี้ รัฐบาลฉงชิ่ง ได้กำหนดให้ท่าอากาศยานว่านโจวเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเขตเศรษฐกิจบนแม่น้ำแยงซีเกียงและข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” โครงการท่าอากาศยานระหว่างประเทศแห่งที่ 2 ของมหานครฉงชิ่ง เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม2561  ที่ผ่านมา กำหนดใช้งบประมาณในการดำเนินการกว่า 900 ล้านหยวน โดยอาศัยท่าอากาศยานว่านโจว เป็นแกนกลางสำคัญ และจะก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพิ่มเติมบนพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ได้แก่ รันเวย์ขนาดใหญ่ อาคารผู้โดยสาร ที่จอดรถ โกดังเก็บสินค้า อาคารสำนักงาน ระบบการติดต่อสื่อสาร และเส้นทางการคมนาคมภายในสนามบินโครงการดังกล่าว คาดว่าจะเสร็จในปี พ.ศ. 2564 และจะมีศักยภาพรองรับผู้เดินทางได้มากถึง 1 ล้านราย ทั้งนี้ รัฐบาลฉงชิ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ท่าอากาศยานระหว่างประเทศแห่งที่ 2 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการส่งเสริมให้มหานครฉงชิ่งกลายเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศที่สำคัญแห่งจีนตะวันตก และที่สำคัญจะยังช่วยในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของเมืองในพื้นที่บริเวณโดยรอบของท่าอากาศยานนานาชาติแห่งนี้

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม