ฉงชิ่งเตรียมจัดตั้ง “กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก” หวังดันผลิตภัณฑ์สู่ระดับภูมิภาค

นครฉงชิ่งเตรียมจัดตั้ง กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ในเมืองเหลียงผิง จากความร่วมมือของรัฐบาลเมืองเหลียงผิง รัฐบาลนครฉงชิ่งและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งชาติจีน โดยตั้งเป้าพัฒนาสินค้าพลาสติกท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ของจีนได้

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ฉงชิ่ง ให้ข้อมูลว่า อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท ปัจจุบัน อุตสาหกรรมพลาสติกภายในประเทศมีขนาดเล็ก ขาดความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี และมีระบบการจัดการห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่อุตสาหกรรมพลาสติกในแต่ละท้องถิ่นต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ฉงชิ่ง จะรับผิดชอบการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกทุกประเภท รวมไปถึง การคิดค้นนวัตกรรมและออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการรับผลิตภัณฑ์คืนเพื่อกระบวนการรีไซเคิล ตลอดจน การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ติดต่อเจรจาทางการค้าและการขนส่งสินค้า   

รัฐบาลฉงชิ่ง มองว่า กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก จะเป็นการรวมตัวของวิสาหกิจชั้นนำที่เพียบพร้อมทั้งด้านบุคคลากรและเทคโนโลยี สามารถช่วยยกระดับความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกท้องถิ่น และสร้างมูลค่าเพื่อแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ของจีนได้ ซึ่งรัฐบาลจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ตลอดจนการหาพันธมิตรเพื่อการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมพลาสติกขนาดใหญ่ที่สำคัญและมีศักยภาพแห่งตลาดจีนตะวันตก

ทั้งนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมในจีนตะวันออกที่ปัจจุบันเริ่มอิ่มตัว ตลาดแรงงานและวัตถุดิบต่างมีค่าต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมชั้นนำของจีนเริ่มเคลื่อนย้ายการลงทุนมายังจีนตะวันตก ซึ่งการเคลื่อนย้ายการลงทุนดังกล่าวจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมต่างๆ ในจีนตะวันตกสามารถขยายการเติบโตและมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดสากลได้

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม