- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ฉงชิ่งนำร่องใช้ระบบ “One Stop Service พิธีศุลกากร” แห่งแรกในจีนตอนใน

ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป นครฉงชิ่งเริ่มทดลองใช้ระบบ “One Stop Service พิธีศุลกากร โดยผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถเลือกยื่นเรื่องเพื่อจัดการพิธีศุลกากรทุกขั้นตอนได้กับทุกหน่วยงานตรวจสอบและกักกันสินค้าในนครฉงชิ่ง ซึ่งนับเป็นเมืองแรกในจีนตอนในที่ใช้ระบบการบริการดังกล่าว   

ระบบ “One Stop Service พิธีศุลกากร ที่ได้เริ่มทดลองใช้ครั้งแรกในนครฉงชิ่งนั้น ครอบคลุมด้วยการบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ ยื่นเรื่อง ตรวจสอบ อนุมัติผ่าน ชำระค่าบริการและรับเอกสาร ในหน่วยงานเดียวซึ่งแตกต่างกับเมื่อก่อนที่ต้องเดินเรื่องไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เรียกได้ว่าสะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการทดลองใช้ระบบฯ ในช่วงต้นพบว่า ระบบดังกล่าวสามารถลดเวลาพิธีการศุลกากรสินค้านำเข้า-ส่งออกในแต่ละลอตได้ 1 วัน และประหยัดต้นทุนการขนส่งได้ประมาณ 200 หยวน

นายเฉิน ไคเม่า รองผู้อำนวยการกรมตรวจสอบและกักกันสินค้านครฉงชิ่ง กล่าวว่า นครฉงชิ่งเป็นพื้นที่สาธิตที่นำร่องทดลองใช้ระบบ “One Stop Service พิธีศุลกากร ในภูมิภาคจีนตอนใน ซึ่งระบบพิธีการศุลกากรแบบใหม่นี้ช่วยลดขั้นตอนการเดินเรื่องเอกสารที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถลงทะเบียน ตรวจสอบ และอนุมัติได้ในหน่วยงานเดียว เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการบริการด้านพิธีศุลกากรให้มีความสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันมากขึ้น และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมภาคการนำเข้า-ส่งออกในพื้นที่ให้เติบโตต่อเนื่อง

นักธุรกิจบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า หลังจากนครฉงชิ่งได้เริ่มใช้ระบบ One Stop Service พิธีศุลกากร ทำให้บริษัทสามารถลดเวลาการเดินเรื่องพิธีศุลกากรส่งออกสินค้าประมาณ 2-3 วัน และยังลดต้นทุนการขนส่งได้ประมาณ 200,000 หยวน/ปี ซึ่งเพิ่มเวลาและเพิ่มปริมาณการผลิตให้กับบริษัท

ระบบ “One Stop Service พิธีศุลกากร แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและการบูรณาการระบบพิธีศุลกากรในพื้นที่ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ซึ่งเป็นการตื่นตัวของรัฐบาลนครฉงชิ่งเพื่อเตรียมรองรับการเติบโตทางด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น หลังจากการตั้งเป้าหมายให้นครฉงชิ่งก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในเขตการค้าเสรีที่สำคัญของภูมิภาคจีนตอนใน