ฉงชิ่งจัดตั้ง “กลุ่มพันธมิตรธุรกิจโฆษณาแห่งจีนตะวันตก” ต่อยอดความสำเร็จสู่สากล

เมื่อปลายปี 56 ที่ผ่านมา เขตอุตสาหกรรมโฆษณา นครฉงชิ่งได้รับการยกย่องจากรัฐบาลกลางให้เป็น เขตโครงการนำร่องธุรกิจโฆษณาแห่งชาติ ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพและการริเริ่มนวัตกรรมด้านโฆษณา ทำให้อุึตสาหกรรมโฆษณานครฉงชิ่งโด่งดังและเป็นที่รู้จักและสนใจจากธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

กอปรกับ การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของนครฉงชิ่ง อาทิ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ส่งผลให้ความต้องการด้านโฆษณาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย เนื่องจากทุกๆ อุตสาหกรรมต่างต้องอาศัยโฆษณาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริโภค

ด้วยเหตุนี้ เขตอุตสาหกรรมโฆษณา นครฉงชิ่งจึงได้จัดตั้ง กลุ่มพันธมิตรธุรกิจโฆษณาแห่งจีนตะวันตก ขึ้น เพื่อยกระดับเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวขึ้นสู่สากล รวมทั้งรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดโฆษณาที่คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มความต้องการที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

กลุ่มพันธมิตรธุรกิจโฆษณาแห่งจีนตะวันตก เป็นการรวมตัวกันของนักธุรกิจด้านโฆษณาชั้นแนวหน้าและผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาแห่งจีนตะวันตก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาธุรกิจโฆษณาในท้องถิ่น สร้างเวทีการพบปะพูดคุยและชี้แนะแนวทางการสร้างสรรค์ด้านโฆษณาให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและใช้ได้จริง ตรงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ

นอกจากนี้ กลุ่มพันธมิตรธุรกิจโฆษณาฯ ยังเน้นหนักและให้ความสำคัญในด้านการรังสรรค์ผลงานโฆษณาชิ้นใหม่ภายใต้การบูรณาการระหว่างสินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจบัน และที่สำคัญยากต่อการลอกเลียนแบบ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

การจัดตั้ง กลุ่มพันธมิตรธุรกิจโฆษณาแห่งจีนตะวันตก นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมโฆษณานครฉงชิ่งขึ้นสู่สากล อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะทำให้วงการธุรกิจโฆษณาทั้งในและต่างประเทศเริ่มหันมาให้ความสนใจและเลือกเข้ามาลงทุนยังนครฉงชิ่งมากยิ่งขึ้นในอนาคต

อนึ่ง สิ้นสุดเดือน ก.ค.56 บริษัทด้านธุรกิจโฆษณาในนครฉงชิ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 24,000 บริษัท เพิ่มจำนวนขึ้นจากปลายปีที่ผ่านมา 3,000 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าจากการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นรวม 3,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 35.7%

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม