จีนเริ่มใช้ QR Code สำหรับยาสัตว์ผลิตในจีนและยาสัตว์นำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 59

กระทรวงการเกษตรจีนประกาศใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับยาสัตว์ที่ผลิตในจีนและยาสัตว์นำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 59 เป็นต้นไป เพื่อปราบปรามการปนเปื้อนสารเคมีในยาสัตว์และยาสัตว์ปลอม ทั้งนี้ หลังจากเริ่มใช้นโยบายดังกล่าวยาสัตว์ที่จำหน่ายในตลาดจีนจำเป็นต้องมี QR Code เพื่อการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบได้

นายยู๋ เจิ้นคาง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรจีนแนะนำว่า หลายปีที่ผ่านมาธุรกิจยาสัตว์ในจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ก็ประสบปัญหาหลายอย่าง อาทิ ตลาดไม่เป็นระเบียบ ระบบการกำกับดูแลไม่สมบูรณ์แบบ และการปนเปื้อนสารเคมีและยาสัตว์ปลอม เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัทการผลิตยาสัตว์ในจีนได้เริ่มใช้ QR Code เกือบทุกแห่งแล้ว และที่ผ่านมาจีนได้ทอลองใช้ระบบ QR Code ในการจำหน่ายยาสัตว์ในมณฑลกวางตุ้ง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

ทั้งนี้ ในการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับของยาสัตว์ จีนจะเชื่อมโยงระบบข้อมูลระดับมณฑลและระบบข้อมูลระดับชาติ ซึ่งผู้ซื้อยาสัตว์สามารถตรวจสอบข้อมูลของยาสัตว์ด้วย APP “Information Inquiry of China Veterinary Drag” (国家兽药查询)

ตามแผนงานของกระทรวงการเกษตร จีนจะปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมยาสัตว์โดยบริษัทการผลิตยาสัตว์ขนาดกลางและใหญ่จะมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ภายในปี 2563 ประสิทธิภาพในการใช้กำลังผลิตของยาสัตว์จะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมยาสัตว์จะสูงถึง 55,000 ล้านหยวน และยาสัตว์ที่ผ่านการสุ่มตรวจสอบคุณภาพต้องมากกว่าร้อยละ 95

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม