- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

จีนเปิดกว้างรับเอกชนร่วมลงทุนโครงการพื้นฐาน

จีนประกาศโครงการจำนวน 1,043 โครงการที่จะเปิดให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนในลักษณะ Public Private Partnership โดยโครงการทั้งหมดมีมูลค่ารวมกว่า 1.97 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 317.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ครอบคลุมหลายสาขาอาทิ ภาคการขนส่ง การบริหารจัดการน้ำ การบริการสาธารณะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

โครงการที่ประกาศออกมาครอบคลุม 28 มณฑลทั่วประเทศ โดยมี 12 โครงการที่เป็นโครงการนำร่องซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า ใต้ดิน 2 สายที่นครหังโจว มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีมูลค่า 51.9 พันล้านหยวน และโครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในนครอุรุมฉี เขตปกครองตนเองซินเจียงฯ ซึ่งมีมูลค่า 6.4 พันล้านหยวน ทั้งนี้ ทางการจีนได้ประกาศรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ขั้นตอนการร่วมลงทุน และวิธีการทำงานร่วมกับรัฐบาลภายใต้หลักการ PPP เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนโดยรูปแบบความร่วมมือภายใต้โครงการต่าง ๆ เน้นการลงทุนและบริหารจัดการในระยะยาวโดยภาคเอกชนภายใต้คำแนะนำจากภาครัฐ

นายสวี คุนหลิน อธิบดีกรมการลงทุน คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน กล่าวว่า โครงการต่างๆ ยินดีให้นักลงทุนต่างชาติมีส่วนร่วมหากสอดคล้องกับเงื่อนไขและรายการที่นักลงทุนต่างชาติสามารถรลงทุนในจีนได้

อนึ่ง รัฐบาลส่งเสริมให้เกิด PPP เนื่องจากทางการจีนต้องการอัดฉีดเม็ดเงินจากภาคเอกชนสู่ระบบเศรษฐกิจของจีนเพื่อให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัว นอกจากนี้ การดำเนินการในลักษณะ PPP จะไม่เพิ่มภาระหนี้สินให้กับรัฐบาลท้องถิ่นดังเช่นที่เป็นมาก่อนหน้านี้